Over het karakter van G-d gesproken -1-
17/11/2021

Over het karakter van G-d gesproken -1-

Passage: Psalm 100

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 100

De HEERE is goed

Juich voor de HEERE, heel de aarde;
dien de HEERE met blijdschap,
kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.

Weet dat de HEERE G-d is;
Híj heeft ons gemaakt – en niet wij – Of: wij zijn van Hem.
Zijn volk en de schapen van Zijn weide.

Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer,
Zijn voorhoven met een lofzang;
loof Hem, prijs Zijn Naam.

Want de HEERE is goed,
Zijn goedertierenheid is voor eeuwig,
Zijn trouw van generatie op generatie.

Over het karakter van G-d gesproken -1-
Vandaag maken we een begin met het overdenken van de laatste twee verzen:

Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer,
Zijn voorhoven met een lofzang;
loof Hem, prijs Zijn Naam.

Want de HEERE is goed,
Zijn goedertierenheid is voor eeuwig,
Zijn trouw van generatie op generatie.

We hebben al meerdere keren stil gestaan bij de oproep in de Psalm om de Heere, de Schepper van hemel en aarde, Hij die jou en mij gemaakt heeft te loven en te prijzen.

En vandaag willen we stil staan wat eigenlijk de reden is om Hem groot te maken. Wat ligt aan het loven en prijzen ten grondslag?

Want de HEERE is goed - Want goed is JHWH. Ik weet niet wat uw G-dsbeeld is. Misschien is het wel zo, ook al zou u dat misschien niet een twee drie willen erkenns, maar misschien loopt u wel diep van binnen rond met het beeld van G-d dat Hij een strenge G-d is die er als het ware als de kippen bij is om u te straffen wanneer u een foute daad heeft begaan. Die als het ware elke dag volgt om te zien of u niets fouts gedaan heeft en dat Hij dan daarover zijn straf en gericht kan uitspreken.

Maar het is de tegenstander die u dat wil wijsmaken. U angstig maakt voor een wrekende G-d. Mijn vraag aan u is: Hoe kijkt een liefdevolle vader naar zijn kinderen? Maar datgene wat hij heeft voortgebracht? Op die manier?

Hij is niet alleen een wezen van louter "macht"; hij is niet alleen de Schepper; maar hij is welwillend en verdient daarom uw jouw en mijn lof.

Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer,
Zijn voorhoven met een lofzang;
loof Hem, prijs Zijn Naam.

Want de HEERE is goed,
Zijn goedertierenheid is voor eeuwig,
Zijn trouw van generatie op generatie.

In de vorige verzen is de reden op aanbidding gebaseerd op het feit dat hij de 'Schepper' is. Hij heeft u en mij gemaakt. En als zodanig recht heeft Hij alle recht op onze dankbaarheid.

Maar in vers 6 vers lezen we over het karakter van de Aanwezige. Het karakter zegt iets over de persoon zelf. Zo ook over G-d:

1. Hij is goed. Dat wil zeggen welwillendheid;
2. Hij is goedertieren of met een ander woord genadig. Voor eeuwig
3. En Hij is trouw, we kunnen op Hem aan. Van generatie op generatie.

Als dat geen zegen is.

DELEN:
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב