Over dankbaarheid gesproken
06/07/2021

Over dankbaarheid gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


De HEERE is een veilige vesting

O God van alle wraak, HEERE,
God van alle wraak, verschijn blinkend!

Rechter van de aarde, verhef U,
vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen.

Hoelang zullen de goddelozen, HEERE,
hoelang zullen de goddelozen van vreugde opspringen,

hun mond doen overvloeien, hooghartige taal spreken?
Hoelang zullen allen die onrecht bedrijven, zich beroemen?

HEERE, zij verbrijzelen Uw volk,
zij verdrukken Uw eigendom.

De weduwe en de vreemdeling doden zij;
zij vermoorden de wezen

en zeggen: De HEERE ziet het niet,
de God van Jakob merkt het niet.

Let op, onverstandigen onder het volk;
dwazen, wanneer zult u verstandig worden?

Zou Hij Die het oor plant, niet horen?
Zou Hij Die het oog vormt, niet zien?

Zou Hij Die de heidenvolken bestraft, niet straffen,
Hij Die de mens kennis bijbrengt?

De HEERE kent de gedachten van de mens:
vluchtig zijn ze.

Welzalig de man die U bestraft, HEERE,
en die U onderwijst uit Uw wet.

Zo geeft U hem rust voor dagen van onheil,
totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt.

Want de HEERE zal Zijn volk niet in de steek laten,
Hij zal Zijn eigendom niet verlaten.

Want het oordeel zal weer rechtvaardig zijn,
alle oprechten van hart zullen ermee instemmen.

Wie zal voor mij opkomen tegen de kwaaddoeners?
Wie zal zich voor mij opstellen tegen wie onrecht bedrijven?

Als de HEERE niet mijn Helper was geweest,
had mijn ziel bijna in de stilte gewoond.

Toen ik zei: Mijn voet wankelt,
ondersteunde Uw goedertierenheid mij, HEERE.

Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden,
verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel.

Zou de zetel van het verderf een verbintenis met U aangaan,
die onheil sticht bij verordening?

Zij spannen samen tegen de ziel van de rechtvaardige,
onschuldig bloed verklaren zij schuldig.

Maar de HEERE is mij een veilige vesting geweest,
mijn God is mij tot een rots, mijn toevlucht.

Hij zal hun onrecht op hen doen terugkeren,
Hij zal hen in hun slechtheid ombrengen,
de HEERE, onze God, zal hen ombrengen.

Over dankbaarheid gesproken
Vandaag sluiten we de overdenkingen over deze indrukwekkende Psalm 94 af, met een paar afsluitende opmerkingen. Want wat is de boodschap nu eigenlijk van deze Psalm? In een ongetwijfeld legendarisch verhaal in de Talmoed wordt verteld hoe in het jaar 587 voor Christus bij de bestorming van de Tempel door Babylonische soldaten, de priesters op hun posten deze Psalm zongen.

De Psalm stond ook bij de Joden in de geschiedenis bekend als een oproep om vergelding aan God over te laten. Wie eraan herinnerd wordt dat corrupte rechtssystemen nog niet uit de wereld zijn, herkend misschien ook wel de moeilijkheid te omschrijven hoe God vandaag ‘God van vergelding’ wordt genoemd.

Misschien ervaar u en jij Adonai alleen je directe geloofsleven, zeg maar even in de religie. Anderen hopen, als ik facebookuitingen soms lees en geloof, op een spoedige vergelding uit de hemel, vooral ten opzichte van mensen die er een andere mening op nahouden.

De Psalm biedt, niet een antwoord, op al onze waaroms, maar wel herkenningspunten. Denk maar eens aan de corrupte rechters die in hun ‘zetel van vernietiging’ zitting hebben genomen zoals vers 20 zegt. Daar vernietigen zij wat God dierbaar is. Maar de psalm biedt ook inzicht in de oorzaak, waarom zij dit doen: Het totaal verkeerde idee dat God machteloos zou zijn en onwetend is zoals we in vers 7 lezen.

Adonai is anders dan alle andere goden. Hij is de Maker van de mond en de oren, Hij is de G’d met inzicht. Uiteindelijk zal zal G’d zich bewijzen als een G’d van recht en vergelding. Deze vergelding heeft niets te maken met een soort van wraakzucht, maar heeft betrekking op het herstellen van de rechtsorde. JHWH tolereert geen geweld tegen weerlozen. We lezen dat ook in Jesaja 1:

Was u, reinig u!
Doe uw slechte daden van voor Mijn ogen weg
Houd op met kwaad doen,
leer goed te doen,
zoek het recht!
Help de verdrukte,
doe de wees recht,
bepleit de rechtszaak van de weduwe!

Voor hen is Hij een veilige vesting geweest, een rots, mijn toevlucht.

Als dat geen zegen is.

Vanmorgen heb ik opnieuw gekozen voor een lied van Christian Verwoerd: Ik kan niet zonder U

Laat mij vol zijn van U, heel de dag die voor me ligt,
Laat me sterk zijn als ik voor mijn taken sta.
Laat de keuzes die ik maak op Uw glorie zijn gericht,
Heer, geef mij Uw wijsheid vandaag.

Laat mij liefdevol zijn als Uw warmte wordt gemist,
Laat mij scherp zijn als de waarheid wordt verdraaid.
Laat mijn daden mogen spreken als een goed getuigenis,
Heer, geef mij Uw wijsheid vandaag.

Laat mij spreken met moed als Uw stem niet wordt gehoord.
Laat mij huilen als het leed om droefheid vraagt.
Laat mij zwijgen als de stilte meer zal spreken dan het woord,
Heer, geef mij Uw wijsheid vandaag.

Laat mij wachten op U, ook als de stilte even duurt.
Laat mij strijden als de zonde mij belaagt.
Laat mij elk moment weer inzien dat ik niets kan zonder U,
O Heer, geef mij Uw wijsheid vandaag.

O, waar ik ook ben en wat ik ook doe,
U bent altijd bij mij, God van wijsheid.
Geef mij de kracht om Uw wil te doen,
Laat Uw Geest mij leiden, God van wijsheid.

Ik kan niet zonder U, niet zonder Uw licht.
Want U bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis.
Ik kan niet zonder U en daarom is mijn vraag:
Wilt U mij helpen? Geef mij Uw wijsheid vandaag.
Ja, wilt U mij helpen? Geeft U mij wijsheid vandaag.

https://www.youtube.com/watch?v=1gxRV8hqzrI&list=RDEMv4wm7GCtB2_Tb_BKnwgq7g&start_radio=1

Gebed
Aan het eind van de behandeling van deze Psalm mogen we tot u komen Vader voor het inzicht en de bemoedigingen die we vanuit deze Psalm mochten ontvangen. Dank U wel dat we onszelf geen zorgen hoeven te maken wanneer er allemaal zaken en mensen ons als kinderen van U het leven willen zuur maken. Dat we ons soms misschien wel vertwijfeld afvragen waarom U niet ingrijpt. Wanneer we ons misschien wel afvragen of u het wel ziet en hoort. In ons persoonlijk leven maar ook in het wereldgebeuren. Ziet U de honger wel, ziet en hoort U de duizenden en duizenden christenen overal op de wereld wel die verdrukt, geslagen, gemarteld en in de gevangenis zitten en zuchten en met de dood worden bedreigt? Ziet U het wel wanneer Uw volk Israel om de haverklap de schuilkelders moeten opzoeken om te vluchten voor de talloze raketten? Ziet u, en hoort U het wel? Dan U wel HEERE, dat we ons daar geen zorgen over hoeven te maken. En dank U wel dat wij niet hoeven in te grijpen, maar dat U dat Zelf zult doen. En dat wij bij U elke dag mogen schuilen, dat U de Rots bent waarop wij vast mogen staan en dat U voor ons een veilige vesting bent. Dank U, dank U, dank U wel.
Amen.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב