Over God die Zich verbergt gesproken (1)
15/03/2022

Over God die Zich verbergt gesproken (1)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 104

24 Hoe groot zijn Uw werken, HEERE,
U hebt alles met wijsheid gemaakt,
de aarde is vol van Uw rijkdommen.

25 Daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt;
daar [leeft] krioelend gedierte, niet te tellen,
kleine dieren en grote.

26 Daar varen de schepen,
[daar gaat] de Leviathan, die U gevormd hebt
om [hem] erin te [laten] spelen.

27 Zij allen wachten op U,
dat U hun voedsel geeft op zijn tijd.

28 Geeft U het hun, zij verzamelen het,
doet U Uw hand open, zij worden met het goede verzadigd.

29 Verbergt U Uw aangezicht, zij worden door schrik overmand,
neemt U hun adem weg, zij geven de geest
en keren terug tot hun stof.

30 Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen
en vernieuwt U het gelaat van de aardbodem.

Over God die Zich verbergt gesproken (1)
Het kan ook zijn dat God Zijn aangezicht verbergt. Dat is een vreselijke zaak, die zo’n grote schrik veroorzaakt, dat ze erdoor “overmand” worden. Nog erger is het als Hij “hun adem” wegneemt. Dan geven ze “de geest en keren terug tot hun stof”. Leven en dood zijn in de hand van God. Alles is afhankelijk van Hem. Alle leven eindigt als Hij Zich terugtrekt.

U mag het best wel weten: soms kan ik strijden met een God die verborgen is. Sinds de hemelvaart is de Messias verborgen in de hemel. Hij wandelt niet meer zichtbaar tussen de mensen in de persoon van Jeshua. Hij is weg van de aarde. In verband met de hemelvaart staat er geschreven: “En een wolk ontrok Hem aan hun ogen.” De apostelen zagen Hem niet meer.

Sinds die tijd strijden veel gelovigen met deze verborgen God. We lezen over wrede martelingen van christenen in heel veel landen Miljoenen mensen worden worden vervolgd alleen maar om het feit dat ze de Messias willen volgen.
Vóór de afschuwelijk holocaust in de Tweede Wereldoorlog heeft er ook een volkerenmoord plaatsgevonden onder de Armeense christenen. Meer dan een miljoen christenen zijn toen omgebracht…
En laten we het niet over de verschrikkelijke Holocoust hebben waarin miljoenen mensen, vooral Joden de gaskamers zijn ingejaagd. Eerlijk zijn: Heeft u zich echt nooit afgevraagd waar God toen was? Heeft u er een  antwoord op?

Maar ook dichter bij huis kunnen we tobben over een stille, verborgen God. Waarom beantwoordt Hij bijboorbeeld veel gebeden om genezing niet of nauwelijks? Waarom heeft het kwaad zo’n macht in deze wereld en zijn ook gelovigen niet veilig? Waarom hult God zich in stilzwijgen? En de mensen op straat zeggen: “Als God liefde is, waarom…” Denk eens aan de dagen waarin wij leven? Heeft u een antwoord op deze vraag wanneer u aan die verschrikkelijke oorlog van Rusland in Oekraine denkt? En aan die duizenden kinderen die per dag in de moederschoot, wat toch eigenlijk de meest veilige en barmhartige plek op de wereld zou moeten zijn, in stukken worden gezaagd en gedood?

Hoe staat het in vredesnaam met Gods bemoeienis met deze wereld. Kan het kwaad in onze tijd niet gewoon zijn gang gaan, omdat mensen God en de kennis over God hebben losgelaten? Heeft Hij hen daarom losgelaten aan hun eigen verdorven denken

Kan het kwaad gewoon zijn gang gaan? Ja, ik geloof dat, maar niet zonder een huilende God! Toen Lazarus, een vriend van Jezus, was gestorven huilde de Heer om de macht van de dood, maar liet ook zien dat de dood het laatste woord niet heeft.

Want Gods verborgenheid is niet Gods afwezigheid. Nog een keer: Gods verborgenheid is niet Gods afwezigheid.

Wanneer God verborgen is en zich stil houdt, kunnen we de conclusie trekken dat God afwezig is. Alsof God zich teruggetrokken heeft in de hemel als een soort schuilplaats waarin Hij met alle eerbied verstoppertje speelt. En daar zit te kijken hoe wij het er af brengen.

Maar is deze gedachte wel juist.  God woont in de hemel. Maar is niet de grote Afwezige. Want Hij woont ook in de harten van Zijn kinderen. Zij zijn vertegenwoordigers van Hem op aarde. In de betrokkenheid van de gelovigen in de wereld toont Hij Zijn betrokkenheid. Hij huilt mee, wanneer wij huilen…

De tweede verwarrende gedachte is dat God, omdat Hij verborgen is, onverschillig zou staan tegenover de gebeurtenissen in deze wereld. Hij heeft wanneer deze gedachte wordt gevolgd, de wereld losgelaten aan haar eigen denken. Hij laat de wereld toch maar haar gang gaan. Hij verhinderde de oorlog in Oekraine niet. Toch leeft bij God niet de gedachte: eigen schuld, dikke bult… Toen de Here Jezus, uitkeek over de stad Jeruzalem, waar Hij uitgeleverd zou worden om te lijden en te sterven, was het hart van Jezus zichtbaar ontroerd over de gevolgen… Hij voorzag dat de stad binnen niet al te lange tijd aangevallen en verwoest zou worden en Jezus weende daarover met de woorden: “Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb Ik uw kinderen willen vergaderen, maar Gij hebt niet gewild…” En in het jaar 70 werd de stad verwoest.

Maar huilde de Here Jezus dan vanwege Zijn machteloosheid? Kon Hij niets aan de situatie veranderen? Nee, natuurlijk niet. We zien bij Lazarus dat Hij werd opgewekt uit de doden. Iemand die sterker is dan de dood is Almachtig. In de Schrift zijn ook vele teksten te vinden die vertellen dat de Here Jezus eens zal heersen vanuit de stad Jeruzalem. Het is de stad worden van de grote Koning!

Als dat geen zegen is.

De volgende keer hopen we met elkaar verder na te denken over de God die zich verbergt.

https://www.youtube.com/watch?v=mwjZansu-Io

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב