Parashat Ki Tavo
20/09/2019

Parashat Ki Tavo

Spreker:
Passage: Deut. 26:1-29:8; Jesaja 60:1-22

De vakantieperiode kan een periode van studie zijn, daarbij kwam ik o.a. het volgende tegen.
De strekking van de tekst uit Deuteronomium 28 loopt parallel aan die van Leviticus 26. 
Op een gehoorzame wandel naar Zijn woord en onderwijs is onlosmakelijk Zijn zegen verbonden. Bij ongezeglijkheid en verharding van het hart blijft Hij getrouw aan Zijn Verbond en zul je de schaduwzijde van het Verbond aan den lijve ondervinden en steeds zwaardere tuchtigingen ondergaan.

Opdat je uiteindelijk opnieuw naar Zijn stem zult gaan luisteren. Uiteindelijk zal zijn volk onder de voet gelopen worden en verstrooid worden naar alle vier windstreken der aarde onder alle volken. De profetie in Deut.28:68 spreekt van een wreed volk, dat een ijzeren juk op je schouders zal leggen, en een leider stug van aangezicht zal jongeling noch ouden van dagen ontzien. Zelfs zal deze  hardvochtige leider de Israelieten op schepen opnieuw naar Egypte brengen, waar zij als slaven verkocht zullen worden, maar omdat er zoveel slaven zijn, zal er zelfs een moment komen dat er geen koper meer zal zijn. In de geschiedenis heeft zich dat al eerder en letterlijk voltrokken onder de harde heerschappij van de Romeinen, Titus en Hadrianus, het koninkrijk van ijzer, Dan.2: 33, 40, en 7: 7, 19 over Bar Kochba en het opstandige Israel 135 na Chr. Beide keizers brachten honderd duizenden Israelieten op de schepen van Chittim, Rome beheerste toen de Middellandse zee, naar Egypte, Dan.11: 30, 40.

In dit laatste vers wordt gesproken dat op de tijd van het einde opnieuw vele schepen naar Egypte en het Sieraadland, Israel zullen optrekken. Zo bouwt Rusland vanaf de Krim een vloot op, met nu al 1000 oorlogsbodems. En al eerder getuigt de geschiedenis dat door de Chaldeeën en Babyloniërs een ijzeren juk op de schouders van de israelieten hebben gelegd, en de jongelingen en ouden van dagen meedogenloos behandelden. De profetie van Deuteronomium is meerdere malen gedeeltelijk maar ook in zijn geheel uit gekomen. Dat betekent dat een toekomstige vervulling in de tijd van het einde niet zal uitblijven. Het profetische woord blijft een onwankelbaar fundament voor het vestigen van Zijn Koninkrijk. Degene die daarop let en zich laat waarschuwen delen in de zegen.

Met hartelijke broeder groet,


 

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב