Over een nieuw lied gesproken (2)
21/07/2021

Over een nieuw lied gesproken (2)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Loflied op de komst van de HEERE

Zing voor de HEERE een nieuw lied,
zing voor de HEERE, heel de aarde.

Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam,
breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

3Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer,
onder alle volken van Zijn wonderen.

4Want de HEERE is groot en zeer te prijzen,
Hij is ontzagwekkend boven alle goden.

5Want al de goden van de volken zijn afgoden,
maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.

6Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht,
macht en luister in Zijn heiligdom.

7Geef de HEERE, geslachten van de volken,
geef de HEERE eer en macht.

8Geef de HEERE de eer van Zijn Naam,
breng offers en kom in Zijn voorhoven.

9Buig u neer voor de HEERE in Zijn heerlijke heiligdom;
beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde.

10Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert;
ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen;
Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken.

11Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen,
laat de zee bulderen met al wat ze bevat.

12Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is;
dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen

13voor het aangezicht van de HEERE,
want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen.
Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid
en de volken met Zijn waarheid.

Over een nieuw lied gesproken (2)
We denken evenals gisteren na over het eerste vers van de Psalm waar over het ‘nieuwe lied’ wordt gesproken. Want zegen we de voorgaande keer, er wordt in het Eerste Testament zevenmaal opgeroepen om een nieuw lied te zingen. En we zagen dat in Psalm 33 gesproken gezongen wordt over G’ds gerechtigheid in de Messias.

Het tweede nieuwe lied vinden we vandaag in Psalm 40 dat eveneens spreekt, hoe kan het ook anders over de Messias, want het zijn de Schriften die van Mij getuigen horen we Jezus zeggen. Daarom in Psalm 40 lezen we over het offer van G’d, waarover de dichter van de Psalm een nieuw lied op geeft om te zingen, luister maar: “Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God.

Psalm 40 is de op één na laatste Psalm in het eerste boek. Wonderlijk! Hier blijkt de Messias Zelf een nieuw lied te zingen voor G’d. In de verzen 2 en 3 vereenzelvigt de Messias Zich met de zondaar en in de verzen 7 en 8 met het offer dat Hij zou brengen. “In slachtoffer en spijsoffer hebt Gij geen behagen, …, brandoffer en zondoffer hebt Gij niet gevraagd. Toen zeide Ik: Zie, ik kom; in de boekrol is over mij geschreven.

De Messias was bereid om de wil van God te doen. Als Volmaakte bracht Hij het offer aan het kruis, alsof Hij de grootste zondaar was. De basis voor het zingen van het nieuwe lied ligt daarom in het offer dat Hij bracht. Wat indrukwekkend.

Psalm 40 heeft relatie met Psalm 24. Daarin staat de vraag: “Wie kan de berg des HEREN beklimmen?” (Ps. 24:3). Een berg staat vaak voor 'koninkrijk' of 'koningschap'. De vraag is feitelijk: Wie mag heersen in het Koninkrijk van God? “Wie rein van handen en zuiver van hart is”, antwoordt vers 4.

De Enige die hieraan voldoet is de Messias; de Koning der ere! Psalm 41:13 zegt over Hem: “Mij echter, om Mijn onschuld steunt Gij Mij. Gij stelt Mij voor Uw aangezicht, voor altijd!” De Messias is de Volmaakte. In typologische zin is Hij het volmaakte nieuwe lied!

Zo zien we opnieuw in wat de basis is voor lofprijzing, de Heere Jezus/Jeshua ha Massiach, Jezus, de Messias. Hij en Hij alleen en niets en niemand anders.

Hij is het offer voor iedereen bracht. Als we dat beseffen, mogen wij een nieuw loflied zingen op deze morgen, eeuwen later, dat een getuigenis is (vers 4b): “Mogen velen het zien en vrezen, en op de HERE vertrouwen.”

En vergeet niet, de psalm was en is in eerste instantie voor Israel, Zijn volk geschreven en wij mogen meezingen.

Als dat geen zegen is.

Het volgende lied vond ik wel passend voor vanmorgen:

Dank U voor het kruis Heer,
Dank U dat U stierf voor mij.
U droeg al mijn schuld en pijn;
Nu ben ik rein;
Uw liefde wast mij schoon.

Dank U voor uw offer;
Vastgenageld aan het kruis.
Liefdevol vergeeft U mij,
U leeft in mij
En omarmt mij als uw zoon.

Waardig is het Lam
Zittend op de troon.
Zegevierend voor altijd
Draagt U de hoogste kroon.

Hoog verheven Heer,
Jezus, Zoon van God.
De hemel gaf ons haar grootste schat.
Waardig is het Lam,

Zullen we meezingen zo aan het begin van deze mooie nieuwe morgen die we uit Zijn hand mogen ontvangen?

https://www.youtube.com/watch?v=jE-EynZBQMI

Delen

[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב