Parashat Sjemini: שְּׁמִינִי – “achtste” met Arnold Visscher
25/03/2022

Parashat Sjemini: שְּׁמִינִי – “achtste” met Arnold Visscher

Lezingen:
– Thora Leviticus/Vayikra  9, 10 en 11
– Haftara  Ezechiël 36:16-38
– Brit Chadashah / Tweede testament Hebreeën 7 1:19

Introductietekst:  Leviticus 9:1-3 “Het gebeurde op de achtste dag: dat Mozes, Aaron en zijn zonen en Israëls oudsten bij zich riep. Hij zei tegen Aaron: neem een stierkalf, de zoon van een rund, als (chattat) zondoffer, en een ram als (olah) brandoffer,-volmaakte dieren; laat ze naderen tot het aanschijn van de Ene; en tot de zonen van Israël zul je spreken en zeggen; neemt een geitenbok als zondoffer, een stierkalf en bok, elk van een jaar oud, volmaakte dieren voor een brandoffer; ook een os en een ram voor een vredesgave om te offeren voor het aanschijn van de Ene en een broodgift, geweekt in olijfolie; want vandaag zal de Ene zich aan u laten zien!

De parasja Sjemini vertelt over de inwijding van de tabernakel (misjkan), de dood van de zonen van Aaron Nadab en Abihu , en de spijswetten kashrut ( כַּשְׁרוּת ).

De parasja vormt het hoogtepunt van het lange verhaal dat in Exodus 25 is begonnen met het bevel om het heiligdom te bouwen. Ze viert de dag dat de offerdienst begon, maar wat een vreugdevolle gebeurtenis had moeten zijn, verandert in een tragedie als twee van Aarons zonen Nadab en Abihu sterven als ze “vreemd vuur” naar de offerplaats brengen.

Het sleutelwoord van het boek Leviticus is “Heilig.” We komen het op z’n minst 87 keer tegen. Een tweede belangrijk sleutelwoord is “Verzoening,” wat we zo’n 45 keer kunnen lezen.

Het punt waar alles om draait is: Hoe kan een zondig mens de Almachtige en Heilige benaderen? Hoe krijgt hij toegang?

Ezechiël mag in Zijn naam het volk verzekeren, dat de Heere gewillig is om hen een nieuw hart te geven, een nieuwe geest in het binnenste van hen en dat Hij het stenen hart uit hun vlees wil wegnemen. En Ezechiël mag in Zijn naam er ook een rijke belofte op laten volgen, namelijk dat Israël (uit de ballingschap verlost) weer zal wonen in het land, dat de Heere aan de vaderen gaf. Een belofte die in onze dagen weer opnieuw in het land van de belofte aan Israël is vervuld. We zijn op weg naar de achtste Sjemini dag, een nieuw begin van een eeuwig vrederijk waar we in Schrift prachtige heen wijzingen van zien.

מתפלל לשלום ישראל Shalom,

Presentatie: Arnold Visscher

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב