Psalm 113 vers 4-9: Over God die dichtbij is gesproken
11/12/2019

Psalm 113 vers 4-9: Over God die dichtbij is gesproken

Passage: Psalm 113: 4-9

Wie is als de HEERE, onze God?
Die zeer hoog woont,

Die zeer laag ziet,
in de hemel en op de aarde;
Die de geringe opricht uit het stof,
de arme verheft uit het vuil,

om hem te doen zitten bij edelen,
bij de edelen van Zijn volk;

Die de onvruchtbare doet wonen in haar gezin:
een blijde moeder van kinderen.
Halleluja!

Psalm 113 vers 4-9

Over God die dichtbij is gesproken
Gisteren dachten we na over vers 4 waarin we lezen dat er een tijd zal komen dat de Naam van de HEERE, Jahweh, geprezen zal worden op de hele aarde.

Wat een geweldige toekomst. Kan jij het je indenken, een aarde vol met van het zonlicht van Gods genade, waar alles in alle tijden Hem eert?!

Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik vraag mij wel eens af waar God is, waar Hij verblijft. Of Hij mij wel echt ziet en mijn omstandigheden kent. Hij zit daar maar boven en laat mij hier maar een beetje aanrommelen. Trekt Hij zich mijn lot wel aan?
Ken je dat? Of is het bij jou altijd glorie Hallelujah?!

Vandaag krijg ik antwoord.

Ik heb met een God te maken die zeer hoog woont, zegt vers 4. Hij is verheven. Hij is hoog en groot en heilig is.. De Heer is verheven boven alle volken, verheven’,  zelfs ‘boven de hemelen’ – bedoeld is: ver boven de engelen en andere hemelwezens. Hij is onvergelijkelijk groot en hoog! Hij is de Schepper van hemel en aarde. Hij heeft alle macht in handen. Van hem is het koningschap, de macht en de majesteit.

Verheven dus.

Een God die machtig is en verheven… Ja daar past wel ontzag voor, en respect. Maar dan voel ik vooral ook afstand. Wie ben ik voor Hem?

Maar vers 5 tot 9 geven de échte reden om de Here te loven!

De HEERE is niet alleen verheven, inderdaad dat is Zijn positie, dat is waar Hij woont, maar Hij ziet zeer laag, in de hemel en op de aarde.

En weet je wat nog geweldiger is: Hij ziet niet alleen laag, maar Hij is ook vanuit Zijn verheven positie naar deze aarde gekomen. En niet alleen naar deze aarde, maar ook naar jou en mij.

God, zo heilig, verheven, de Schepper van hemel en aarde, ziet je niet alleen, maar het ging en gaat Hem aan zijn hart.
Het ‘zien’ van de HEERE van Jahweh is niet alleen een observeren, zoals wij kunnen kijken naar miertjes daar beneden. Dit ‘zien’ is betrokkenheid. De hóge God heeft diepe aandacht voor jou en mij, Zijn schepselen, zijn maaksel.

En nog wonderlijker, onder de mensen ziet hij weer vooral de laagsten. De geringe, arme, onvruchtbare – drie groepen die niet meetelden. Dáárom de lofzang: omdat God hoog woont en laag ziet. En niet alleen ziet, Hij doet ook dingen: wie laag is tilt Hij op. Wie treurt maakt hij blij. Hij keert de zaken om! Zou je voor zó’n God niet zingen?

De psalm spreekt in termen van toen. Maar vanuit het Nieuwe Testament moeten we hier meteen aan Jezus denken. Hij in wie de hoge God omlaag kwam.

‘God heeft naar ons omgezien’’,  jubelde Zacharias in zijn lofzang toen Jezus kwam. ‘Immanuël’ is zijn Naam, ‘God-met-ons’.

Jezus, die omzag naar wie niet meetelde. Jezus die mensen verloste en verlost, nog steeds. Die jou en mij wil optillen uit onze misère, uit de momenten waar we denken het zelf allemaal te moeten oplossen. Uit de momenten dat we denken dat we er alleen voor staan.

Vandaag lezen we het tegendeel: Hij is betrokken bij jou en mijn leven. Helemaal. Je staat er niet alleen voor van ik zie je. Ik zie je niet alleen, maar Ik ben naar je toegekomen. En Ik help je.

Weet je, dan kunnen de omstandigheden nog hetzelfde zijn, maar als God er bij is, in welke omstandigheden ook, dan wordt alles anders. Al ben je dan straat arm, zoals het vers zegt, dan ervaar je dat je bij de Koning aan tafel zit. Lees het nog maar eens na.

Gelukkig ben je, als je nu al meezingt. Doe je  mee?

Hallelujah!

Muziek
Hij kwam bij ons, heel gewoon

Tekst
Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.

En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'.

Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard' en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zonden droeg.

Refrein:
Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.

Bron: Musixmatch


 

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב