Over herinnering gesproken
27/10/2021

Over herinnering gesproken

Passage: Psalm 98

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 98
Het heil van de HEERE komt

1 Een psalm.
Zing voor de HEERE een nieuw lied,
want Hij heeft wonderen gedaan;
Zijn rechterhand en Zijn heilige arm
hebben Hem heil gebracht.

2 De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt
en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken.

3 Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw
voor het huis van Israël;
alle einden der aarde hebben gezien
het heil van onze God.

4 Juich voor de HEERE, heel de aarde,
breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen.

Over herinnering gesproken
Na de lofzang op de Eeuwige gisterochtend willen we weer eens verder nadenken over deze indrukwekkende Psalm. Ik moet denken aan een zwager van mij, Wim van ’t Wout uit Boskoop, die nu al jaren overleden is en de Psalmen de apotheek van het geloof noemde, want wat vinden we vaak troost en kracht in de geweldige woorden die de Eeuwige ons nagelaten heeft. ’t Is net een medicijnkast, vind je ook niet?

Zo ook nu: Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw voor het huis van Israel.

In het Hebreeuws lezen we: Hij herinnert Zich. Het Hebreeuwse woord voor herinneren is ‘zakar’, en dat wordt het eerst gebruikt in Genesis 8 vers 1: En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.

Je zou in deze situatie kunnen denken: Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw voor het huis van Noach. Want de eerste daad van de Eeuwige is hier dat wanneer Hij zich Noach en zijn gezin herinnerd dat hij een wind over de aarde laat gaan zodat het water bedaarde. Bijzonder… de wind gaat over het water en het water bedaard. Normaal is het zo dat wanneer de wind over het water gaat dat het water wordt opgezweept tot golven.

Maar er wordt hier een geweldige les geleerd dat, in de breedste zin van de meest stormachtige oordelen, er mensen zijn die veilig blijven, geen kwaad vrezen. En in Psalm 98 wordt hier heel specifiek Israel, Zijn volk genoemd.

Hoewel het water buiten is, is er een rots waarop Israel en wij veilig kunnen staan, boven de hoogste golf. En waarom 'dacht God aan Noach', waarom dacht en denk God aan Israel en aan jou en mij? Gewoon, zou ik eingenlijk willen zeggen. Gewoon omdat het Zijn Zelf uitgekozen volk is en gewoon omdat we Zijn uitgekozen kinderen zijn. Niks meer en niets minder. Inderdaad, Noach werd door de Eeuwige rechtvaardig genoemd. Maar niet omdat hij zondeloos was, want hij is nog maar net de ark uit en hij ligt spiernaakt en dronken in zijn tent. Maar laten we niet neerkijken op Noach. En waarom denkt God aan Israel, Zijn volk? Omdat het zo’n volk is dat gehoorzaam is aan de Eeeuwige? Ach we weten wel beter. We hoeven niet achter Israel te staan omdat ze het allemaal zo geweldig doen. Maar we hebben Israel lief omdat God het volk lief heeft. Gewoon, daarom.

En noem mij een reden waarom Hij aan ons denkt. Gewoon, omdat we Zijn kinderen zijn. Want alzo lief heeft God de wereld gehad…

Het was en is geen vriendjespolitiek of willekeur. Noach, Israel en wij zijn allemaal niet van die geweldenaars die zonder zonde zijn, maar we zijn gerechtvaardigd en rechtvaardig in de enige Rechtvaardige die hier ooit op deze wereld geleefd heeft: Jezus de Messias, Yeshua haMessiach.

Noach werd 'herinnerd' in de ark, omdat hij Gods waarschuwing had geloofd, en zo 'werd erfgenaam van de gerechtigheid die door geloof is'.

Wie hun toevlucht nemen in de ark, worden nooit door Hem vergeten, zelfs niet als de wereld verdrinkt. Niet in de tijd van Noach. En Israel en de Joden zijn niet verdronken in de concentratiekampen dan Dachau. Er was opnieuw sprake van een overblijftsel. Waarvan er nu alweer 17 miljoen mensen leven in het land van de Eeuwige. En zijn door Hem niet vergeten. Ze leven in Zijn hart, en te zijner tijd zal Hij laten zien dat Hij hen gedenkt.

En ook nu anno 2021 waarin er opnieuw als het ware sprake is van een zondvloed, een vloed van zonde over de wereld rondwaart. Ook nu is er een ark, Jezus de Messias, Yeshua haMessiach, waarin we veilig zijn. Israel en wij. En ook nu zal God een wind, de wind van de Heilige Geeest over deze wereld lagen waaien waardoor het water dat de wereld bedreigt zal bedaren.

Als dat geen zegen is.

 

DELEN
[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב