Over knielen gesproken
13/07/2021

Over knielen gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 95 vers 1 tot en met 7a
Loof de HEERE en wees Hem gehoorzaam

Kom, laten wij vrolijk zingen voor de HEERE,
laten wij juichen voor de rots van ons heil.

Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied,
laten wij voor Hem juichen met psalmen.

Want de HEERE is een groot God,
ja, een groot Koning boven alle goden.

In Zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde
en de toppen van de bergen zijn van Hem.

Van Hem is ook de zee, want Híj heeft haar gemaakt,
Zijn handen hebben het droge gevormd.

Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken,
laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft.

Want Hij is onze God
en wij zijn het volk van Zijn weide
en de schapen van Zijn hand.

Over knielen gesproken
Tsja, de voorgaande keer kwamen we onder de indruk van G’ds schepping van de dingen die in de diepte plaatsen van de aarde zijn , van de bergen, van de zee en van Zijn totale schepping. En we barstten uit in een lofzang. We kwamen diep onder de indruk.

En dan volgt er nu:
Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken,
laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft.

Ik moet ineens denken aan de foto die ik een paar dagen geleden onder de ogen kreeg van een knielende President Biden. Biden knielde voor de assistent van President Rivlin, Rivka Ravitz, uit respect voor het feit dat ze 12 kinderen ter wereld heeft gebracht.

Blijkbaar was dit gebaar van de president van Amerika wereldnieuws. En ik wil niet zuur doen, maar wat zou het geweldig zijn wanneer we uit de mond van Biden zouden horen:
Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken,
laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft.

Dat is nog eens wereldnieuws en wat zou dat een indruk maken. Maar het tegengestelde moet van deze wereldleider zoals we dat noemen gezegd worden en worden niet de knieën gebogen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft, maar draaien de abortusklinieken onder zijn regering na Trump weer volop. Verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk.

En ineens moet ik denken aan nog zo’n, wereldleider waarvan we weten dat hij zijn knieen boog. Een wereldleider nota bene die veel groter en machtiger was dan Biden, en zo groot en machtig dat er buiten Yeshua er nooit meer een zal komen: Salomo.

Van hem lezen we in 2 Kronieken 6 vers 13
Salomo nu had een bronzen platform gemaakt van vijf el lang, vijf el breed en drie el hoog, en dat in het midden van het voorhof geplaatst. Hij stond erop, knielde neer spreidde voor de hele vergadering van Israël zijn handen uit naar de hemel, 14 en zei: "O HEERE, God van Israël, er is geen God zoals U, in de hemel of op de aarde, Die het verbond en de goedertierenheid houdt tegenover Uw dienaren, die met heel hun hart wandelen voor Uw aangezicht, Die Zich tegenover Uw dienaar, mijn vader David, gehouden hebt aan wat U tot hem had gesproken. Want met Uw mond sprak U, en dat hebt U met Uw hand vervuld, zoals het op deze dag is.

Kijk, dat zou nog eens voor een krantenkop met dikke chocoladeletters zorgen. Toch?

Salomo sprak dit gebed, volgens de Hebreeuwse tekst in een bronzen platform in de vorm van letterlijk een Letterlijk pan (kîyôr) en zag eruit als een "wasbekken". en suggereert het idee dat deze troon enige gelijkenis zou kunnen vertonen met die wasbekkens in de tempel.

Wellicht is daarom ook het materiaal koper gekozen. We zien in de wet hoe dat te maken heeft met de menselijke natuur, maar dan wel voor een mens die vergeving en reiniging zoekt. Het is geen toeval dat zowel het brandofferaltaar als het wasvat van koper waren gemaakt.

Wat een ongelooflijk nederige houding van Salomo die onder de indruk was van de grootheid van Adonai.

En dan volgen de woorden in Psalm 95:
Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken,
laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft.

Want Hij is onze God
en wij zijn het volk van Zijn weide
en de schapen van Zijn hand.

Het woordje ‘want’ is een redegevend woordje, het geeft de reden aan waarom het volk van Zijn weide, de schapen van Zijn hand, het volk Israel, opgeroepen wordt voor Hem te buigen: Want Hij is hun G’d, het volk van Zijn weide, de schapen van Zijn hand.

Maar laten ook wij ons neerbuigen en neerbukken, en knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft.

Als dat geen zegen is.

https://youtu.be/F2YbvD6nc1k

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב