Over G’d en G’d alleen gesproken
03/09/2021

Over G’d en G’d alleen gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Loflied op de komst van de HEERE

Zing voor de HEERE een nieuw lied,
zing voor de HEERE, heel de aarde.

Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam,
breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

3Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer,
onder alle volken van Zijn wonderen.

4Want de HEERE is groot en zeer te prijzen,
Hij is ontzagwekkend boven alle goden.

Over G’d en G’d alleen gesproken
De voorgaande keer hebben we nagedacht over het feit dat G’d ontzagwekkend boven alle afgoden staat en dat die afgoden misschien wel best dicht bij ons staan en ongedacht veel meer tijd in ons leven vragen dan we mogelijk in eerste instantie denken. Dat het elke dag en elk moment van de dag een keus van ons vraagt. Heel scherp gezegd, de keus: God of afgod.

En misschien denken we wel dat de afgoden vandaag ver van ons afstaan, iets uit het verleden zijn, iets vanuit de middeleeuwen zijn of nog verder weg, vanuit de tijd van de bijbel zijn. Maar als we eens verder kijken, dan blijken die afgoden er een handje van te hebben zich steeds in een andere vorm te presenteren. Zich steeds aan te passen aan de tijd waarin wij leven.

Tijdens de voorbereiding op vanmorgen kwam ik er achter dat in 1 Korinthe 4 wat we de vorige keer lazen voor het woord afgoden het Griekse woord ‘eidōlon’ lezen wat naar het Nederlands vertaald wordt met ‘idolen’.

Nou, en in de tijd waarin wij leven hebben we bepaald geen gebrek aan idolen in deze wereld. Zet de televisie maar aan en ze buitelen bij bosjes over je heen. In de tijd waarin ik dit schrijf zijn de Olympische Spelen aan de gang en die lopen werkelijk over van idolen.
En wat te denken aan koning voetbal, waar voor mensen van vlees en bloed miljoenen euro’s worden betaald, en morgen dood kunnen zijn? Weg geld =, weg idool. En ik wil beslist niet zuur zijn of doen, maar duizenden en nog eens duizenden mensen, waaronder veel, heel veel christenen is Max Verstappen, u weet wel de Formule 1 deelnemer toch wel helemaal en zitten zij op zondagmiddag gekluisterd aan de kast om toch maar niets te missen? Zitten we net zoveel aan de Bijbel gekluisterd om tijd besteden aan de relatie met de Heere God.

Maar het kan natuurlijk ook veel vromer. De kerken en gemeenten zitten vol met kerkgangers en gelovigen die idolaat zijn van een predikant of voorganger. Als je met die mensen in gesprek gaat, luister maar eens goed, dan hoor die die mensen zeggen: Ja maar, dominee, of broeder zegt dat… Je komt er dan achter dat je niet met die man of vrouw spreekt, maar met de voorganger van die man of vrouw. Maar daar gaat het niet om in ons leven, het gaat om God en om God alleen. Hij is een jaloers God. En het is niet zo van dat je dat kunt doen of niet doen want in de tien woorden, de wet, de woorden die Hij gegeven heeft op Sinaï zijn nog steeds volop actueel wanneer Hij zegt:

U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig, (en daar heb je het, een jaloers) God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.

God ijvert, zegt de grondtekst. Dat wil zeggen God komt op voor zijn eer.

En ik zeg het ook tegen mijzelf vandaag: Maak het nou niet kleiner dan het is, met andere woorden breng voor jezelf nou eens geen verzachtende omstandigheden in. In de zin als: Ja, ik heb wel een idool, maar de Heere staat er boven. Prima, helemaal goed, maar aan welk idool geef jij de meeste aandacht. Alles wat je aandacht geeft groeit zeggen mensen wel eens. En zo is het. En het is ook zo: waar het hart vol van is loopt de mond van over. Is het religie of relatie.

De betekenis is: hoewel ze zich de naam en plaats van de Goddelijke Majesteit hebben toegeëigend, hebben ze niets van zijn aard of macht in zich. Maar we kunnen het ook anders zeggen: Het kan ook de betekenis hebben dat wij personen of zaken een betekenis of plaats hebben toegekend of toekennen die belangrijker in ons leven is dan de Heere God. En ik moet bekennen dat het dan een stuk dichterbij komt. Want dan is de vraag gerechtvaardigd wat belangrijk is in mijn leven. Waar besteed ik mijn tijd en geld aan? Meer dan aan de zaak of de relatie met de Heere God?

’t Is wel een ernstig woord vanmorgen weer merk ik. Maar wat zijn die afgoden tot slim en sluw om ons hart te bespelen. Er kunnen zomaar dingen in ons leven komen die ineens belangrijker te zijn dan de Heere God. Zaken waar we meer tijd aan besteden dan goed voor ons is. Werkelijk goed. Hoeveel mensen zijn er niet die hun tijd besteden aan allerlei zaken rondom Covid-19. En aan de meest uiteenlopende mogelijke complot theorieën. Prima hoor, maar waarmee worden je kostbare uren gevuld? Waar klopt je hart voor om met Matthijn Buwalda te spreken. Of zoals de dichter van Psalm 96 zegt:

Want de HEERE is groot en zeer te prijzen,
Hij is ontzagwekkend boven alle goden.

Eer en majesteit staan voor hem - dat wil zeggen, in Zijn aanwezigheid, als stralen die van Zijn gezicht worden geschoten. Hij is een echt idool!

Hij die de Zon van gerechtigheid is. Er is een onvoorstelbare glorie en majesteit in zijn gezicht en in de plaats van zijn tegenwoordigheid. Kracht en schoonheid zijn in zijn heiligdom - of in zijn heilige plaats; dat wil zeggen, waar hij Zijn naam opneemt en Zijn aanwezigheid garandeert, daar zijn de manifestaties van zijn macht en genade, of goedheid, en van al zijn volmaaktheden.
Als dat geen zegen is.

God en God alleen. Dat is de prachtige titel van dit bekende lied dat door het christelijke koor Jigdaljahu ten gehore wordt gebracht. Geniet van de prachtige stemmen die in harmonie getuigen van Gods grootheid.

cvandaag.nl-koor-jigdaljahu-zingt-op-schitterende-wijze-god-en-god-alleen

Delen
[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב