Over Jezus’ geboorteplaats geproken
21/12/2021

Over Jezus’ geboorteplaats geproken

In deze vierde afleveringstaan we opnieuw stil bij de geboorte van Jezus aan de hand van het boek van Gertruud Bakker met de titel ;’De Joodse Jezus’. Vandaag denken we na over

De geboorteplaats van Jezus
In Bethlehem stond een schaapstoren, de ‘Migdal Eder’, of ‘toren van de kudde’. Van deze toren wordt al melding gemaakt in Genesis 35 vers 16. Het is de plek waar Rachel haar zoon Benjamin baarde. Zij noemde hem ‘Ben-oni’ of wel ‘Man van smarten’, maar werd door Jacob Benjamin, of wel ‘Zoon van de rechterhand genoemd’. Jocob ging na Rachels dood deze Migdal Eder voorbij en zette toen zijn tent op, lezen we in Genesis 35 vers 21.

We lezen in Micha 4 vers 8:
En u, Schaapstoren (Migdal Eder’ in het Hebreeuws) , Ofel van de dochter van Sion, naar u zal gaan, ja, naar u zal komen de heerschappij van vroeger,het koningschap van de dochter van Jeruzalem. Nu, waarom slaat u zo’n luid alarm? Is er geen Koning onder u? Is uw Raadsman omgekomen, dat smart u aangegrepen heeft als van een barende vrouw?
Verder lezen we in Openbaring 12 vers 2:
En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.
Ook lezen we in Micha 4 vers 10:
Krimp ineen en schreeuw het uit, dochter van Sion, als een barende vrouw.
De bevalling ging dus niet bepaald zonder slag of stoot.

Micha 5 lijkt wel een indirecte verwijzing, dat Maria in Bethlehem zou komen te bevallen als we lezen:
En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël.
Het huidige Bethlehem ligt een kilometer of twee verwijderd van het Bethlehem uit Jezus’ tijd. Deze Migdal Eder, hoorde bij het oude Bethlehem.

Jezus, de goede Herder, kwam op aarde vlakbij de herders van Israel, hun uitkijktoren en dichtbij de schapen die een offer waren voor de tempel. Deze herders wisten de weg naar de kribbe. Ze wisten precies waar ze moesten zijn.

Was Maria binnen een van de vele woningen bevallen, dan hadden ze nog flink moeten zoeken. De mogelijkheid bestaat dat Maria onderweg naar Bethlehem is overvallen door weeën, Jozef en Maria alsnog probeerden de huizen te bereiken, wat niet meer lukte en dat de Schaapstoren toen werd gebruikt.

De plek waar Rachel vele eeuwen er voor ook was bevallen van een zoon die ze Ben oni, man van smarten noemde. Maar die Jacob Benjamin, zoon van de reachterhand werd genoemd.

Maria krijgt haar zoon precies daar, die tijdens Zijn omwandeling op aarde de zoon van smarten werd genoemd, maar die nu zit aan de rechterhand van de Hemelse Vader. Wat een geweldige parallel!

Rachel stierf op deze plaats, maar God laat zien dat de dood niet het laatste woord heeft, want door Jezus werd de smart weggenomen en komt er nieuw leven in eeuwigheid.

Lucas geeft aan dat er geen plaats was in ‘de herberg’. Wat eerder een metafoor lijkt voor de leiders van Israel, die niet zaten te wachten op hun Messias. Ze waren verblind door Het Licht in hun midden. Het verhaal van de os en de ezel in de stal dat in kinderverhalen voorkomt, is uit Jesaja 1 vers 3 waar we lezen:
Een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn eigenaar, maar Israël heeft geen kennis, Mijn volk heeft geen inzicht.
Ze konden het niet zien op dat moment. God heeft niet afgedaan met Zijn volk, de eerste keer hebben zij Hem gemist, maar straks kunnen zij het goed maken en krijgen ze nog een kans als Jezus terugkomt.

Wil je meer weten over de werkelijke omstandigheden rond de geboorte van de Heere Jezus en zijn omwandeling hier op aarde? Dan verwijzen wij naar het boek van Gertruud Bakker, getiteld ‘De Joodse Jezus’. Het is verkrijgbaar in onze boekwinkel. Klik hier:

In deze vierde afleveringstaan we opnieuw stil bij de geboorte van Jezus aan de hand van het boek van Gertruud Bakker met de titel ;’De Joodse Jezus’. Vandaag denken we na over

De geboorteplaats van Jezus
In Bethlehem stond een schaapstoren, de ‘Migdal Eder’, of ‘toren van de kudde’. Van deze toren wordt al melding gemaakt in Genesis 35 vers 16. Het is de plek waar Rachel haar zoon Benjamin baarde. Zij noemde hem ‘Ben-oni’ of wel ‘Man van smarten’, maar werd door Jacob Benjamin, of wel ‘Zoon van de rechterhand genoemd’. Jocob ging na Rachels dood deze Migdal Eder voorbij en zette toen zijn tent op, lezen we in Genesis 35 vers 21.

We lezen in Micha 4 vers 8:
En u, Schaapstoren (Migdal Eder’ in het Hebreeuws) , Ofel van de dochter van Sion, naar u zal gaan, ja, naar u zal komen de heerschappij van vroeger,het koningschap van de dochter van Jeruzalem. Nu, waarom slaat u zo’n luid alarm? Is er geen Koning onder u? Is uw Raadsman omgekomen, dat smart u aangegrepen heeft als van een barende vrouw?
Verder lezen we in Openbaring 12 vers 2:
En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.
Ook lezen we in Micha 4 vers 10:
Krimp ineen en schreeuw het uit, dochter van Sion, als een barende vrouw.
De bevalling ging dus niet bepaald zonder slag of stoot.

Micha 5 lijkt wel een indirecte verwijzing, dat Maria in Bethlehem zou komen te bevallen als we lezen:
En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël.
Het huidige Bethlehem ligt een kilometer of twee verwijderd van het Bethlehem uit Jezus’ tijd. Deze Migdal Eder, hoorde bij het oude Bethlehem.

Jezus, de goede Herder, kwam op aarde vlakbij de herders van Israel, hun uitkijktoren en dichtbij de schapen die een offer waren voor de tempel. Deze herders wisten de weg naar de kribbe. Ze wisten precies waar ze moesten zijn.

Was Maria binnen een van de vele woningen bevallen, dan hadden ze nog flink moeten zoeken. De mogelijkheid bestaat dat Maria onderweg naar Bethlehem is overvallen door weeën, Jozef en Maria alsnog probeerden de huizen te bereiken, wat niet meer lukte en dat de Schaapstoren toen werd gebruikt.

De plek waar Rachel vele eeuwen er voor ook was bevallen van een zoon die ze Ben oni, man van smarten noemde. Maar die Jacob Benjamin, zoon van de reachterhand werd genoemd.

Maria krijgt haar zoon precies daar, die tijdens Zijn omwandeling op aarde de zoon van smarten werd genoemd, maar die nu zit aan de rechterhand van de Hemelse Vader. Wat een geweldige parallel!

Rachel stierf op deze plaats, maar God laat zien dat de dood niet het laatste woord heeft, want door Jezus werd de smart weggenomen en komt er nieuw leven in eeuwigheid.

Lucas geeft aan dat er geen plaats was in ‘de herberg’. Wat eerder een metafoor lijkt voor de leiders van Israel, die niet zaten te wachten op hun Messias. Ze waren verblind door Het Licht in hun midden. Het verhaal van de os en de ezel in de stal dat in kinderverhalen voorkomt, is uit Jesaja 1 vers 3 waar we lezen:
Een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn eigenaar, maar Israël heeft geen kennis, Mijn volk heeft geen inzicht.
Ze konden het niet zien op dat moment. God heeft niet afgedaan met Zijn volk, de eerste keer hebben zij Hem gemist, maar straks kunnen zij het goed maken en krijgen ze nog een kans als Jezus terugkomt.

Wil je meer weten over de werkelijke omstandigheden rond de geboorte van de Heere Jezus en zijn omwandeling hier op aarde? Dan verwijzen wij naar het boek van Gertruud Bakker, getiteld ‘De Joodse Jezus’. Het is verkrijgbaar in onze boekwinkel. Klik hier: https://pillaroffire.nl/winkel/product/de-joodse-jezus/

Morgen willen we weer verder nadenken over de geboorte van Jezus. Dan denken we na over de herders in Bethlehem.

Klik hier om naar de uitzending te luisteren:


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב