Parashat Haäzinoe met Sybe de Vos
18/09/2021

Parashat Haäzinoe met Sybe de Vos

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Lezingen:
TORA - Deuteronomium 32:1-52
HAFTARA - 2 Samuël 22:1-51
APOSTOLISCHE GESCHRIFTEN - Romeinen 10:17-11:12, 12:19, 15:9-10

Met het einde van de Tora in zicht, gaat het deze keer over een lied. Maar niet het eerste de beste. Mozes moet Israël een lied aanleren dat hen altijd zal bijblijven. Een melodie blijft beter hangen dan woorden alleen. In dit bijzondere lied leert de Eeuwige waar het in zijn handelen met Israël om draait. G-ds onderwijs is als de regen en als de dauw.

Zonder dat groeit er niets. Als ook wij ons in dit lied verdiepen, komen we dicht aan G-ds hart, dat klopt voor zijn volk, maar ook voor alle volken. Dan mag er iets gaan groeien… Je zou kunnen zeggen dat dit lied de basismelodie vormt, waar latere liederen van zijn afgeleid.

Want ook David zingt vanuit een diepe benauwdheid tot G-d en ook Sjaoel (Paulus) heeft gezongen. Als hij iets van G-ds plan met Israël en de volken aan de Romeinse gelovigen door mag geven, breekt hij uit in een lofprijzing. Daarmee wordt eigenlijk elke gelovige in de Messias opgeroepen om zich bij dat lied aan te sluiten. Zingen wij ook mee?

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 02:00, 10.00 uur en 19.00 uur, zondag 02:00 uur en 09.00 uur en maandag 02:00 uur).

Shalom,

Presentatie: Sybe de Vos

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב