Parashot Acharei Mot en Kedoshiem met Robert Berns
28/04/2023

Parashot Acharei Mot en Kedoshiem met Robert Berns

Inleiding

Parashot Acharei Mot en Kedoshiem
Lev.16:1 – 20:17, Amos 9:6-15 en Ezech.20:2-20, Handelingen 15:8 – 21,
1 Korintiërs 6:15-20.

Handelingen 15: 20-21 geeft inhoudelijk een samenvatting van de twee parasha’s. Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die zich uit de volken tot God bekeren, niet verder moet lastig vallen, maar hun aanschrijven, dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed. Immers Mozes heeft van oudsher in iedere stad, die hem prediken, daar hij elke sabbat in de synagogen wordt voorgelezen (zie Hand.13:14, 27). De reiniging van het hart is een voorwaarde om vrijmoedig te kunnen naderen tot de Heilige Israëls, want Ik JaHWeH ben heilig. De reiniging van de zonden van allerlei vormen van hoererij en afgoderij is mogelijk en noodzakelijk opdat je rijkelijk de toegang tot het eeuwig koninkrijk verleend zal worden en je lichaam deel krijgt aan de opstanding. 1 Korinthiërs 6 noemt: Door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt. Door afgoderij krenken we de Schepper en onze hemelse Vader. Dan is ons spreken niet meer oprecht en waarachtig. Wat de mond dan uitgaat verontreinigt de ziel. Daarom strijdt de Geest der waarheid met de leugengeesten van onze tijd. Robert Berns, 28-4-2023

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב