Over bemoediging gesproken
02/07/2021

Over bemoediging gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Welzalig de man die U bestraft, HEERE,
en die U onderwijst uit Uw wet.

Zo geeft U hem rust voor dagen van onheil,
totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt.

Want de HEERE zal Zijn volk niet in de steek laten,
Hij zal Zijn eigendom niet verlaten.

Want het oordeel zal weer rechtvaardig zijn,
alle oprechten van hart zullen ermee instemmen.

Over bemoediging gesproken
We lazen zojuist:
Welzalig de man die U bestraft, HEERE, en die U onderwijst uit Uw wet.

Tegenover de domheid, bruutheid en lompheid van de mens die geen rekening houd met G’d, staat anderzijds de mens wanneer hij er voor openstaat om door JHWH, Zelf onderwezen te worden uit Zijn wet, zijn Woord, zijn onderwijs.
Maar er is ook sprake van bestraffing in de tekst. En misschien is juist dat wel een aspect waarbij we geneigd zijn om er met een grote boog om heen te lopen. Maar dat is onterecht, want zegt de tekst: Welzalig de man die U bestraft. Tsja, en dat is in de ons leven en in de tijd waarin wij leven nou niet bepaald een populaire boodschap. In een tijd van het vooruitgangsgeloof. In een tijd waarin we wel van G’ds genade en trouw willen weten en in een tijd van welvaartsgeloof. Daar trekken we als kerken en gemeenten nou niet bepaald volle zalen mee. En toch, het staat er: Welzalig de man die U bestraft, HEERE.

Het Hebreeuwse woord, wat wij hier vertaald hebben met ‘bestraffen’ heeft echter niets te maken met bestraffen in de zin van ‘de zweep er over’ of met ‘pijn doen’, maar met disciplineren. Discipline bij brengen met of door middel van G’ds wet en Woord, want G’ds hele Woord is Zijn wet, Zijn onderwijs.

We kunnen het lezen in de sfeer zoals Spreuken 1 het vertaald:

1De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël,

2om bekend te worden met wijsheid en vermaning,
om woorden vol inzicht te begrijpen,

3om vermaning die inzicht biedt, aan te nemen,
gerechtigheid, recht en billijkheid,

4om aan onverstandigen schranderheid te geven,
aan een jongeman kennis en bedachtzaamheid.

5Wie wijs is, zal horen en inzicht vermeerderen,
en wie verstandig is, zal wijze raad verwerven

6om een spreuk en een spreekwoord te begrijpen,
woorden van wijzen en hun raadsels.

7De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis,
dwazen verachten wijsheid en vermaning.

8Mijn zoon, luister naar de vermaning van je vader
en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet,

Zie je, misschien krijgt het woord bestraffing een veel mildere toon als het ware.

Want vervolgt Psalm 94 in het volgende vers:
Welzalig de man die U bestraft, HEERE, en die U onderwijst uit Uw wet. Zo geeft U hem rust voor dagen van onheil.

Geweldig toch? Wanneer we ons willen laten onderwijzen door het Woord van G’d zijn we welzalig, want zo, dus op die manier ontvangen en hebben we rust in de dagen van onheil.

Hoewel de schrijver van de Psalm weet dat niet iedereen zal luisteren naar zijn woorden, en de levenslessen die JHWH geeft, houdt Hij heb voor, dat dit de meest zegenrijke houding van de mens is, zelf als de meest brute agressors op ons afkomen en op Israel afkomen. Dicht bij Zijn Woord blijven. Klem vast aan de Rots U

Nou, en als we er al niet in dagen van onheil leven, dan kunnen we er op rekenen dat die er meer en meer gaan komen hoor, maar er is een totdat:

totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt

Want de HEERE zal Zijn volk niet in de steek laten,
Hij zal Zijn eigendom niet verlaten.

De HEERE. JHWH, de verbondsgod van Israel zal Zijn volk en liefste bezit niet in de steek laten. En Hij zal, wanneer je Zijn onderwijs zult volgen niet in de steek laten.

Het is nog maar een paar dagen geleden dat ik op mijn volkstuintje een gesprekje had met een mede-tuinder over mijn ons eerdere gesprek waarin ik Israel benoemde als Zijn uitverkoren volk. Nu moet u weten dat de man in een streng orthodoxe kerk was opgegroeid in een gezin waarin moeder al afgehaakt was en vader toen zijn zoon 14 was eveneens de brui een de kerk en het geloof gaf. Maar nu hij inmiddels in de 70 jaar is en de Corona tijd beleeft werd hij er bij stilgezet dat zoals hij het zelf zei ‘in de eindtijd leven’.

En we kregen het samen over Israel als uitverkoren volk. Een paar dagen laten kwam hij bij me en vroeg me hoe het toch kan dat Israel Gods verbondsvolk is terwijl er toch zoveel Joden zijn met een heel slechte reputatie. En hij noemde er een aantal. En ik moest hem gelijk geven. Maar toch, en hier hebben we het antwoord vanmorgen:

de HEERE zal Zijn volk niet in de steek laten,
Hij zal Zijn eigendom niet verlaten.

Daarom: Welzalig de man, welzalig het volk, die U bestraft, HEERE,
en die U onderwijst uit Uw wet.

Zo geeft U hem rust voor dagen van onheil,
totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt.

Want de HEERE zal Zijn volk niet in de steek laten,
Hij zal Zijn eigendom niet verlaten.

Want het oordeel zal weer rechtvaardig zijn,
alle oprechten van hart zullen ermee instemmen.

Als dat geen zegen is:

We draaien een lied dat ik hier meerdere malen gedraaid heb. De zegen zoals we die horen uit de mond van Aaron, en gezongen door Joshua Aaron:
De HEERE zegent en behoed je,
De HEERE doet zijn aanschijn over je lichten en is je genadig,
de HEERE verheft zijn aangezicht over je en is je genadig
Amen

https://www.youtube.com/watch?v=kzqrWae5lK4

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב