Psalm 116 vers 10 – 11 Over vertrouwen gesproken
24/01/2020

Psalm 116 vers 10 – 11 Over vertrouwen gesproken

Passage: Psalm 116: 10 - 11

Psalm 116 vers 10 - 11

Ik heb geloofd, daarom spreek ik.
Ik ben zeer verdrukt geweest.

Ik zei, in mijn haast:
Alle mensen zijn leugenaars
.

Over vertrouwen gesproken
Na de woorden van de schrijver van de Psalm dat hij zal wandelen voor het aangezicht van de HEERE, keert de schrijver weer terug naar zijn vroegere ellendige situatie zoals in de bovenstaande verzen beschreven.

Hij zegt: Ik heb geloofd, daarom spreek ik. Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt, spreekt van geloof en vertrouwen. Vertrouwen, dat ondanks de verdrukking die we kunnen ervaren het toch goed komt. Waarom? Omdat God op Zijn Woord te vertrouwen is. Hij maakt zijn woorden waar.

En laten we niet om de hete brei heen lopen, hoewel Facebook ons anders doet geloven. Het leven is niet alleen maar succes en leuk en fantastisch. Het leven kent ook zijn teleurstellingen en pijn en moeite en verdrukking. Ook het leven van de gelovige wordt hiermee geconfronteerd. Een Facebookgeloof doet ons zand in de ogen strooien. Ons leven is niet maakbaar.

Maar op de HEERE, JHWH, kunnen wij vertrouwen. Eens komt het goed. Paulus haalt in dit verband in 2 Korinthe 4 vers 13 de woorden die we zojuist uit Psalm 116 gelezen hebben ook aan:

Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. Maar omdat wij dezelfde Geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook. Wij weten immers dat Hij Die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor Zich zal stellen.

Tsja, God is te vertrouwen. Hij is ook de Enige die te vertrouwen is. Daar mogen en kunnen we ook van spreken wanneer we op Hem ons vertrouwen gesteld hebben, in Hem geloven. Het omgekeerde is ook waar. Wanneer je twijfelt aan Gods goedheid of twijfelt aan Zijn bestaan zal je ook veel minder geneigd zijn om tot Hem of over Hem te spreken.

Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt voor verdrukking beeld niet alleen de ellende uit die de schrijver van de psalm ervaart, maar beschrijft tegelijkertijd de fysieke houding aan, namelijk een voorovergebogen houding alsof er een zwaar gewicht op hem drukt. Dit maakt deze houding ook beeldend.

Ik zei, in mijn haast:
Alle mensen zijn leugenaars

De woorden ‘ik zei in mijn haast’ hebben in het Hebreeuws de betekenis van: ‘in mijn opschrikking’. Het is alsof hij zich ineens realiseert of er aan denkt dat mensen niet werkelijk te vertrouwen zijn... En hoe droevig ook, soms worden we in mensen beschaamd. Hebben we ons vertrouwen op mensen gesteld, maar blijkt achteraf...

In Romeinen 3 vers 4 spreekt Paulus ook over de tegenstelling van een betrouwbare God en onbetrouwbare mensen:

God is waarachtig maar ieder mens een leugenaar

Hij ziet in de onbetrouwbaarheid van mensen geen enkele reden om de Heere God te wantrouwen.

In Psalm 131 wordt Israel opgeroepen om op God te vertrouwen. In het Woord van God liggen nog zoveel onvervulde beloften voor Zijn volk op vervulling te wachten. En God is een waarmaker van Zijn Woord.

De volken om Israel heen hebben door de eeuwen heen hun beloften gebroken, keer op keer. En zij doen dat nog steeds. Israel heeft niets te verwachten van de volken, maar mag hun verwachting en hoop stellen op de God van Israel. Laten we daarom gehoor geven aan Zijn oproep om dagelijks voor de Vrede, Zijn Shalom van Israel te bidden.


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב