Parasha Pinchas met Arnold Visscher
02/07/2021

Parasha Pinchas met Arnold Visscher

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Lezingen:
Thora      Numeri 25:10 t/m 30:1
Haftara   1 Koningen 18:46-19:21
Tweede  Testament Johannes 2:13-25

Introductietekst:  25:7,8
“ Toen Pinchas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aäron, dat zag, stond hij op uit het midden van de gemeenschap, nam een speer in zijn hand, ging achter de Israëlitische man aan het slaapvertrek in, en doorstak hen beiden, zowel de Israëlitische man als de vrouw, door hun buik. Toen werd de plaag over de Israëlieten tot stilstand gebracht.”

In deze parasja staan we stil bij de ijveraars. Het begint met een explosief verhaal midden in Numeri 25. Pinchas (kleinzoon van Aaron) zag een immorele daad begaan door Zimri. Hij reageerde snel, als een slang zou je kunnen zeggen, en doodde twee mensen, waarna de plaag, die de Ene als straf gezonden had, direct stopte.
Hierdoor werden talloze Joodse levens gered werden. De Eeuwige schenkt hem voor ijverig ingrijpen beloning middels een ​​speciaal verbond van vrede en benoemt hem tot Kohen. Pinchas, de zoon van Eleazar, wordt hiermee de derde hogepriester van de Israëlieten.

Verder lezen we over de verdeling van het beloofde land, wetten van overerving, de Bijbelse feesten, leiderschap, vrede en vooral verontwaardigde en gerechtvaardigde ijver voor de Heer. Dat zien we ook terug in het leven van de apostel Paulus. Vroeger een ijveraar voor zichzelf, later met nog meer ijver een dienstknecht van de Heer. Waarbij de liefde een grote rol speelde. Het was eigenlijk de drijfveer van zijn denken en handelen.

Liefde voor de Heer, liefde voor Zijn Woord, liefde voor het volk. Al zou je alles hebben en alles weten, maar je hebt de liefde niet … dan heb je eigenlijk niets. De liefde smeedt al het andere tot een eenheid. Het gaat niet alleen maar om ‘kennis’ of ‘ijver’, het gaat om de combinatie van die twee gekoppeld aan de liefde. Iemand die vervuld is van de liefde voor de Eeuwige, verlangt naar kennis van Zijn Woord en is ijverig. Hij wacht niet af, maar zoekt of hij nog iets kan betekenen. Zo wordt Zijn Naam op ons gelegd en schenkt Hij ons Zijn vrede.

מתפלל לשלום ישראל Shalom,

Arnold Visscher

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב