#0777 Over Gods grootheid gesproken -2-
30/01/2023

#0777 Over Gods grootheid gesproken -2-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 135 -5-

1Halleluja!
Loof de Naam van de HEERE,
loof Hem, dienaren van de HEERE,

2 u, die staat in het huis van de HEERE,
in de voorhoven van het huis van onze God.

3 Loof de HEERE, want de HEERE is goed;
zing psalmen voor Zijn Naam, want die is lieflijk.

4 Want de HEERE heeft Zich Jakob verkoren,
Israël als Zijn persoonlijk eigendom.

5 Want ík weet: de HEERE is groot;
onze Heere gaat alle goden te boven.

6 Al wat de HEERE behaagt, doet Hij,
in de hemel en op de aarde,
in de zeeën en alle diepe wateren.

7 Hij doet dampen opstijgen van het einde der aarde,
Hij maakt de bliksemflitsen bij de regen,
Hij brengt de wind uit Zijn schatkamers naar buiten.

#0777 Over Gods grootheid gesproken -2-
In de voorgaande aflevering zagen we het al op verschillende manieren: God is groot.
Het was ook als het ware de echo van de persoonlijke belijdenis van Jethro, toen hij zag wat de HEERE met Israël had gedaan, wanneer hij zegt: Exodus 18:11 Nu weet ik dat de HEERE groter is dan alle goden, (Ex 18:11).

Hij is absoluut in Zijn grootheid. Het is werkelijk te gek voor woorden om ook maar enige vergelijking te maken tussen Hem en wie of wat dan ook.

Er is niemand en niets om Hem mee te vergelijken. Mozes zong er van na de doortocht door de Rode Zee: Wie is als U onder de goden, HEERE? Wie is als U, verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen, U Die wonderen doet? (Ex 15:11)

En in Jesaja 40 lezen we:
18 Met wie zou u God willen vergelijken,
of welke vergelijking zou u op Hem willen toepassen?

19De vakman giet het beeld,
de edelsmid overtrekt het met goud
en smeedt er zilveren kettingen voor.

20Wie te arm is voor een hefoffer,
kiest een stuk hout dat niet kan verrotten.
Hij zoekt een kundig vakman voor zich uit
om een beeld te vervaardigen dat niet wankelt.

21Weet u het niet? Hoort u het niet?
Is het u vanaf het begin niet bekendgemaakt?
Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde?

22Hij is het Die zetelt boven de omtrek van de aarde,
waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn.
Hij is het Die de hemel uitspant als een dunne doek
en uitspreidt als een tent om in te wonen.

23Hij is het Die vorsten maakt tot niets,
rechters van de aarde maakt tot leegheid.

24Ja, zij zijn niet geplant,
ja, zij zijn niet gezaaid,
ja, hun afgehouwen stronk wortelt niet in de aarde.
Ook als Hij op hen zal blazen, zullen zij verdorren,
en een storm neemt hen weg als stoppels.

25Met wie zou u Mij willen vergelijken,
of aan wie ben Ik gelijk?
zegt de Heilige..

De goden die er zijn, vallen bij Hem in het niet. Dat was toen, in de dagen van de profeet Jesaja, maar dat is eveneens zo in de tijd waarin wij leven, waarin het eveneens wemelt van de goden, of misschien moet ik zegen wemelt van de mensen die denken dat zij goden zijn. Maar zij zijn het niet.

De moslims roepen ‘allahu akbar’ – dat betekent ‘allah is groter’ (dan andere goden) –, maar de psalmist roept uit “de HEERE is groot”. In het boek Jesaja wordt de HEERE genoemd “de Eerste en de Laatste” (Js 44:6), dat betekent dat Hij niet alleen de grootste, maar ook de Enige is, de enig ware God. Er is geen God buiten Hem.

En als dat geen zegen is.

Het lied Zegekroon gaat over Gods trouwheid, grootheid en lust om voor ons te strijden. 'U zult altijd voor ons strijden. U hebt steeds uw trouw getoond. Deze waarheid is mijn blijdschap: Heer, U draagt de zegekroon.’

https://www.youtube.com/watch?v=cE90bHmo61s

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב