Psalm 116 vers 15 Over kostbaarheid gesproken
28/01/2020

Psalm 116 vers 15 Over kostbaarheid gesproken

Passage: Psalm 116: 15

Psalm 116 vers 12 - 19

Kostbaar is in de ogen van de HEERE
de dood van Zijn gunstelingen.

Over kostbaarheid gesproken
In vers 2 van deze psalm worden de oren van de HEERE, van JHWH, genoemd. ‘

‘Want Hij neigt Zijn oor tot mij’

En hier in dit gedeelte lezen we over dat de HEERE de dood van zijn gunstelingen ziet.

Wat een verschil met de woorden uit psalm 115 waar we lezen dat de afgoden wel een mond hebben, maar niet spreken; zij hebben ogen, maar zien niet; zij hebben oren, maar horen niet. Zo dood als een pier. Maar van de HEERE lezen we dat Hij volop betrokken is bij ons wel en wee. Vanmorgen komt de boodschap tot jou en mij dat Hij ons ziet en hoort. De oneindig grote God, die hemel en aarde gemaakt heeft is betrokken bij jou en mijn leventje.

Wat een wonder! Wat een troost, wat een steun om te weten dat je er in dit leven niet alleen voor staat! In zijn ogen zijn Zijn gunstelingen of zoals het Hebreeuws zegt, Zijn getrouwen of Zijn toegewijden, dus de genen die Hem trouw of toegewijd zijn, kostbaar. Denk je het eens in: Je bent kostbaar in de ogen van God, die hemel en aarde schiep en al wat daarin is. Jij bent kostbaar in Zijn ogen!

In Ezechiël 18 vers 23 een 33 vers 11 zegt God tegen Ezechiël dat Hij geen vreugde vindt in de dood van de goddelozen. Hoeveel te meer gaat Hem let leven een de dood van de rechtvaardigen Hem aan het hart.

Maar tegelijkertijd denk ik dat er nog een heel andere laag in deze psalm aanwezig is, want zegt de HEERE Jezus Zelf in Johannes 5:

‘Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen’

De Schriften en daarmee dus ook de Psalmen getuigen van de HEERE Jezus. Zo ook in de Psalm die we nu bespreken, Psalm 116.

Want zou de dood van de Zoon, de Heere Jezus, de Gunsteling bij uitstek, niet kostbaar zijn in de ogen van de Vader? Zijn dood was in de ogen van de Vader zo onmetelijk kostbaar. Hij was het meest kostbare wat Hij had. Zijn dood heeft jou en mij verzoening gebracht. Want alzo lief had God de wereld, dus jou en mij, opdat een ieder die in Hem geloofd, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Inderdaad, het is voluit waar:

Kostbaar is in de ogen van de HEERE
de dood van Zijn Gunsteling.

Inderdaad, de Heere Jezus wordt in deze psalm ons voorgehouden. Lees maar verder mee, en daar hopen we een volgende keer bij stil te staan:

Och HEERE, voorzeker, ik ben Uw dienaar,
ik ben Uw dienaar, een zoon van Uw dienares;


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב