Over de terugkeer van de Messias gesproken -9-
08/06/2021

Over de terugkeer van de Messias gesproken -9-

Klik hier onder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 90 -25-

Keer weer, Ene,- tot wanneer? heb deernis
over wie u dienen!

Over de terugkeer van de Messias gesproken -9-

In de afgelopen 8 afleveringen hebben we met elkaar nagedacht over de terugkeer van de Messias. Misschien was je al op de hoogte van veel zaken die langsgekomen zijn, maar misschien waren er ook dingen die langkwamen en nieuw voor je waren. Hoe het ook zei: De terugkeer van de Messias is niet zoiets als een theoretische wetenschap, in de zin dat je op de hoogte zou zijn dat Jeshua terugkomt op deze aarde en hoe alles daaraan vooraf gaat en hoe alles dan zal verlopen. Als een soort wetenschap. Als het niet meer is dan dat, dan is het eigenlijk arm en ben je de werkelijke boodschap misschien wel want weet je dat weinig onderwerpen vanuit Gods Woord wellicht zo’n grote praktische waarde voor ons dagelijks leven hebben. De verwachting van de wederkomst van de Koning van Israel en deze wereld is cruciaal en wil ons leven stempelen.

In het laatste hoofdstuk van het laatste boek van de Bijbel zegt Jezus/Jeshua tot tweemaal toe: ‘Zie, Ik kom spoedig!’ Het zijn de laatste woorden die Hij tot ons richt. Hoe gaan we daarmee om? Zijn we voorbereid op Zijn wederkomst? En wat betekent dat: voorbereid zijn op Zijn komst?

De Heere Jezus waarschuwde Zijn volgelingen met de woorden: ‘Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen’ (Matteüs 24:44).

Wie de profetieën onderzoekt en de tekenen van de tijd verstaat, zal ontdekken dat de wederkomst van de Messias heel spoedig zal plaatsvinden en dat het einde van de wereldgeschiedenis zeer nabij is . Maar niemand weet de dag of het uur. Als wij niet klaar zijn voor Zijn wederkomst, lopen we de kans dat we er door verrast zullen worden. Daarom de belangrijke vraag: Hoe kunnen we ons voorbereiden op de wederkomst?

Uit zeer veel Schriftplaatsen blijkt een direct verband tussen ons vooruitzicht op de wederkomst van de Messias en de meest uiteenlopende aspecten van ons dagelijkse leven.

De terugkeer van de Messias vraagt van ons waakzaamheid en nuchterheid

In 1 Tessalonicenzen 5:4-6 lezen we
Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.

En in Romeinen 13:10-12 lezen we:
De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.

En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen.

De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen.

De Messias komt terug: het is zaak dat we niet in slaap zijn gevallen bij Zijn wederkomst. We worden opgeroepen wakker te worden en nuchter te zijn. Dat houdt in dat we de werken van de duisternis afleggen en de wapenen van het licht aandoen.

In zijn brief aan de Tessalonicenzen omschrijft Paulus die: ‘maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid’

En uit de tegenstelling met het vers dat daaraan vooraf gaat, blijkt wel dat ook deze wapenen van het licht alles te maken hebben met onze praktijk van elke dag. Daar gaat het immers om hen die ’s nachts slapen en over hen die zich ’s nachts bedrinken. De reden dat wij die het licht toebehoren, ons anders gedragen is dat God ons niet heeft voorbestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Aan ons gedrag zal dus te zien zijn dat we op weg zijn naar ons Vaderhuis in de hemel.

De terugkeer van de Messias vraagt van ons eveneens helder inzicht en fijngevoeligheid.

We lezen daarvan in Filippenzen 1:9-10:
En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid,

opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus,

vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God.

en in 1 Johannes 3: 1-3)

Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.

2Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.

En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.

Uit deze en vele andere Bijbelgedeelten blijkt, dat degene die de komst van de Messias verwacht, voortdurend jaagt zegt Paulus in de brief aan de Filippensen, naar een volmaakt leven ten opzichte van de Heere G’d, Adonai.

Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen.

Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.

Als dat geen zegen is.

De volgende keer hopen we ter afsluiting over dit onderwerp nogmaals bij de betekenis van de terugkomst van de Messias voor ons persoonlijke dagelijkse leven na te denken.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב