Parashat Wezot Habracha met Anco van Moolenbroek
24/09/2021

Parashat Wezot Habracha met Anco van Moolenbroek

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


In het midden van Soekot, het Loofhuttenfeest openen we op deze gewone shabbat de Thorah. Als naar gewoonte.

Deze shabbath wordt Chol haMoed genoemd. Chol wil zeggen gewoon, profaan, algemeen. Chol staat tegenover afgezonderd, geheiligd. Alles staat tegenover het ene.

Is deze shabbath dan niet geheiligd? Jawel. Een profane shabbath zou een innerlijke tegenstrijdigheid zijn! Alleen, het is de shabbat die valt temidden van de gewone dagen van het feest. Want het Loofhuttenfeest begint en eindigt met een shabbath. Een hoogtijdag.

Chol HaMoed. De gewone dagen van het feest. En toch is één van die gewone dagen een rustdag, een shabbath.

Wat is het gewone? Dat is door het hek gaan, onderweg gaan. Zoals wij allemaal onderweg zijn. Op weg. Onderweg worden we onderwezen. En op de shabbath rusten wij.

En op deze Shabbath Chol HaMoed lezen we Shmot, Exodus 33:12-34:26.

En deze week is ook de parasha Wezot habracha aan de orde. En dit is de zegen. We beginnen dan te lezen in Deut. 33:1 tot aan het einde van het boek, hoofdstuk 34:12. Na de zegen over de stammen van Israël volgt de dood van Mozes op de berg Nebo.

In Ex. 33 stelt Mozes de bekende vraag: Toon mij Uw heerlijkheid! En hij ziet de achterste delen van de Eeuwige onder het uitspreken van de Naam.

En waar begint Mozes zijn zegeningen mee? Dat de Eeuwige verschenen is. Hij heeft Zich laten zien.

En wat laat de Eeuwige Mozes zien? Het ganse land, van begin tot eind. Van voor tot achter.

Het thema voor dit Leerhuis: Toon mij uw heerlijkheid.
1.       We zien allereerst de heerlijkheid in de genade van God.
2.       Daarna zien we de heerlijkheid in de wet van God.
3.       En tenslotte zien we de heerlijkheid in het land van God.

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 02:00, 10.00 uur en 19.00 uur, zondag 02:00 uur en 09.00 uur en maandag 02:00 uur).

Shalom,

Presentatie: Anco van Moolenbroek

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב