Parashat Va Et’etchanan (en hij smeekte) met Robert Berns
23/07/2021

Parashat Va Et’etchanan (en hij smeekte) met Robert Berns

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Bij aandachtig lezen van deze tekst verstaan we wat er gezegd en waarom dat gezegd wordt.
Mozes is op het eind van zijn leven welbespraakt geworden. Hij brengt hen bij herhaling in herinnering wat er in veertig jaar allemaal gepasseerd is en welke lessen zij daaruit moeten trekken. Zoals de HEERE in het verleden was, zo is Hij heden en zal Hij in de toekomst zijn.

Daarom doe niets af van Zijn woorden en voeg er ook niets aan toe. Houdt je aan de tien verbondswoorden en de daarbij behorende inzettingen en voorschriften. Wanneer je die loslaat zul je onvermijdelijk afgoden gaan dienen en de naijver van een heilig Verbondsgod opwekken. We hebben ervaren dat de Eeuwige dan een verterend vuur blijkt te zijn. Zo heeft Hij Zich bekend gemaakt bij de verbondssluiting met Abram en met ons op de Sinaï. Zo heeft Hij zich betoont tijdens de woestijnreis tegen de ondankbaren en de rebellen. En hier in de vlakten van Baal-Peor hebben 24.000 mannen de dood gevonden, omdat zij overspelig het verbond verlieten om te hoereren met de afgoden en de vrouwen van Moab.

Bovendienervaar ik, Mozes, heden persoonlijk dat de toorn van de HEERE te vrezen is, want ik mag de Jordaan niet oversteken. Ook al heb ik de genade van de HEERE afgesmeekt. Heer laat mij toch meer van Uw grootheid ontdekken en doen delen in Uw overwinning. Maar ik heb de grenzen die de HEERE mij persoonlijk gesteld had, niet zorgvuldig in acht genomen. Daarmee heb ik de relatie verstoord en werd de HEERE toornig op mij. Daarom neem dit ter harte. Hij heeft Zich als een verterend vuur geopenbaard, omdat Hij in Zijn heiligheid, gezeten op Zijn troon zo is. Deze waarschuwende vermaning betreft ook de gemeente.

De HEERE kan Zichzelf en Zijn eed en onvoorwaardelijke verbond aan Abraham niet verloochenen en trad ter wille van Zijn heilige Naam Zelf op tegen al Zijn vijanden en tegen de machten van zonde en dood. In de Messias Jesjoea heeft Hij door Zijn barmhartigheid het oordeel tot overwinning gebracht. 1 Samuël 15:29 En ook liegt Hij, Die de Overwinning van Israël is, niet, en het berouwt Hem niet; want Hij is geen mens, dat Hem iets berouwen zou. En Psalm 85:3 Gij hebt weggenomen al Uw verbolgenheid; Gij hebt U gewend van de hittigheid Uws toorns.

Met deze woorden kunnen we inhoud geven aan Jesaja 40: 1 Troost, troost Mijn volk.

Luister je weer mee?

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 02:00, 10.00 uur en 19.00 uur, zondag 02:00 uur en 09.00 uur en maandag 02:00 uur).

Shalom,

Presentatie: Robert Berns

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב