Parashat Shlah Lecha met Robert Berns
24/06/2022

Parashat Shlah Lecha met Robert Berns

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


We lezen: Numeri 13:1-15:41, Galaten 2:3 en de Haftarah Jozua 2:1-24

Verspieders verkennen een land , een stad en haar inwoners om na te speuren hoe de stad is te veroveren en het land is in te nemen. Verkennen in het Hebreeuws is – רָגַל ragal doorwandelen, doorzoeken, indrukken opdoen.

Het zelfstandig naamwoord is רֶגֶל regel – voet(-zoo), voetstap. Zoals in Jozua 1:3 Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik u.
De HEERE Zelf ging in de woestijn drie dagreizen vooruit om de volgende pleisterplaats voor Zijn volk na te speuren –  תּוּר tuwr – Numeri 10:33.

In de parashat zendt Mozes op het bevel van de Heilige Israëls 12 verspieders uit met eenzelfde opdracht: “Mozes dan zond hen uit om het land Kanaän te verspieden en zei tot hen: Trekt hier het Zuiderland in en trekt op naar het bergland – עָלָה `alah –en ziet, hoe het land is, Numeri 13:17. Van dit werkwoord zijn afgeleid Alija la Regel “opgaan naar de voet –  dat is de stad van David en het Heiligdom” en Olim – degenen die opgaan.

Je zet je voet op het land (en op de nek van je vijanden) als teken dat je het erfelijk in bezit neemt. Dat gaat niet zonder slag of stoot, maar de HEERE gaat hen met Zijn legerscharen voor in de strijd. Het land is goed naar het oordeel van alle 12 verspieders. De reuzen, Enakieten zijn groot, voor 10 verspieders te groot, omdat zij de HEERE niet volkomen volgen in Zijn voetstappen. Wanneer je hart verdeeld is ben je geen betrouwbaar verkenner en getuige. Je opdracht was om de weg te vinden die de HEERE al gegeven had tot de overwinning.

Want de schrik voor Hem lag op alle volken rondom, zoals Rachab tegen de verspieders in Jericho getuigde. En de Enakieten  waren al eerder verslagen in de omringende landen. Deut.2: 20-22 De Ammonieten noemden de Enakieten, Zamzummieten, een groot en talrijk volk, lang als de Enakieten, maar de HERE had hen verdreven en verdelgd, zodat genen hun gebied in bezit genomen en zich in hun plaats gevestigd hadden; evenals Hij voor de zonen van Esau gedaan had, die in Seïr wonen: vóór wie Hij de Chorieten verdreven en verdelgd had, zodat genen hun gebied in bezit genomen hadden en daar in hun plaats wonen tot op de huidige dag. We zullen reuzen op de weg van de HEER tegen komen, maar in de Naam van de HEERE, treden we hen tegemoet.

Uitzending
Iedere vrijdag 21:00 uur

Herhalingen
zaterdag   02:00, 10:00 uur en 19:00 uur
zondag     02:00 en 09:00 uur
maandag  02:00 uur

Shalom,

Presentatie:  Robert Berns

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב