Parashat Ko Tissa
05/03/2021

Parashat Ko Tissa

Met de hand op de troon van de Heere
In Exodus 30:11 spreekt de HERE tot Mozes: “Ki Tissa” Wanneer gij opneemt het getal der Israëlieten bij de telling-pakkad. De profeet Hosea getuigt in 9:7 De dagen der bezoeking-pakad zijn gekomen, de dagen der vergelding-shalam zijn gekomen; die van Israël zullen het gewaar worden, om de grootheid uwer ongerechtigheid is de haat ook groot. Als de Heere bezoeking doet dan vindt Hij bij een ieder ongerechtigheden, waarover verzoening gedaan moet worden, opdat Zijn heiligheid niet als een brandend vuur over ons heen gaat. Daarom moet voor elke ziel zoengeld voldaan worden, shalam. Job constateert: 15:15 Zie, in zijn heiligen stelt Hij geen vertrouwen, zelfs de hemelen zijn niet rein in zijn ogen. Exodus 29:43 En daar zal Ik komen tot de kinderen Israëls; opdat zij geheiligd worden door Mijn heerlijkheid, de shechinah. Daarom verzoekt Mozes in Ex 33:18 Toon mij Uw heerlijkheid!  Waarom bespreken we vandaag de heerlijkheid van Zijn huis meer in detail? Omdat het niet alleen aan Mozes, David en Ezechiël gegeven is om te zien op de hemelse werkelijkheid.

Lees meer...

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב