Over engelen gesproken -2-
01/02/2022

Over engelen gesproken -2-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Gods glorie in de schepping

1 Loof de HEERE, mijn ziel.
HEERE, mijn God, U bent zeer groot,
U bent met majesteit en glorie bekleed.

2 Hij hult Zich in het licht als in een mantel,
Hij spant de hemel uit als een tentkleed.

3 Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren,
maakt van de wolken Zijn wagen,
wandelt op de vleugels van de wind.

4 Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige geesten,
Zijn dienaren tot vlammend vuur.

Over engelen gesproken -2-
Vanaag denken we weer opnieuw over het laatstgelezen gedeelten dat spreekt over dien engelen. In in mijn voorbereiding kwam ik een overdenking tegen van iemand die velen van ons wel kennen: Corrie Ten Boom.

En deze overdenking wil ik u niet onthouden. Vanmorgen willen we dus luitsteren naar wat zij over dit onderwerp zegt.

https://www.youtube.com/watch?v=tS1Fis2KKt4

https://www.sela.nl/liederen/152/maranatha.html

DELEN:
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב