Over het karakter van G-d gesproken -2-
18/11/2021

Over het karakter van G-d gesproken -2-

Passage: Pdalm 100

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 100

De HEERE is goed

Juich voor de HEERE, heel de aarde;
dien de HEERE met blijdschap,
kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.

Weet dat de HEERE G-d is;
Híj heeft ons gemaakt – en niet wij – Of: wij zijn van Hem.
Zijn volk en de schapen van Zijn weide.

Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer,
Zijn voorhoven met een lofzang;
loof Hem, prijs Zijn Naam.

Want de HEERE is goed,
Zijn goedertierenheid is voor eeuwig,
Zijn trouw van generatie op generatie.

Over het karakter van G-d gesproken -2-
De voorgaande keer zijn we gestopt met de constatering dat we vers 6 vers lezen we over het karakter van de Aanwezige. Het karakter zegt iets over de persoon zelf. Zo ook over G-d:

1. Hij is goed. Dat wil zeggen welwillendheid;
2. Hij is goedertieren of met een ander woord genadig. Voor eeuwig
3. En Hij is trouw, we kunnen op Hem aan. Van generatie op generatie.

Vandaag willen we hierover verder nadenken.

De eerste karaktereigenschap van G-d is dat Hij goed is. In het Hebreeuws staat hier een woord dat we denk ik allemaal wel kennen: Tov. En ik bedoel het niet profaan maar inderdaad G-d is Tov. We hebben met een toffe, met een welwillende G-d te maken. Het tegenovergestelde van iemand die ons probeert om het leven zuur te maken, een G-d die ons op de vingers tiks als een politie man wanneer we iets fout doen.

'De HEERE, JHWH, de Aanwezige is goed'. Als zodanig is G-d zeker uw, jouw en mijn lof en eer waard. Een persoon met uittsluitend macht die kunnen we niet liefhebben of prijzen maar iemand die zijn macht uitoefend met goedheid, genade en trouw moeten we eigenlijk wel liefhebben, loven en prijzen. Inderdaad, de HEERE, JHWH is goed, Hij is Tov.

Zijn genade is eeuwig - Dit is de "tweede" karaktereigenschap van de Aanwezige. Iemand die uitsluitend rechtvaardig is kan worden gevreesd en gerespecteerd. Maar iemand die alleen maar rechtvaardig is, een op zich positieve karaktereigenschap dus, maar die zal iemand zijn waar mensen echt voor uitkijken en en angst voor hebben, Want stel je eens voor dat je iets verkeerd gedaan hebt. Dan staat er iets te wachten. En we weten allemaal hoe het zit. Wij mensen slaan bij wijze van spreken de plank nogal eens mis. Is het niet in ons doen, dan is het wel in ons denken. We hoeven er geen doekjes voor het bloeden om te winden, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, zegt Paulus in Romeinen 3, we hebben vergeving, genade nodig. Luister maar wat Paulus er direct op laat volgen, hij haast zich als het ware:

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus, in Yeshua haMessiach.

Wanneer we dit gaan ‘zien’, dat de Eeuwige niet uitsluitend rechtvaardig is, maar dat Hij  barmhertigheid en vriendelijk is en dat niet voor even maar altijd en op elk moment, voor altijd en eeuwig, עוֹלָם (olam of olam), wat hebben we dan een onuitsprekelijke reden om Hem daarvoor te danken,te loven en te prijzen.

De vruchten - de resultaten – van Zijn genade strekken zich uit tot de enorme eeuwigheid die voor ons ligt; en in al die eeuwigheid zullen we nooit ophouden de voordelen van Zijn barmhartigheid en genade te genieten.

Want de HEERE is goed,
Zijn goedertierenheid is voor eeuwig,

Als dat geen zegen is.

We gaan luisteren naar het lied Olam Chesed Yibaneh. Het wordt dioor een groepje van ongeveer tien mensen gezongen die in Israel in het donker God eeuwige genadige trouw bezingen. Zou dat misschien de strekking niet zijn van de woorden die we vanmorgen met elkaar overdacht hebben?

DELEN:
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב