Over het heiligdom gesproken -3-
14/09/2021

Over het heiligdom gesproken -3-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Loflied op de komst van de HEERE

Zing voor de HEERE een nieuw lied,
zing voor de HEERE, heel de aarde.

Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam,
breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

3Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer,
onder alle volken van Zijn wonderen.

4Want de HEERE is groot en zeer te prijzen,
Hij is ontzagwekkend boven alle goden.

5Want al de goden van de volken zijn afgoden,
maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.

6Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht,
macht en luister in Zijn heiligdom.

Over het heiligdom gesproken -3-
We willen vandaag voor de laatste keer stilstaan bij het heiligdom, de tempel, waarin, zoals we gezien hebben de voorhof en het heilige aanwezig waren. Vandaag willen we een stap maken naar het gedeelte waarin uitsluitend de hogepriester eenmaal in het jaar naar binnen mocht om verzoening te doen voor de zonden van het hele volk: Het heilige der Heilige, met daar de ark, de tien woorden. De meest intieme plek waarin de relatie van God met Zijn volk tot uitdrukking kwam. Ook daarin was het alles goud wat er blonk.

Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Spreuken 4: 23.

De Bijbel is er duidelijk over: je hart is het belangrijkste om over te waken. Daarom is dit ook de laatste zaal van je lichaam als een tempel waar het heiligdom staat. Hoe is het gesteld met jouw hart?

Eén van de eerste dingen die we ons moeten realiseren, dat God niet naar ons kijkt zoals wij naar elkaar kijken. Hij kijkt naar binnen in ons diepste innerlijk, Hij peilt de diepte van ons hart.

Een vers in 1 Samuel beschrijft dit heel mooi. De profeet Samuel was naar het huis van Isaï gestuurd om één van zijn zonen te zalven om de volgende koning van Israël te worden. Isaï liet zijn oudste zoon Eliab komen en Samuel was onder de indruk. Maar God zei: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan (1 Samuel 16:7).

Vervolgens bracht Isaï zijn zeven stevige, knappe en indrukwekkende zonen een voor een bij Samuel en vroeg: ''Wie van hen wordt de koning?'' Samuel was onder de indruk van elk van hen, maar iedere keer dat hij onder de indruk kwam van hun uiterlijke verschijning, zei God opnieuw: ''Dit is hem niet.'' Toen Samuel alle zonen had gezien, maar nog steeds geen koning had, vroeg hij: ''Is er niemand anders meer?''

Met tegenzin zei Isaï: ''Er is er nog één, de jongste, maar hij is in de velden om voor de schapen te zorgen.'' Deze achtste zoon, David - degene die ze hadden genegeerd - bleek de toekomstige koning van Israël te zijn. Toen deze binnenkwam, zei de Heer: ''Dit is hem. Zalf hem.''

Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan. (1 Samuël 16:7)

God kijkt dus niet naar uiterlijke verschijning. Hij kijkt naar ons hart. Zo wil God niet dat we naar zijn uiterlijke verschijning kijken, naar Zijn uiterlijke kenmerken. God wil dat we Hem ontvangen om wie Hij zelf is, zonder te letten op zijn enorme kracht, zijn rijkdom of wijsheid.

In zijn enorme bescheidenheid en volmaakte zuiverheid wil God niet gewild zijn om wat we van Hem kunnen krijgen; Hij wil gewild zijn om Hemzelf. Hij is uit op echte relatie. Hij geeft in ons leven vroeg of laat allerlei situaties en omstandigheden, waarin deze motivatie getest wordt: zoeken we God en geloven we in Hem om wie Hij is, of om wat we van Hem kunnen ontvangen?

Een ding is in ieder geval wel heel duidelijk: Wanneer we Hem zoeken, ook wanneer we al jaren een kind van God zijn, zullen we Hem vinden. Ook vandaag. Hoe ik dat zo zeker weet: Gewoon, omdat Hij het zegt.

Als dat geen zegen is!

We gaan luisteren naar een heel toepasselijk lied wat tijdens de voorbereiding op deze ochtend voorbij kwam. Het is alweer eer geweldig getuigenis. Zing je mee? Aan het eind van het lied zullen we nog een kort gebed met elkaar uitspreken.

Dit is mijn verlangen: U prijzen, Heer;
Met mijn hele hart aanbid ik U.
Al wat binnen in mij is verlangd naar U;
Alles wat ik vinden wil is in U.

Heer, ik geef U mijn hart,
Ik geef U mijn ziel;
Ik leef alleen voor U.
Leid de weg die ik ga
Elk moment dat ik besta;
Heer, doe uw wil in mij.

https://www.youtube.com/watch?v=XAc-QAN7NY0Gebed van de dag

Delen
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב