Over God’s goedertierenheid gesproken
10/01/2022

Over God’s goedertierenheid gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 103

14Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn
en blijft bedenken dat wij stof zijn.

15 De sterveling – zijn dagen zijn als het gras,
als een bloem op het veld, zo bloeit hij.

16Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer
en zijn plaats kent hem niet meer.

17Maar de goedertierenheid van de HEERE
is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen.
Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen,

18voor wie Zijn verbond in acht nemen
en aan Zijn bevelen denken om ze te doen.

19De HEERE heeft Zijn troon in de hemel gevestigd,
Zijn Koninkrijk heerst over alles.

Over God’s goedertierenheid gesproken
De voorgaande aflevering stonden we stil bij de woorden dat de goedertierenheid van de HEEREvan eeuwigheid en tot eeuwigheid is over wie Hem vrezen. Zijn goedertierenheid is niet vluchtig, tijdelijk, voorbijgaand, “maar … van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen.

Goedertierenheid is een eigenschap van Hem Die de Eeuwige is. Aan Zijn goedertierenheid komt nooit een einde. Eerder is van Zijn goedertierenheid gezegd dat die in haar ruimte onmetelijk, onbevattelijk is (vers 11). Nu wordt gezegd dat Zijn goedertierenheid nooit ophoudt, eindeloos is, zich tot in alle eeuwigheid uitstrekt. Wij begrijpen dat dit alleen mogelijk is doordat Zijn verbondstrouw, Zijn goedertierenheid, gebaseerd is op het bloed van het nieuwe verbond, het kostbare bloed van de Messias.

Goedertierenheid… het is misschien wel een wat ouderwets of uitgesleten woord. En ik ben eens op zoek gegaan naar de betekenis van het woord en andere bijbelvertalers vertalen het met liefdevolle toeweiding. Als daar geen liefde uit spreekt…

Het Hebreeuwse woord voor goedertierenheid is chesed en inmiddels herkennen we dat woord misschien al. Het woord wordt voor het eerst gebruikt in Genesis 19 vers 19. Waar we lezen over de verwoesting van Sodom en Gomorra. En temidden van deze verschrikkelijke catastrofe zijn we dan getuige van een gesprek tussen de Heere God en Lot

Zie toch, Uw dienaar heeft genade gevonden in Uw ogen, en U hebt Uw grote goedertierenheid aan mij bewezen door mijn ziel in leven te houden.

Geweldig toch? Gods goedertierenheid komt tot uiting in het feit dat Hij onze ziet in het leven behoud. Wat een genade. En God heeft niet een poosje genade met ons maar Zijn onuitsprekelijke genade houdt nooit op, want die is van eeuweigheid tot eeuwigheid. Eindeloos.

En over wie strekt ze zich uit? “Over wie Hem vrezen.

Eerder in dit programma spraken we al over de vreze des Heeren en kwamen we tot de conclusie dat dit vrezen van de Heere verband houdt met vrede, met vriendschap, met intimiteit met de Aanwezige.

Misschien zouden wij Lot nou niet bepaald bovenaan ons lijstje zetten van mensen die godvrezend zijn, maar God, de Aanwezige doet dat wel wanneer Hij Petrus in zijn brief als rechtvaardige bestempeld in 2 Petrus 2 vers 7. Niet omdat Lot zo’n beste brave en gehoorzame man was, maar omdat hij rechtvaardig verklaard was en is door de Eeuwige op grond van de genade van de Messias.

Niets geen angst dus, intimiteit, vertrouwelijk dus en vriendschap. De rechtvaardige Lot leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen lezen we.

En misschien kenmerkt dit ook wel de gelovige in alle tijden en de relatie tussen JHWH en Zijn volk Israel in het bijzonder in de eindtijd. Het is het bewijs van nieuw leven. Wie God vrezen, wie in eerbied en ontzag voor Hem leven en hun vertrouwen op Hem hebben gewenteld, zijn het eeuwige voorwerp van Zijn goedertierenheid.

Als dat geen zegen is.

We gaan luisteren naar het lied:

Zijn goedheid en genade
Zijn steeds mijn deel,
Elke dag, elke dag die ik leef.
En ik zal wonen in ′t huis
Van mijn Heer voor eeuwig,
En ik zal delen het feestmaal met Hem.

En weet u, misschien is er wel een luisteraar of iemand die dit leest en denkt, ik ervar of heb helemaal geen vrede met God. Weet u, dan is het vandaag nog, of misschien nu wel de tijd om u aan Hem over te geven. Vertel Hem je twijfels, moeite of verdriet maar en kom tot Hem. Heel eenvoudig en Hij zal je als Vader met open armen ontvangen.

https://www.youtube.com/watch?v=9TDolPbKFC0

DELEN:
[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב