Over vruchtbaarheid gesproken -3-
21/04/2021

Over vruchtbaarheid gesproken -3-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:Over vruchtbaarheid gesproken -3-

In de afgelopen twee dagen hebben we er over nagedacht dat de eerste van de twee belangrijke Bijbelse waarheden waar we mee te hebben in het licht van het vruchtdragen zijn dat het in de eerste plaats de wil van Vader is dat wij in elk goed werk vrucht zullen dragen. De vraag is dus niet langer wat Gods wil is... De vraag is: hoe reageren u, jij en ik op Zijn wil?

Maar wat is het eigenlijk geweldig wanneer we lezen dat Vader in alles heeft voorzien dat, wanneer we in Hem zijn, vrucht kunnen dragen. We zagen gisteren in het gebed van Paulus uit Kol.1:9-12 dat God ons heeft toegerust - Hij heeft ons 'met kracht krachtig gemaakt...'.

Wanneer we God tot onze Vader uit genade hebben mogen leren kennen als onze Vader, mogen we, inderdaad, hoe bestaat het onze plaats in de erfenis van de heiligen in het licht (vers 12) in nemen. En ik bedoel dat niet aanmatigend, alsof we ergens recht op zouden hebben, maar uitsluitend op grond van Zijn genade<

Deze waarheid komt op vele plaatsen in het Tweede Testament terug. De volgende prachtige uitspraak laat dat zo mooi zien, als we lezen in 2 Petrus 1 vers 3 en 4:

Immers, Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.

Let op die openingszin: Zijn goddelijke kracht. Gods volkomen almacht, Zijn onbegrensde kracht, heeft ons alles geschonken. Laten we opnieuw benadrukken dat God ons alles heeft gegeven wat we nodig hebben, alles wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Alles, dat is zelfs Zijn leven.

Hierin voorziet Hij op twee manieren: allereerst door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft (vers 3), dat is door Jezus Christus, Yeshua haMassiach te kennen; en ten tweede door Zijn grootste en kostbare beloften (vers 4). De voorziening komt door het kennen van Jezus, Yeshua, en Hem en Hem alleen en door het je toe-eigenen van de beloften in Zijn Woord.

Er bestaat een uitdrukking, die ik niet vaak genoeg kan herhalen: 'Alles wat nodig is, zit in de beloften'. In de beloften van Gods Woord is alles aanwezig wat we ooit nodig zullen hebben in dit leven. Misschien zeg je: Maar als God in alles heeft voorzien, waar is het dan?' Het antwoord is dat het allemaal aanwezig is in de beloften van Gods Woord. Dat betreft niet uitsluitend de algemene persoonlijke beloften, maar eveneens de beloften die betrekking hebben op Zijn volk, zijn oogappel Israel. Er zal geen tittel of jota aan ontbreken. Zie jij ook zo uit naar Zijn komst?

Heere, dank U wel, dat we niet uit eigen kracht hoeven te leven maar dat U in alles wat ik nodig heb, hebt voorzien door uw grote en kostbare beloften. Leer ons U steeds beter leren kennen. Wilt U ons leren om alles wat we nodig hebben te vinden in de beloften in Uw Woord en deze ook persoonlijk toe te passen, zodat we vrucht kan dragen. Maar dan bidden we u eveneens dat we de beloften, gedaan aan uw oogappel, uw volk Israel zullen gaan zien en samen met Uw volk u zullen gaan verwachten, komende op de wolken van de hemel. Heere, leer ons meer en meer in die verwachting te leven naarmate het hier in deze wereld donkerder wordt.

DELEN

[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב