Psalm 111 – God is goed
17/10/2019

Psalm 111 – God is goed

Passage: Psalm 111

Psalm 111 – God is goed

Halleluja!

Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart,
in de kring van de oprechten en in hun gemeenschap

De werken van de HEERE zijn groot,
zij worden onderzocht door allen die er vreugde in vinden.

Zijn daden zijn vol majesteit en glorie,
Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand.

Hij heeft voor Zijn wonderen een gedachtenis gemaakt,
de HEERE is genadig en barmhartig.cheth

Hij heeft voedsel gegeven aan wie Hem vrezen.
Hij denkt voor eeuwig aan Zijn verbond.

Hij heeft de kracht van Zijn werken bekendgemaakt aan Zijn volk
door hun het erfelijk bezit van de heidenvolken te geven.

De werken van Zijn handen zijn waarheid en recht,
al Zijn bevelen zijn betrouwbaar.
Zij worden ondersteund, voor eeuwig en voor altijd,
want zij zijn gedaan in waarheid en oprechtheid.
Hij heeft Zijn volk verlossing gezonden;

Hij heeft Zijn verbond voor eeuwig geboden.
Zijn Naam is heilig en ontzagwekkend.

De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid,
allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht;
Zijn lof houdt voor eeuwig stand.

 

Overdenking

 

We lezen vers 2 nogmaals:

‘Machtig zijn de werken van de HEERE, wie ze liefheeft, onderzoekt ze.’

Soms lees je een psalm die je stil maakt. Je bent de hele dag bezig geweest met werken en regelen en dan komt opeens deze psalm langs.

En je realiseer je dat alles waar je vandaag mee bezig was in het niet valt bij dat waar God mee bezig is.

Dan kunnen we alleen maar stil staan bij Zijn liefde en trouw die Hij laat zien in Zijn werken.

Lees maar mee in vers 3:

‘Zijn daden hebben glans en glorie, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.’

Als we samen nu eens beginnen met het kijken naar de daden van God zoals de schrijver van de Psalm naar de daden van God kijkt, dan kan he toch haast niet anders dan dat we vol verwondering zijn en dat uw, jouw en mijn daden in een ander daglicht komen te staan?

Dan maken we misschien een begin met te begrijpen waarom God doet wat Hij doet en met welk hart Hij handelt.

Zijn daden zijn groots en vol van glorie.

Wat Hij doet is goed en zijn daden altijd het goede voor ogen.

Wanneer u, jij en ik dat echt geloven, dan kunnen we alleen maar rustig van worden en weten dat God het goede met u, jij en mij voor heeft.

We lezen verder in de verzen 5 en 6:

‘Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen, eeuwig gedenkt hij zijn verbond. Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden en gaf hun het land van andere volken.’

 

Zijn daden betreffen in de eerste plaats het volk Israel. Daar spreekt deze Psalm duidelijk genoeg over. Hij denkt aan Zijn verbond, gesloten met Abraham, Izak en Jacob. Maar tegelijkertijd geeft Hij voedsel aan die Hem vrezen. Dan moeten we vrezen niet vertalen als ‘angst’, maar meer als ontzag voor Hem hebben.

Zijn daden hebben alles met Israel te maken, maar evenzeer heeft hij u, jou en mij op het oog.. Hij handelde en handelt met Israel, Zijn uitverkoren volk, maar evenzeer handelt hij in uw, jouw en mijn leven.

Wat een enorm diepe liefde van onze Vader komt daarin tot uitdrukking voor Zijn Volk Israel, maar ook voor ons.

Hij is begaan met elk facet in de geschiedenis van Israel, hoe onbegrijpelijk soms ook Zijn weg met dit volk is.

Maar Hij is evenzeer begaan met de geschiedenis van uw, jouw en mijn leven. Hoe onbegrijpelijk soms Zijn weg met uw, jouw en mijn leven is. Hij staat er boven.

Zeker weten!

“Onderzoekt ze” zegt de schrijver van de Psalm.

Waarschijnlijk omdat hij het zelf heeft gedaan en er achter is gekomen hoe goed ze zijn.

Kijk naar de werken van God, kijk naar Zijn daden en leer Hem kennen.

Onderzoekt Zijn daden en begrijp dat Hij met u, jou en mij wil zijn en ons wil zegenen.

We kunnen deze psalm wel beamen of vroom deze psalm herhalen maar als we zelf niet stil gaan staan bij Zijn daden dan zijn het lege woorden. God is goed maar dat kun je het beste weten als je het hebt onderzocht.

Muziek

Opwekking 274 - God is goed


 

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב