#649 Over toekomstmuziek gesproken
28/06/2022

#649 Over toekomstmuziek gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 105

Hij gaf hun de landen van de heidenvolken.
Zo namen zij in bezit waarvoor de volken hadden gezwoegd,
opdat zij zich aan Zijn verordeningen zouden houden
en Zijn wetten in acht zouden nemen.
Halleluja!

#649 Over toekomstmuziek gesproken
We zijn bij het laatste vers van deze indrukwekkende Psalm 105 gekomen. Waarin beschreven wordt dat Hij, JHWH, zijn volk, verdreven uit Egypte, verdreven uit het slavenhuis, de landen van de heidenvolken in bezit nemen waarvoor nu de volken hadden gezwoegd. Omgekeerde situatie dus. Eerst zwoegde Israel voor de Egyptenaren en nu aan het einde van de reis hebben de heidenen gezowegd voor Zijn volk. Het kan verkeren.

In de afgelopen maanden waarin we deze Psalm met elkaar overdacht hebben, hebben we ook op verschillende plaatsen de geschiedenis van Gods handelen met Zijn volk doorgetrokken naar het persoonlijk leven, maar ook naar de nabije toekomst. Want we ontdekten patronen vanuit het verleden naar het heden maar ook naar de toekomst. Zoals onder anderen beschreven in het sluitstuk van de Bijbel in het boek Openbaring van Jezus Christus, de Messias.

Jesaja heeft daar in Zijn tijd al over geprofeteert en daar met zijn woorden wil ik deze overdenkingen over Psalm 105 ook afsluiten. We lezen Jesaja 45 vanaf vers 14:

Zo zegt de HEERE:
De arbeidsopbrengst van de Egyptenaren en de koophandel van de Cusjieten,
en de Sabeeërs, mannen van grote lengte,
zullen naar u overgaan en zullen van u zijn.
Zíj zullen u navolgen, in boeien zullen zij overkomen
en voor u zullen zij zich buigen,
zij zullen u smeken en zeggen:
Voorzeker, God is bij u, en niemand anders;
er is geen andere God.
De Verborgene openbaart Zich

15Voorwaar, U bent een God Die Zich verborgen houdt,
de God van Israël, de Heiland.

16Zij allen zullen beschaamd en ook te schande worden,
tezamen zullen zij met smaad weggaan, de makers van afgodsbeelden.

17Israël echter wordt door de HEERE verlost:
een eeuwige verlossing. Letterlijk: verlossing van eeuwigheden.
U zult niet beschaamd en niet te schande worden,
voor eeuwig niet, nooit!

18Want zo zegt de HEERE,
Die de hemel geschapen heeft,
die God
Die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft.
Hij heeft haar gegrondvest,
Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn,
maar Hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen:
Ik ben de HEERE, en niemand anders.

19Ik heb niet in het verborgene gesproken,
in een duistere plaats op aarde.
Ik heb tegen het nageslacht van Jakob niet gezegd:
Zoek Mij tevergeefs.
Ik ben de HEERE, Die gerechtigheid spreekt,
Die bekendmaakt wat billijk is.

20Verzamel u, kom,
treed tezamen naar voren,
u die bent ontkomen aan de heidenvolken.
Zij weten niets,
zij die hun houten beelden ronddragen,
of een god aanbidden
die niet verlossen kan.

21Maak bekend en breng naar voren,
ja, beraadslaag samen:
Wie heeft dit van oudsher doen horen?
Wie heeft dat van toen af bekendgemaakt?
Ben Ik het niet, de HEERE?
Buiten Mij is er geen andere God,
een rechtvaardig God, een Heiland;
er is niemand behalve Ik.

22Wend u tot Mij, word behouden,
alle einden der aarde,
want Ik ben God en niemand anders.

23Ik heb gezworen bij Mijzelf
– uit Mijn mond is in gerechtigheid
een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren –
dat voor Mij elke knie zich zal buigen,
elke tong bij Mij zal zweren.

24Voorzeker, in de HEERE – zal men van Mij zeggen –
zijn rechtvaardige daden en kracht,
tot Hem zal men komen. Maar zij zullen beschaamd worden,
allen die tegen Hem in woede ontstoken zijn.

25Echter in de HEERE zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen
heel het nageslacht van Israël.

Als dat geen zegen is.

https://youtu.be/Pc5TFKEooto

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב