Over de herders gesproken
23/12/2019

Over de herders gesproken

In deze vijfde aflevering waarin we stil staan bij de geboorte van Jezus aan de hand van het boek van Gertruud Bakker met de titel ’De Joodse Jezus’ denken we na over

De herders in Bethlehem
De herders kwamen als eerste op kraambezoek na de geboorte van Jezus. De herders wisten de weg zonder dat er een ster aan te pas kwam en kregen ook nog weinig aanwijzingen van de engelen omtrent Zijn geboorteplek.

Deze herders blijken speciaal opgeleide herders te zijn. De Talmoed beschrijft hen als Levieten, die zorgen voor de kuddes die rond Bethlehem vertoefden en waakten over de lammeren, die bedoeld waren om te worden geofferd in de tempel.

Zij waren bekend om hun eerlijkheid, oprechtheid en waarheidsgetrouwe getuigenissen. Het beeld van arme herders uit de lage sociale klasse moet dus naar het land der fabelen.

Deze herders droegen zorg voor de kudde waarvan de schapen volmaakte offers moesten zijn. Deze schapen graasden als enige kudde in Israel binnen een omheining.

Deze omheining bestond uit sittimhout dat in een cirkel om de schapen werd gelegd. Dit hout heeft dorens en stekels en dat had als taak wilde dieren af te schrikken. Een doornenkroon werd gevormd om de lammeren heen.

Een prachtig beeld, want toen Jezus de doornenkroon kreeg wilde Hij hiermee laten zien dat Hij voor Zijn ‘schapen’ zorgt, als de ware Herder van Israel.

De herders die op dat moment de wacht hielden, hadden de taak om de lammeren te beschermen tegen roofdieren en te assisteren bij hun bevallingen.

Het schapenras dat in het Midden-Oosten graasde in de weiden en gebruikt werd als offerlam in de tempel, was het Awassi schaap. Deze soort kon twee keer per jaar bevallen: in augustus/september en maart/april.

Jezus werd tussen de nieuwe lammeren ‘het nieuwgeboren lam’, en Jezus werd geboren als herder tussen de herders, in de toren die als kraamkamer diende en als uitkijkpost tegen rovers.

De nieuwgeboren lammeren werden omzwachteld met linnen doeken, die overblijfselen waren van de priesterkleding om hen te beschermen zodat ze geen verwondingen opliepen door de omheining.

Met deze linnen doeken werden ze ook gebonden als ze werden geofferd. De manier van omwinden in die tijd kalmeerde ook de schapen. Tevens werden de witte linnen lappen gebruikt om de van de Menora in de tempel mee aan te steken. Denk daarbij aan Jezus, dat Hij het Licht van deze wereld is.

Jezus werd in deze doeken gewikkeld als teken van het ‘volmaakte lam’ en van Zijn Hogepriesterschap en dat Hij de offergave aan de mensen was. De linnendoek was ook een beeld voor Jezus Koningschap. Een Koningskind werd in die tijd in linnen kleding gewikkeld als teken van ‘gehuld' in wijsheid.

Zo zien we maar weer dat de omstandigheden rond Jezus geboorte niet zomaar hebben plaatsgevonden. En het zeker niet waard zijn om geromantiseerd te worden zoals we in de allerlei liederen, verhalen en gebruiken zo vaak horen en zien. Maar dat het allemaal met een diepe betekenis heeft plaatsgevonden.

Wil je meer weten over de werkelijke omstandigheden rond de geboorte van de Heere Jezus en zijn omwandeling hier op aarde? Dan verwijzen wij naar het boek van Gertruud Bakker, getiteld ‘De Joodse Jezus’. Het is verkrijgbaar in onze boekwinkel. Ga naar www.radioisrael.nl en kies voor de winkel.

Morgen willen we weer verder nadenken over de geboorte van Jezus. Dan denken we na over de kribbe.


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב