Over het richtsnoer gesproken -2-
28/04/2021

Over het richtsnoer gesproken -2-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


De voorgaande keer bespraken we de drie redenen om, zoals de schrijver van de Hebreeenbrief zegt, het oog gericht houden op Jezus.

Vandaag geef ik je nog één andere reden. Hij is heel simpel en praktisch, maar ook cruciaal: Het hele Woord van God, van Genesis 1 tot met Openbaring 22 vers 21 openbaart Jezus, Yeshua de Messias.  Paulus zegt dit heel duidelijk in de eerste brief aan Korinthe.

Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften... (1 Korinthe 15:3-4)

Dat is het evangelie. Dat is de blijde Boodschap, dat is de Boodschap waar je echt van blij wordt en dat is een goed bericht! Dit zijn de feiten die vóór alle dingen gaan, de belangrijkste waarheden. Alle andere dingen binnen het evangelie zijn van secundair belang vergeleken bij die drie feiten: Jezus is gestorven, begraven, en ten derde dage opgewekt. We kunnen het ons niet veroorloven dat ooit iets anders belangrijker wordt dan deze drie feiten over Jezus, Yeshua. We moeten voorzichtig zijn om nooit weggelokt te worden bij deze drie fundamentele waarheden over Jezus.

Paulus waarschuwt Timoteüs hiervoor in zijn tweede brief aan hem, die hij schreef vanuit de gevangenis, vlak voor het eind van zijn leven: Gedenk, dat Jezus Christus is opgewekt uit de doden. Hij is uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een boosdoener. Maar het Woord van God is niet gebonden. (2 Timoteüs 2:8-9)

Let op die sleutelwoorden: Gedenk, dat Jezus Christus is opgewekt uit de doden. ...overeenkomstig mijn evangelie. Hoe eenvoudig! Het is precies zoals hij het zei in 1 Korinthe 15 - de hele evangelieboodschap draait om Jezus: Zijn dood, Zijn begrafenis, en Zijn zegevierende opstanding...

Paulus zegt vervolgens tegen Timoteüs, dat hij nooit afgeleid moet worden van deze cruciale dingen, maar zijn ogen gericht moet houden op Jezus. Sommige christenen missen veel, doordat ze te diep en te geestelijk worden.
Laten we het het niet te ingewikkeld maken, waardoor we mogelijk het zicht op Jezus verliezen en andere dingen centraal stellen dan Zijn dood, Zijn begrafenis en Zijn opstanding.

Paulus zei tegen Timotheüs: Gedenk Jezus Christus, die uit de doden is opgewekt... Een heel belangrijke en praktische manier om dat te gedenken, is het avondmaal. Jezus zei: Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis (1 Korinthe 11:25). Het is een zeer eenvoudige, Bijbelse en praktische manier om Jezus te gedenken en je oog op Hem gericht te houden.

Als dat geen zegen is.

Zullen we bidden?
Heer Jezus, schenk ons die genade, ook vandaag en alle dagen van ons leven, dat ons oog alleen gericht is op U. Dat U bent gestorven, begraven, en op de derde dag bent opgewekt. Geef ons die genade dat we niet het zicht op U verliezen en andere dingen centraal stellen. Amen

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב