Over het voertuig van de HEERE gesproken
26/01/2022

Over het voertuig van de HEERE gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Gods glorie in de schepping

1 Loof de HEERE, mijn ziel.
HEERE, mijn God, U bent zeer groot,
U bent met majesteit en glorie bekleed.

2 Hij hult Zich in het licht als in een mantel,
Hij spant de hemel uit als een tentkleed.

3 Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren,
maakt van de wolken Zijn wagen,
wandelt op de vleugels van de wind.

4 Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige geesten,
Zijn dienaren tot vlammend vuur.

Over het voertuig van de HEERE gesproken
Vandaag wil ik met u stilstaan bij vers 3b:
Hij maakt van de wolken Zijn wagen

Gisteren stonden we even nstil bij de wateren waarop Hij, dat is de HEERE, en dat schrijven we met allesmaal hoofdletters, waardoor we dus weten dat daar de naam van de Heere in het Hebreeuws wordt geschreven met de letters JHWH, want we weten niet hoe we Zijn Naam moeten uitspreken. Maar we weten wel wat de letters betekenen. Ik ben of anders gezegd: de Aanwezige.

Mooi eigenlijk. We zijn nog maar een paarminuten hooguit in de uitzending en de Heere God laat u en mij al weten dat Hij aanwezig is. Als dat geen zegen is!

Ik ken uw situatie niet, maar misschien zijn er allerlei figuurlijke wolken in uw leven die u het zicht ontnemen op de zon, ook figuurlijk gesproken, op de Heere. Dat kan in een leven toch? Door ziekte of verdriet. Maar weet dan, en we kennen allemaal het spreekwoord wel: Achter de wolken schijnt de zon. Soms kan dat tot troost zijn, maar soms helpt dat weten ons zelfs niet.

Maar weet dan wat de tekst van vandaag zegt: Hij maakt van de wolken Zijn wagen. Als je wolken ziet, weet dan dat God aanwezig is, want de wolken zijn Zijn wagen. Het is met alle eerbied gesproken Zijn vervoermiddel.

Voor het hebreeuws zijn allerlei woorden die vertaald worden met wolken. Het woord dat hier in het Hebreeuws gebruikt wordt leven we voor het eerst in Exodus 19 vers 9 waar we lezen: En de HEERE zei tegen Mozes: Zie, Ik kom naar u toe in een dichte wolk, opdat het volk het kan horen wanneer Ik met u spreek en opdat zij ook voor eeuwig in u geloven. En Mozes maakte de woorden van het volk aan de HEERE bekend.

Zie je: Ik kom naar u toe in een dichte wolk! God komt, met alle eerbied gesproken in Zijn vervoermiddel, een dichte, of anders vertaald, in een dikke wolk, naar Mozes en het volk toe.
En Jesaha schrijft in hoofdstuk 19: Zie, de HEERE rijdt op een snelle wolk

Gisteren lezen we in deze Psalm dat de Schepper van hemel en aarde zijn woning op de wateren heeft en vandaag zien we dat Zijn vervoermiddel op waterstof rijdt.

Want wolken bestaan uit al dan niet onderkoelde — waterdruppeltjes of ijskristalletjes in de atmosfeer!

En dat niet alleen, maar Hij zegt van Zichzelf: Ik ben het Levende Water, dat uit de hemel is neergedaald. Wat een wonderlijk Woord van God. Vind je ook niet?

Een van de eerste teksten over wolken is de belofte van God dat hij zijn (regen)boog in de wolken zet als teken dat er niet weer een watervloed zal zijn (Gen. 9:13-16).

Weersvoorspellingen zijn van alle tijden en ook Jezus maakte er gebruik van: "En Hij zei ook tegen de menigte: Wanneer u een wolk ziet opkomen vanuit het westen, zegt u meteen: Er komt regen. En zo gebeurt het." (Luk. 12:54).

In de Bijbel zien we ook verschillende verschijningen van de HEERE God in de wolken.

- Op de berg der verheerlijking verscheen God in een wolk. We lezen daar van in Mattheüs 17:5: Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!

- En de wolkkolom of Shekinah was het zichtbare bewijs was dat de HEERE God Aanwezig was (let op het woord Aanwezig) was en met het volk meereisde in Zijn reiswagen met het volk.

En zo is het nog: Laat het zo zijn dat wanneer we de wolken zien, dat we er dan aan herinnerd worden dat God met Zijn reiswagens met ons mee reist.

En niet vergeten hoor, want nog een korte tijd, en Jezus / Jehua zal terug komen op een wolk.

Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren van de hemel zullen daaruit vallen en de krachten in de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid. En dan zal Hij Zijn engelen uitzenden en Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel. En leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien gebeuren, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.

Als dat geen zegen is.

Ik heb voor vanmorgen een oud lied opgezocht dat velen van u wel kennen. En misschien zijn de woorden al zo bekend en uitgesleten. Maar laten we vanmorgen de woorden misschien eens opnieuw als het ware ‘proeven’:

Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart.
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet?
Die om ons te redden de hemel verliet?

https://www.youtube.com/watch?v=fF6UlpB1H7w

DELEN:
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב