#0778 Over Gods grootheid gesproken -3-
31/01/2023

#0778 Over Gods grootheid gesproken -3-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 135 -6-

1Halleluja!
Loof de Naam van de HEERE,
loof Hem, dienaren van de HEERE,

2 u, die staat in het huis van de HEERE,
in de voorhoven van het huis van onze God.

3 Loof de HEERE, want de HEERE is goed;
zing psalmen voor Zijn Naam, want die is lieflijk.

4 Want de HEERE heeft Zich Jakob verkoren,
Israël als Zijn persoonlijk eigendom.

5 Want ík weet: de HEERE is groot;
onze Heere gaat alle goden te boven.

6 Al wat de HEERE behaagt, doet Hij,
in de hemel en op de aarde,
in de zeeën en alle diepe wateren.

7 Hij doet dampen opstijgen van het einde der aarde,
Hij maakt de bliksemflitsen bij de regen,
Hij brengt de wind uit Zijn schatkamers naar buiten.

#0778 Over Gods grootheid gesproken -3-
Hij is de “Heere”, Adonai, de soevereine, de autonome, de alleen Heerser van het heelal. Al wat de HEERE behaagt, doet Hij,in de hemel en op de aarde, zo lazen we zojuist.
Zo mogen we Hem kennen wanneer we spreken over “onze Heere”. Hij is de absolute Heerser, Die kan doen wat Hem behaagt en dat ook doet (vers 6). Dat behagen heeft in het Hebreeuws onder andere de betekenis van verheugen, genieten en verlustigen. Dus we zouden ook kunnen vertalen, Hij kan doen wat hem verheugd of waar Hij vreugde in vindt.

Alles wat Hij gemaakt heeft en in alles wat Hem vreugde brengt doet Hij in de hemel en op de aarde, in de zeeën en alle diepe wateren, zouden we kunnen vertalen.

Hij heeft niet alleen een absolute wil, maar ook absolute kracht en macht om Zijn wil uit te voeren. Dat is eigenlijk wat als je daar even langer bij stil staat. Daarom nog maar eens een keer: Hij heeft niet alleen een absolute wil, maar ook absolute kracht en macht om Zijn wil uit te voeren. Hem loopt dus niets, maar dan ook niets uit de hand, nu niet, straks niet en nooit niet. Ook al zetten mensen en misschien ook wij daar wel eens een vraagteken achter, wanneer er dingen in de wereld, en dingen in uw en mijn leven plaatsvinden die we misschien totaal niet begrijpen. En misschien wel nooit zullen begrijpen. Maar dan blijft er nog steeds staan, dan blijft het Woord van God nog steeds recht over eind:

Al wat de HEERE behaagt, doet Hij,
in de hemel en op de aarde,
in de zeeën en alle diepe wateren.

Er is daarbij geen gebied of terrein dat zich aan Zijn macht kan onttrekken. Zijn soevereiniteit en macht zijn onbegrensd. Hij doet wat Hem behaagt “in de hemel en op de aarde” en ook “in de zeeën en alle diepe wateren”.

In Jeremia 10 vers 13 lezen we:
Als Hij Zijn stem laat klinken, dan is er gedruis van wateren aan de hemel.
Hij doet dampen opstijgen van het einde van de aarde.
Hij heeft bliksemflitsen bij de regen gemaakt.
De wind brengt Hij uit Zijn schatkamers tevoorschijn.

Het is de eigenschap van JHWH, de HEERE, dat hem alles onderworpen is, toch? En wanneer we denken aan Jezus omwandeling hier op aarde, was het niet anders, toch? Dat Hij deed wat hem behaagde? Hij veranderde water in wijn, genas de meest vreselijke ziekten, wekte zelfs doden op. Sterker nog, Hij stond Zelf op uit de doden.

Is het dan ook te gek voor woorden, nee dat is te zwak uitgedrukt, is het dan niet onbeschrijflijk en te droevig voor woorden, nee, nog sterker moet ik me er vanmorgen tegen verzetten dat er mensen zijn die zich christen noemen, die ronduit in allerlei media verkondigen dat Jezus, Yeshua, geen God is? Terwijl Hij talloze malen bewezen heeft vanuit Zijn daden dat Hem alles onderworpen is?  Zelfs de demonen die Hij uitdreef?

Dat Hij Heer is over de schepping is een feit en wie in Hem gelooft erkent Zijn heerschappij. Velen in de tijd waarin wij leven, en dat worden er steeds maar meer, velen vallen van het eenvoudige geloof in de Messias, in Christus af die geloven niet in Zijn heerschappij. Dat wil zeggen nog niet. Er komt namelijk een dag dat “in de Naam van Jezus elke knie zich buigt van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God [de] Vader” (Fp 2:10-11).

En als dat geen zegen is.

Opwekking 684 - Adembenemend' is een prachtig lied over Gods grootheid en macht. 'U bent adembenemend, eindeloos mooi, Overstijgt wat een mens ooit heeft gezien, gehoord, bedacht. U bent meer dan bijzonder, buitengewoon. Niets is vergelijkbaar met Uw majesteit en pracht.'

Uw majesteit is onaantastbaar,
Niemand is aan U gelijk.
Onvolprezen, zonder weerga,
Koning van het hemelrijk.
Oorverdovend als de donder,
Helder als een bliksemschicht.
Oogverblindend is de luister
Van Uw heilig aangezicht.

Toch bent U niet onbereikbaar;
Door Uw Geest woont U in mij.
U bent alomtegenwoordig:
Overal altijd nabij.

U bent adembenemend, eindeloos mooi,
Overstijgt wat een mens
Ooit heeft gezien, gehoord, bedacht.

U bent meer dan bijzonder, buitengewoon.
Niets is vergelijkbaar
Met Uw majesteit en pracht.

Uw werken zijn verbazingwekkend,
Schoonheid die de schepping vult.
Onuitspreek'lijk is de grootsheid
Waarmee U zich heeft omhuld.
Ondoorgrond'lijk zijn Uw wegen,
Onvoorstelbaar is Uw macht.
Uw gedachten zijn ongrijpbaar,
Ontzagwekkend is Uw kracht.

Opwekking 684 – Adembenemend

https://www.youtube.com/watch?v=xru0nrgtwRs

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב