Parashat Wajakheel met Tony Jurg
25/02/2022

Parashat Wajakheel met Tony Jurg

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


We lezen:
Thora: Exodus 35:1 - 38:20
Haftara: 2 Kon. 12:1–17
Brit Chadashah/Vernieuwde testament: Hebreeën 8

Introductietekst:
“De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, is dit: Zo'n Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen. Hij is een Dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel, die de Heere heeft opgericht en niet een mens.” (Hebreeën 8:1-2, HSV)

In deze parasha wordt begonnen met de bouw van de Mishkan, de verblijfplaats voor de Eeuwige. De Eeuwige wilde namelijk wonen temidden van Zijn volk. Eerder hebben we gelezen dat Mozes, toen hij op de berg in de nabijheid van de Eeuwige was, uitgebreide instructies hiervoor had ontvangen. En nu worden deze instructies nauwgezet opgevolgd. Er komt een inzameling en de Mishkan met al haar voorwerpen kunnen daarna worden gemaakt. Als uiteindelijk alle werkzaamheden zijn afgerond, precies op die wijze welke de Eeuwige had voorgeschreven, neemt de glorie van de Eeuwige intrek in de Mishkan. En daarmee wordt de Mishkan in de woestijn, hoewel met mensenhanden gebouwd, een afschaduwing of kopie van het door de Here zelf opgerichte hemelse heiligdom.

Shalom,

Presentatie: Tony Jurg

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב