Over rechtvaardigen gesproken -1-
18/10/2021

Over rechtvaardigen gesproken -1-

Klik hieronder om naar xde uitending te luisteren:


G’d is de Allerhoogste

1 De HEERE regeert, laat de aarde zich verheugen
en vele kustlanden zich verblijden.

2 Wolken en donkerheid zijn rondom Hem,
gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon.

3 Vuur gaat voor Zijn aangezicht uit
en zet rondom Zijn tegenstanders in vlam.

4 Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld,
de aarde ziet ze en beeft.

5 De bergen smelten als was
voor het aangezicht van de HEERE,
voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde.

6 De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid
en alle volken zien Zijn heerlijkheid.

7 Beschaamd moeten zijn allen die beelden dienen
en zich op de afgoden beroemen.
Buig u voor Hem neer, alle Goden.

8Sion heeft het gehoord en zich verblijd,
de dochters van Juda hebben zich verheugd
vanwege Uw oordelen, HEERE.

9Want U, HEERE, bent de Allerhoogste over de hele aarde,
U bent zeer hoog verheven boven alle Goden.

10U die de HEERE liefhebt, haat het kwade.
Hij bewaart de ziel van Zijn gunstelingen,
Hij redt hen uit de hand van de goddelozen.

11Licht is gezaaid voor de rechtvaardige
en blijdschap voor de oprechten van hart.

12Rechtvaardigen, verblijd u in de HEERE;
loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid.

Over rechtvaardigen gesproken -1-
Vandaag wil ik met u nadenken over het laatste vers van deze Psalm waarin we lezen:
Rechtvaardigen, verblijd u in de HEERE;
loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid

Vanmorgen worden de rechtvaardigen opnieuw opgeroepen om de HEERE, de Aanwezige, want dat betekend zijn Naam, te loven en ons in Hem te verblijden.

Een woord waar we zomaar overheen kunnen lezen in deze tekst is dat de rechtvaardigen worden opgeroepen om zich in de HEERE te verblijden. Dus niet zomaar iedereen, maar het wordt beperkt tot de rechtvaardigen.

Het Hebreeuwse woord dat hier voor rechtvaardigen wordt gebruikt is Tzadik. U mag best weten dat ik in de voorbereiding vanmorgen best een poosje op zoek geweest ben naar de betekenis achter het woord Tzadik. Want de vraag is gerechtvaardigd wie met de rechtvaardigen worden bedoeld. Want om eerlijk te zijn: Zijn wij in al ons doen en laten altijd vaardig in het recht? Zijn wij altijd rechtvaardig ten opzichte van anderen? Bij het zoeken naar een antwoord kwam ik steeds maar weer terecht bij allerlei filosofieën van al of niet Joodse denkers terecht, die mij niet echt hielpen om het scherp te krijgen.

Maar eigenlijk blijkt het heel simpel te zijn. We moeten terug naar de eerste keer dat het woord Tzedek in de Bijbel genoemd wordt. En dan komen we terecht in Genesis 6 en voor het verband van de tekst lezen we zit gedeelte vanaf het eerste vers:

1En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden,

2dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden.

3Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn.

4In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam.

5En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.

6Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart.

7En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb.

8Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE.

9Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God.

Noach was een Tzadik, Noach wordt hier door de Schrijver van het Woord, dus door G-d Zelf een rechtvaardige genoemd. En misschien vraag je je af waarom dan. En dan vinden we het antwoord in de zinnen er om heen waar Noach als rechtvaardige wordt bestempeld. En dan vinden we in vers 8 de sleutel: Noach vond genade in de ogen van de Aanwezige. Genade is dus de sleutel tot het geheim om voor G-d rechtvaardig te zijn. En misschien moet ik wel zeggen, niet rechtvaardig te zijn, maar door G-d rechtvaardig verklaard te worden. Want we weten allemaal maar al te goed de scheve schaats die Noach schaatste na de zondvloed toen hij dronken en naakt in zijn tent lag. En toch? De eerste sleutel waarom Noach dus een rechtvaardige genoemd wordt is dat Hij genade vond in de ogen van de HEERE. En de tweede sleutel waarom hij een rechtvaardige wordt genoemd vinden we in het daarop volgende vers: Noach wandelde met God.

We hebben nu een paar aanwijzingen voor de betekenis van een tsadiyq. Hij is iemand die oprecht is en niet afwijkt van de weg van God. Noach wandelde met God. De volgende stap is het begrijpen van deze concepten uit de Oud Hebreeuwse cultuur en het denken .

De oude Hebreeën waren een nomadisch volk dat een rondreis door de wildernis maakte en dezelfde paden volgde van plaats naar plaats en van drinkplaats tot drinkplaats. Iedereen die dit pad verlaat, kan verdwalen en doelloos ronddwalen, iemand die van het pad is "afgeweken".

Een rechtvaardig persoon is niet iemand die een gelovig vroom leven leidt, de gebruikelijke interpretatie van dit woord, Tzadik is dat hij iemand is die het juiste pad volgt, het pad (de weg) van God. Iemand die wandelt met God.

En dan zijn we weer terug bij waar het allemaal bij Noach mee begon en wat zijn fundament was: Hij vond genade in de ogen van de HEERE.

Als dat geen zegen is.

Een volgende keer hoop ik hier verder met u over na te denken

We gaan luisteren nar het lied Olam Chesed. Olam heeft onder andere de betekenis van Eeuwig, Chesed is het Hebreeuwse woord voor Genade. Het lied bezingt dus de eeuwige genade. Eeuwig durende genade.

https://www.youtube.com/watch?v=az-PQPMqclQ

[Sassy_Social_Share]

#0111 Psalm 97 -14- 2021-10-19

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב