Over het lot van de goddelozen gesproken
05/07/2021

Over het lot van de goddelozen gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 94 vers 16-23

Wie zal voor mij opkomen tegen de kwaaddoeners?
Wie zal zich voor mij opstellen tegen wie onrecht bedrijven?

Als de HEERE niet mijn Helper was geweest,
had mijn ziel bijna in de stilte gewoond.

Toen ik zei: Mijn voet wankelt,
ondersteunde Uw goedertierenheid mij, HEERE.

Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden,
verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel.

Zou de zetel van het verderf een verbintenis met U aangaan,
die onheil sticht bij verordening?

Zij spannen samen tegen de ziel van de rechtvaardige,
onschuldig bloed verklaren zij schuldig.

Maar de HEERE is mij een veilige vesting geweest,
mijn God is mij tot een rots, mijn toevlucht.

Hij zal hun onrecht op hen doen terugkeren,
Hij zal hen in hun slechtheid ombrengen,
de HEERE, onze God, zal hen ombrengen.

Over het lot van de goddelozen gesproken
De schrijver van de Psalm vraagt zich in dit gedeelte hardop af wie optreedt tegen de misdadigers en wie er op de bres staat tussen hem en de kwaaddoeners in vers 16:

Wie zal voor mij opkomen tegen de kwaaddoeners?
Wie zal zich voor mij opstellen tegen wie onrecht bedrijven?

Zonder het hier te herhalen , heeft de schrijver van de Psalm zelf al het antwoord gegeven op deze vraag in het eerste vers van de Psalm: de G’d van vergelding en we hebben daar in de voorgaande keren meerdere malen bij stil gestaan.

Wanneer Hij niet te hulp was gekomen, zo schat de schrijver in, dan zou hij het niet meer kunnen navertellen lezen we in vers 17:

Als de HEERE niet mijn Helper was geweest,
had mijn ziel bijna in de stilte gewoond.

De HEERE, JHWH, wordt vaak een Ezra, een Helper genoemd in de Psalmen, en juist dan wanneer de nood het hoogst is.

Psalm 27:
Ik zóek Uw aangezicht, HEERE,
verberg Uw aangezicht niet voor mij.
Wijs Uw dienaar niet af in toorn,
U bent mijn hulp geweest;
laat mij niet in de steek en verlaat mij niet,
o God van mijn heil.

Ik weet niet of u dat wel eens meegemaakt hebt, dat juist in de zwartste tijden van je leven je G’d zo dichtbij kan ervaren. Bijvoorbeeld rond het overlijden van een geliefde. Dan ervaar je vaak dat je door de Heere G’d vaak gedragen wordt.

En dat is de ervaring van de schrijver van de psalm ook. Luister maar:

Toen ik zei: Mijn voet wankelt,
ondersteunde Uw goedertierenheid mij, HEERE.

Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden,
verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel.

Zie je wel, zo bevinden wij ons samen met de schrijver van de Psalm, Psalm 94 samen temidden van de troost die bij de Heere God te vinden is. Wonderlijk, vind je ook niet?

Na deze terugbljk spreekt de dichter van de Psalm zijn vertrouwen in de Heere G’d uit. Inderdaad, rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Maar de ervaringen die wij met de Heere God hebben bieden juist zekerheden voor de toekomst.

Hij zal nooit meewerken met corrupte rechters en mensen die de waarheid geweld aan doen, zo lezen we in vers 20:

Zou de zetel van het verderf een verbintenis met U aangaan,
die onheil sticht bij verordening?

Zij spannen samen tegen de ziel van de rechtvaardige,
onschuldig bloed verklaren zij schuldig.

Maar de HEERE is mij een veilige vesting geweest,
mijn God is mij tot een rots, mijn toevlucht.

Voor de dichter geldt dat Adonai zijn veilige vesting, zijn burgt is, de rots waarop hij kan vluchten en vertrouwen. En dat niet voor zomaar eens een keertje , maar telkens weer.Laten we dat onszelf maar steeds in herinnering brengen, maar we kunnen er ook anderen mee bemoedigen zodat we elkaar steeds tot steun kunnen zijn.

Deze hele psalm kunnen we ald een persoonlijke anekdote zien, maar geldt vanzelfspreken ook voor het volk Israel. Wat een bemoediging en wat een heerlijk leven, want met Adonai zijn we persoonlijk, maar is het volk Israel altijd in de meerderheid.

Als dat geen zegen is.

Voor vanmorgen heb ik een minder bekend lied uitgezocht van Christian Verwoerd:

O God, U bent mijn God
U zoek ik vroeg in de morgen
Mijn ziel dorst naar
U Mijn lichaam verlangt naar U
In een land, dor en dorstig,
zonder water

Zo sterk verlangend, heb ik U eerder,
In Uw heiligdom gezocht
Daar zag ik toen Uw grote sterkte
Uw grote kracht en heerlijkheid

O God, U bent mijn God...
Uw trouw en goedheid zijn immers beter
Beter dan het leven zelf
Mijn lippen zullen
U daarom prijzen
Ik zegen U mijn leven lang

O God, U bent mijn God...
Want bij U, ja bij U Heer, vind ik leven

https://www.youtube.com/watch?v=FutF_Fg3NPc

Gebed
Dank U wel Vader voor de woorden die we vanmorgen weer naar ons toekregen. Dat U ons vanmorgen opnieuw wilde zegenen met Uw trouw. Dat we daar weer zoals zo vaak weer troost uit mochten ontvangen. Dat we niet zelf dag in dag uit maar hoeven te klungelen en te tobben, maar dat U Zelf zegt: Ik ben je Helper. Nu en alle dagen van je leven. En U meent wat U zegt. Daar kunnen we een leven Lng van op aan. Dank u wel daarvoor.
Amen.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב