Over de grootheid van de (her)schepper gesproken
09/03/2022

Over de grootheid van de (her)schepper gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 104

24 Hoe groot zijn Uw werken, HEERE,
U hebt alles met wijsheid gemaakt,
de aarde is vol van Uw rijkdommen.

25 Daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt;
daar [leeft] krioelend gedierte, niet te tellen,
kleine dieren en grote.

26 Daar varen de schepen,
[daar gaat] de Leviathan, die U gevormd hebt
om [hem] erin te [laten] spelen.

27 Zij allen wachten op U,
dat U hun voedsel geeft op zijn tijd.

28 Geeft U het hun, zij verzamelen het,
doet U Uw hand open, zij worden met het goede verzadigd.

29 Verbergt U Uw aangezicht, zij worden door schrik overmand,
neemt U hun adem weg, zij geven de geest
en keren terug tot hun stof.

Over de grootheid van de (her)schepper gesproken
Wanneer de dichter van de Psalm hier is aangekomen en het voorgaande voor zichzelf nog eens overdenkt komt hij tot de conclusie zoals we die lezen in vers 24:
Hoe groot zijn Uw werken, HEERE, U hebt alles met wijsheid gemaakt, de aarde is vol van Uw rijkdommen.

En wat mij betreft heeft hij helemaal gelijk. Inmiddels hebben we al bijna veertig uitzendingen en ochtenden over deze indrukwekkende psalm met elkaar nagedacht en hebben we ons moeten beperken in het overdenken daarvan. Maar in het overdenken van Gods Schepping en ook nog eens herschepping is denk ik geen einde. We worden in deze overweldingende Psalm geconfronteerd met Gods overweldigende wijsheid en goedheid. En dat zou allemaal zomaar bij een toevalligheid zijn ontstaan door evolutie? Volgens mij heb je meer geloof nodig om de evolutietheorie te geloven dan het werk van de levende en scheppende God!

Alle werken die in de voorgaande verzen zijn gepasseerd zijn door God met een onvoorstelbare precisie geschapen. Alles grijpt in elkaar als de raderen van een uurwerk. Hij heeft alles in de schepping een vaste plaats en tijd gegeven en verzorgt zowel het leven als de levenloze materie. De hele cyclus van tijd en leven komt van Hem en Hij houdt die in stand. Wij kunnen niet anders dan vol bewondering met de psalmist uitroepen: “Hoe groot zijn Uw werken!”

De psalmist spreekt weer direct tot God. Hij zegt tegen Hem dat uit al Zijn werken Zijn wijsheid blijkt. Hij heeft “alles met wijsheid gemaakt”. Waar we ook op aarde of in de diepste zeeën kijken, overal zien we Zijn rijkdommen. Als we met een telescoop, od met een microscoop de schepping bekijken, woren we overweldigd door Zijn wijsheid en Zijn rijkdommen. De aarde is er vol van, zowel overdag als ‘s nachts. Het is allemaal van Hem, het is Zijn bezit.

Dus, overgevoerd met een overzicht van alle wonderwerken die zich in de hemel boven en op aarde beneden voordoen en onder de aarde de geweldige zeeen voordoen breekt de schrijver van de psalm uit in een uitroep, over de grootsheid, de harmonie van de werken van God, in deze uiterlijke, en zichtbare, en zelfs vergankelijke wereld.

Wat zijn dan wel niet de wonderen van genade en heerlijkheid in de onvergankelijke wereld? Wat zijn die onzichtbare en eeuwige dingen wel niet, die God heeft voor hen die Hem liefhebben, in een andere en betere wereld, en waarvan de zichtbare en tijdelijke dingen niet meer zijn dan schaduwen?

We kunnen de wonderwerken van de wereld waarin wij leven al niet bevatten, we staan laten we maar eerlijk zeggen bij wijze van spreken met open mond te kijken naar de natuurfilms, maar laat staan wanneer we straks in Zijn de eeuwige heerlijkheid mogen binnen gaan. Wat zullen we ons dan wel niet verwonderen!

Wanneer wij mensen veel verschillende activiteiten ondernemen, worden er gewoonlijk een paar verwaarwaarloosd. Wij hebben zoals we dat dan zeggen focus nodig willen we dingen goed doen en onderhouden. Een ding tegelijk.
Ik heb eens een keer drie cursussen tegelijk gedaan, maar toen puntje bij paaltje kwam zakte in voor alle drie examens. En toen ik drie bedrijven tegelijk had, was dat om het maar zacht te zeggen ook niet echt een succes.
Maar Gods werken, hoewel vele en van verschillende soorten, zijn toch allemaal gemaakt in wijsheid en met de grootste nauwkeurigheid: er is niet de minste fout of fout in.

De meest volmaakte menselijke kunstwerken, hoe beter en intensiever ze worden bekeken, blijken toch onvolkomenheden te bevatten en zijn steeds weer voor verbetering vatbaar. Innovatie op innovatie vindt dan plaats om het product steeds beter te maken.

Maar hoe meer de werken van God worden onderzocht hoe volmaakte en vollediger ze worden. Gods werken zijn allemaal gemaakt in wijsheid, want ze zijn allemaal gemaakt om te beantwoorden aan het beoogde doel, tot eer van de Koning.De aarde is vol van uw rijkdommen die het effecten zijn van uw goedheid en macht.

En weet u, zoals het in het natuurlijk leven is, zo is het ook in het geestelijk leven. Wanneer we ons steeds meer verdiepen in Gods verlossingswerk dees te meer gaan we ons verwonderen over rijkdommen die er liggen in Gods Woord.

Als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=vnOq1qV1ZZI

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב