Over de wind gesproken
27/01/2022

Over de wind gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Gods glorie in de schepping

1 Loof de HEERE, mijn ziel.
HEERE, mijn God, U bent zeer groot,
U bent met majesteit en glorie bekleed.

2 Hij hult Zich in het licht als in een mantel,
Hij spant de hemel uit als een tentkleed.

3 Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren,
maakt van de wolken Zijn wagen,
wandelt op de vleugels van de wind.

4 Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige geesten,
Zijn dienaren tot vlammend vuur.

Over de wind gesproken
Vandaag wil ik nog een keer met u stilstaan bij de woorden van vers 3 en mag ik u uitnodigen om de woorden die onze Schepper vanmorgen tot ons richt diep tot u door te laten dringen? Moet u zich eens indenken wat een geweldig grote God Zich aan ons openbaart, laat zien. Wat voor een geweldig verheven woorden Zijn grootheid, majesteit en glorie in geweldig poetische woorden wordt uitgedrukt.

2 Hij hult Zich in het licht als in een mantel,
Hij spant de hemel uit als een tentkleed.

3 Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren,
maakt van de wolken Zijn wagen,
wandelt op de vleugels van de wind.

Werkelijk als, dit dit soort bewoordigngen tegenwoordig aan het papier toevertrouwd maak je denk ik goede kans op een presttieuze literatuurprijs, tocht?

Maar Gods Woord is niet alleen ligeruatuur, maar vooral Leven! Eeuwig Leven! Hij maakt van de wolken Zijn wagen, wandelt op de vleugels van de wind! Voortaan, als de wind waait, er aan denken hoor: God is aan de wandel!

Prachtige beelden in woorden uitgedrukt. Oude woorden? Misschien wel maar aan actualiteit niets ingeleverd. Ik zou deze eeuwenoude beelden nog maar niet in de prullenbak gooien. Mij is geen indringender taal bekend waarmee we de majesteit en glorie van uw en mijn Schepper zouden kunnen uitdrukken. Dat God de wolken niet als een auto gebruikt begrijp ik wel. Maar dat de grote dingen waarover wij ons verbazen, en let er maar eens op de prachtige wolkenhemel, dan blijf ik me er over verbazen, dat zij bij wijze van spreken als speelgoed in zijn handen zijn. Zo blijven wij geloven dat ons leven niet door de eerste de beste storm wordt weggevaagd. Integendeel, Hijzelf heeft de wind en de wolken onder Zijn voeten. Met andere woorden voert Zijn heerschappij uit over deze geweldige elementen.

In een naburig dorp van mij post een vriend van mij elke dag een of twee foto’van de wolken of de zon. Veelal aan het begin en het einde van de dag. El hoeveel reacties zhij daarop niet krijgt: Het is onvoorstelbaar. Inderdaad, het is zoals de dichter van Psalm 19 zegt als hij naar Boven kijkt: De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijner handen werk.

Prachtige mooie en zichtbare tekenen van Zijn aanwezigheid in deze wereld allemaal. Ook in de dagen waarin wij leven.

Maar er is meer over deze teksten te zeggen. Meer over de wolken, maar ook meer over de wind. Meer over Gods wind, Zijn ruach. Daarover een volgende keer.

Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan

Laat Hem besturen, waken
't is wijsheid wat Hij doet
Zo zal Hij alles maken
dat ge u verwond’ren moet
als Hij, die alle macht heeft
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft
waarom gij thans nog schreit

Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast

https://www.youtube.com/watch?v=uxFxW3RGTLs

DELEN:
[Sassy_Social_Share]

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב