Parashat Mishpatim (bepalingen-rechtsregels-verordeningen-de (andere) wetten)
21/02/2020

Parashat Mishpatim (bepalingen-rechtsregels-verordeningen-de (andere) wetten)

Spreker:
Passage: Exodus 21:1 24:18

We lezen:
Thora: (Exodus/Shmot 21:1 24:18)
Haftara: Jeremia 34:8-22 33:25-26)
Apostolische geschriften: Mattheus 17:1-11

In het Leerhuis staat de 18e Parasha “Mishpatim” centraal “Dit zijn de bepalingen”. We zien deze woorden terug in Exodus 21:1. Nadat we in Exodus 20 gelezen hebben dat de Tien Woorden door Jahweh aan Mozes op de 2 stenen tafelen zijn gegeven, waarin de hoofdonderwijzing van de Torah is vervat, vervolgen we in Exodus 21 met de Mishpatim ( מִּשְׁפָּטִים – Hebreeuws voor ” rechtsregels -wetten-bepalingen”.

In Nederland hebben we de zg. Trias Politica “de drie machten”. De wetgevende macht (koning en ministers),  de uitvoerende macht de regering, provincies en gemeenten en de rechterlijke macht in handen van de rechters. Kijken we nu naar het Koninkrijk van de Heer dan leert Jesaja 33 vers 22 ons dat  ‘de HEER onze Rechter, onze Wetgever en onze Koning is.

Hij zal ons behouden.’ Zijn bepalingen “Mishpatim” schenken ons heil, gerechtigheid, kennis, wijsheid, liefde, goedheid en barmhartigheid. Adonai is oneindig bevoegd om als Rechter, Wetgever en Koning te dienen.

Luister je weer mee vanavond?

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 02:00, 10.00 uur en 19.00 uur, zondag 02:00 uur en 09.00 uur en maandag 02:00 uur).

מתפלל לשלום ישראל Shalom,
Presentator: Arnold Visscher


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב