Over je denken gesproken
29/04/2021

Over je denken gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Vandaag wil ik verder nadenken naar aanleiding van een tekstgedeelte van de profeet Jesaja. Daarin komt opnieuw naar voren dat wat we denken, bepalend is voor wat we ervaren. In deze tekst spreekt JHWH:

Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:8-11)

Zie je dat God begint bij de gedachten? Hij zegt daarover dat onze gedachten van nature niet Zijn gedachten zijn. Hoe kunnen we dan tóch leren denken volgens Zijn gedachten?

Hij geeft het antwoord in de zinnen die volgen: Zijn wegen en gedachten liggen in het hemelse perspectief, en onze wegen en gedachten bevinden zich op het aardse vlak, ver onder die van God. Waar of niet waar…

Maar Gods Woord brengt Zijn wegen en gedachten vanuit de hemel naar ons toe, in ons leven en in ons hart, waar het de resultaten bewerkt die we nodig hebben. Jesaja 55 vervolgt: Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Voor een doornstruik zal een cipres opkomen, voor een distel zal een mirt opkomen; en het zal de HEERE zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist. (Jesaja 55:11-13)

Ik weet het wel, voor u brieven gaat schrijven naar Radio Israel, inderdaad dit zijn de woorden die in eerste instantie gericht zijn tot het volk Israel. Wat een geweldig perspectief wordt hier beschreven voor de tijd die aanstaande is. Wat een onvoorstelbare zegen ligt er op het volk te wachten om vervuld te worden. Maar zoals ik gisteren al aanhaalde en geparafraseerd: deze dingen zullen hun overkomen tot voorbeelden, en zijn beschreven tot zegen van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn.

Dit is het resultaat van Gods Woord dat neerdaalt uit de hemel, ons hart binnenkomt, onze gedachten vervult, en onze wegen en gedachten vervangt voor die van God. Gods eigen Woord brengt Zijn wegen en gedachten binnen in ons hart en ons leven. Als onze gedachten gevuld zijn met het Woord van God, dan beginnen we vanzelf Gods gedachten te denken. Ons hele gedachteleven wordt dan totaal veranderd.

De resultaten hiervan worden in deze tekst prachtig beschreven: vrede (je zult in vrede huiswaarts keren), vreugde (je zult uittrekken in vreugde), lofprijs (zelfs de natuur zal loven en prijzen), en vruchtbaarheid (de doornstruik en de distel maken plaats voor een mirt en een cipres).

Deze dingen zullen in ons leven komen als Gods Woord binnenkomt, en wij het ontvangen en overdenken. Onze eigen wegen en gedachten zijn, laten we het tot onze schande maar eerlijk bekennen, als de dorens en distels; ze brengen niets goeds voort en zijn overbodig. Maar als ze worden vervangen door het Woord van God, dan zullen we vruchtbare, bruikbare gewassen voortbrengen.

Als dat geen zegen is.

Zullen we bidden?
Dank U Vader, dat U belooft dat Uw Woord niet vruchteloos zal terugkeren, maar dat het zal doen waarvoor U het zendt. We bidden en vragen u om onze gedachten te vullen met Uw Woord, en in geloof de vruchten daarvan ontvangen. Doe ons Uw gedachten denken, en laat ons spreken uit Uw hart!

DELEN
[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב