#709 Over dalen en bergen gesproken
12/10/2022

#709 Over dalen en bergen gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE;

2 Heere, hoor naar mijn stem.
Laat Uw oren opmerkzaam zijn
op mijn luide smeekbeden.

3 Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let,
Heere, wie zal staande blijven?

4 Maar bij U is vergeving,
opdat U gevreesd wordt.

5 Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem
en ik hoop op Zijn woord.

6 Mijn ziel wacht op de Heere,
meer dan wachters op de morgen,
wachters op de morgen.

7 Laat Israël hopen op de HEERE,
want bij de HEERE is goedertierenheid
en bij Hem is veel verlossing.

8 Ja, Hij zal Israël verlossen
van al zijn ongerechtigheden.

#709 Over dalen en bergen gesproken

Vandaag staan we op de drempel van een nieuwe indrukwekkende Psalm. Een psalm die misschien wel in heel veel in de harten van mensen is opgeklommen. Misschien pook wel van u. In een tijd van moeite en strijd. Misschien wel bij het verlies van een geliefde of dat de arts u een ernstige boodschap heeft verteld.

De woorden van de psalm drukken de gevoelens van bijna wanhoop uit. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE. Want wat kunnen we ons eenzaam en alleen voelen in ons verdriet wanneer we terug geworpen worden op de fundamenten van ons bestaan. Wanneer alle zekerheden wegvallen. Misschien hebben we het bij wijze van spreken wel met de dichter van de Psalm uitgeroepen, uitgeschreeuwd naar God met de woorden van de dichter:
Heere, hoor naar mijn stem.
Laat Uw oren opmerkzaam zijn
op mijn luide smeekbeden.

Tsja, verdriet en gevoelens van verdriet gaan ook degenen die de Heere God kennen niet voorbij. Een vriend van mij die inmiddels al jaren bij de Heere God is zij voorheen tegen mij nogal eens: Het leven is vol schijnbare vreugd Cees.

En het is waar. Laten we maar heel eerlijk zijn. Het leven, ook van een kind van God, is niet simpel. Ook in de tijd waarin wij leven niet. Het vooruitgangsgeloof, dat ons doet geloven dat het allemaal maar glorie hallelujah is, blijkt een onwaarheid te zijn.

Het leven, ook van een gelovige, blijkt ook een leven te zijn waarin pijn, verdriet en verlies, een plaats hebben. Een oude broeder waarvan ik veel geleerd heb wees mij eens op de woorden uit Lukas: Want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neder en overrekent de kosten, of hij ook heeft hetgeen tot volmaking nodig is?

Maar er is meer, want in de eerste zin van deze Psalm zit al een goede of een blijde boodschap verborgen. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE.

Want weet u, met al onze pijn, moeite en verdriet hebben we een adres waar we er mee terecht kunnen. Of beter gezegd: Bij wie we terecht kunnen: Bij de HEERE. Met hoofdletters geschreven. En dat betekent dat er in het Hebreeuws de letters JHWH staan. En die naam betekend: De AANWEZIGE.

Hij of zij, u of ik, wanneer we een kind van God zijn, inderdaad, moeite en verdriet wordt ons niet bespaard, maar dan is er sprake van een ongelooflijke troost en blijdschap want temidden van alle ellende die ook ons overkomt, mogen we zeker weten: Hij is er bij.

Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens.

In de afgelopen dagen sprak ik een aantal mensen over de situatie op het wereldtoneel. Als we zien op alle gebeurtenissen in de wereld, het aantal crisissen is niet meer op een hand te tellen. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Een oorlog om de hoek van de deur in het groot, maar wat denkt u van de talloze kinderen in nota bene Nederland die met een lege maag naar school worden gestuurd omdat er thuis geen eten is? En de politiek waarin met elkaar ongegeneerd en asociaal bejegend?

En we constateerden met elkaar: Waar zouden we zijn, waar ouden we het moeten zoeken als we de HEERE God niet zouden kennen. Als u het mij vraagt dan loopt deze wereld, deze ajoon, dit tijdperk op haar laatste benen. En hijgt zij als het ware naar het openbaar worden van Gods Zoon naar deze aarde. Want, en dat zegt Psalm 130 ook: Bij Hem is veel verlossing.

Zo mogen we deze psalm toepassen op ons persoonlijk leven. Maar er is meer over deze Psalm te zeggen, want deze psalm is in eerste instantie gericht op Israel. Dat blijkt overduidelijk wel uit de laatste woorden van deze bijzondere Psalm. Luister maar:

Laat Israël hopen op de HEERE,
want bij de HEERE is goedertierenheid
en bij Hem is veel verlossing.

8 Ja, Hij zal Israël verlossen
van al zijn ongerechtigheden.

Ja, inderdaad, er is hoop voor ons, wij en zij die hun vertrouwen, geloof stellen op de God van Abraham, Izak en Jacob. Maar: Laat Israël hopen op de HEERE, want bij de HEERE is goedertierenheid en bij Hem is veel verlossing.

Met name bij dat aspect van de Psalm, bij de verlossing van Israel willen we de komende uitzendingen met u stil staan.

Als dat geen zegen is.

We gaan luisteren en misschien ook wel meezingen met een, zoals we dat soms wel noemen, een kinderliedje. Maar als je de woorden diep tot je door laat dringen blijkt dat kinderliedje een geweldige gelooofsgetuigenis te zijn:

Op bergen en in dalen
Ja, overal is God!
In hemel en op aarde,
Ja, overall is God!
En waar ik ook al heen ga
Ik weet, ook daar is God
En dat ik nooit alleen sta
Want overal is God

Hij is een trouwe Vader
En altijd heel dichtbij
En wie op Hem vertrouwen
Beschermt en zegent Hij
Ook zorgt hij voor de vogels
en dieren op het land
Ja alles op de aarde
Hij houdt het in Zijn hand.

Komt laat ons daarom zingen
Tot eer van onze God
Hij wil ons steeds omringen
Met liefde, zo is God
Waar soms het leven moeilijk is
of zwaar, ook daar is God
Ik weet dat hij steeds bij me is
Ja, overal is God

https://youtu.be/niIC-5ISnVU

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב