Over engelen gesproken -3-
02/02/2022

Over engelen gesproken -3-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Gods glorie in de schepping

1 Loof de HEERE, mijn ziel.
HEERE, mijn God, U bent zeer groot,
U bent met majesteit en glorie bekleed.

2 Hij hult Zich in het licht als in een mantel,
Hij spant de hemel uit als een tentkleed.

3 Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren,
maakt van de wolken Zijn wagen,
wandelt op de vleugels van de wind.

4 Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige geesten,
Zijn dienaren tot vlammend vuur.

Over engelen gesproken -3-
We lazen zojuist dat Zijn engelen gemaakt zijn tot hulpvaardige geesten. Ook Hebreeën 1:14 verklaart dat zij dienende geesten zijn en komen om die reden voor in het laatste boek van de Bijbel, in Openbaringen waar het tot e beslissende eindstrijd komt met de tegenstander van God. En het is naar mijn mening daar goed op te letten omdat deze tijd aanstaande is.

Er is veel geschreven over het boek Openbaring en het is ook met enige huiver dat ik er iets over zeg. Daarom is het ook dat ik vooraf wil zeggen zeker niet het laatste woord hier in te hebben. We kennen ten dele, maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden.

In het vierde vers van dit indrukwekkende bijbelboek lezen we al over over zeven geesten:

Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.

Over de betekenis van de zeven geesten, waarvan we hier lezen zijn bij wijze van spreken al boekenvol geschreven. Sommigen geloven dat zij God Zelf voorstellen, Die volkomen Geest is; anderen geloven dat zij de Heilige Geest voorstellen en op het eerste gezicht rechtvaardigt een nauwkeurige bestudering van het Woord deze uitleg, eerder dan dat deze geschapen wezens God zouden voorstellen.

Wanneer we het eerste en het laatste gedeelte van Openbaring 1 lezen, valt op dat we in vers 4 lezen over de zeven gemeenten en de zeven geesten die voor Zijn Gods troon zijn. We hebben dat vers zojuist gelezen. Zeven gemeenten, zeven geesten dus. Even vasthouden in gedachten.

En dan lezen we in hetzelfde hoofdstuk in het laatste vers dit:

Het geheimen van de zeven sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de zeven gouden kandelaren is: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die u hebt gezien, zijn de zeven gemeenten.

Opnieuw lezen we van de zeven gemeenten en de zeven engelen.

Dit suggereert, dat deze zeven geesten de zeven engelen zijn.

Let op waar ze zijn: "... de zeven geesten die voor Zijn troon zijn ..." Zij worden in Openbaring 4:5 weer genoemd: "... en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten van God." In Openbaring 8:2 lezen we: "En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden."

Uit het gebruik van het bepaalde lidwoord de voor "zeven geesten" kunnen we begrijpen dat ze al bekend zijn of eerder genoemd werden. En fdat klopt natuurlijk omdat we in het eerste hoofdstuk zojuist al van de engelen en de zeven geesten gelezen hebben.

Hebreeen 1:14 laat duidelijk zien dat engelen geesten zijn. We eens luisteren wat daar over de engelen gezegd wordt:

Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven?

Ik ga hier even stoppen voor vandaag. Het lijkt me voldoende. We hebben weer een paar zegeningen mogen ontvangen vandaag. Zojuist lazen we:

Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.

Hij heeft ons lief en Hij heeft ons van onze zonden gewassen in Zijn bloed. Laten het vandaag eens woorden mogen zijn waar we niet zomaar overheen lezen of overheen leven. God heeft u en mij lief. En Hij heeft ons van onze zonden gewassen in Zijn bloed. De woorden staan allemaal in de verleden tijd geschreven. Wat een onvoorstelbare genade. Laat het vanmorgen eens zo mogen zijn dat dit besef eens diep, diep, diep in onze harten indaalt.

En alsof het allemaal nog niet genoeg is: heeft Hij Zijn engelen uitgezonden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beerven. Hij heeft Zijn engelen uitgezonden ten dienste van u en mij.

Als dat geen zegen is.

Heer, onze Heer, hoe machtig is Uw naam op heel de aarde. Psalm 8 is een lofpsalm van David. Samen met de liederen 'Zie de zon, zie de maan' en 'Heer onze God hoe heerlijk is Uw naam' is dit een heerlijke medley die gezongen werd tijdens de Nederland Zingt avond in de Sint-Joriskerk in Amersfoort.

https://www.youtube.com/watch?v=Pm6lfSwP0j0

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב