#0761 Over Priesterschap gesproken -2-
06/01/2023

#0761 Over Priesterschap gesproken -2-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 133 -5-

Broederlijke liefde

1 Een pelgrimslied, van David.
Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het
dat broeders ook eensgezind samenwonen.

2 Het is als de kostelijke olie op het hoofd,
die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron,
die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed.

3 Het is als de dauw van de Hermon
die neerdaalt op de bergen van Sion.
Want daar gebiedt de HEERE de zegen
en het leven tot in eeuwigheid.

#0761 Over Priesterschap gesproken -2-
De twee figuren van de olie die langs Aärons baard stroomt en de dauw op de berg Hermon geven een gevoel van een buitengewone zegen en de kracht van Gods uitverkoren volk Israël weer.

Deze Hebreeuwse woorden duiden een stevig verankerde toekomst voor het Joodse volk aan, in feite onthullen en vestigen ze in de context van deze psalm de eeuwigheid. De beeldtaal is meer dan vergelijking, het is bijzonder vanwege deze gelijkenissen dat broers en zussen samenwonen in eendracht.

Er zijn veel zogenoemde zijkamers in deze psalm die ons naar een dieper begrip leiden.
Elk beeld dat in de woorden van de Psalm wordt gebruikt brengt het bijzondere van God tot leven. En dat terwijl Hij een beeld van eenheid weeft dat zelfs onze grootste pogingen om eenheid tot stand te brengen te boven gaat.

Want hoe kunnen we de woorden werkelijk doorgronden wanneer we de woorden lezen:

Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het
dat broeders ook eensgezind samenwonen.

2 Het is als de kostelijke olie op het hoofd,
die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron,
die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed.

3 Het is als de dauw van de Hermon
die neerdaalt op de bergen van Sion.

De Hebreeuwse poëtische woorden versterken de kracht en zekerheid van de profetische woorden.
Zij herinneren ons opnieuw aan de eeuwige waarde van de beloften die door God bij wijze van spreken zijn gezaaid door de mond van Zijn dienaar David, koning van Israël, geliefd door God.

Zoals in heel veel psalmen, kunnen stappen van de komende Messias worden gehoord.

Wanneer we nu weer terug gaan naar de inhoudelijke kant van de Psalm lezen we in het Hebreeuws in vers 1

Shir ha-ma'alot        dat wat omhoog gaat, dat wat in je opkomt,  trappen, stijgingen;
David                     geliefde van God).
Hineih                    Zie, let nu op,
mah                       hoe (wat)
tov                        goed
umah-nayim            en hoe (wat) verrukkelijk, aangenaam(heid), lieflijkheid(heid) het is, shevet                        zitten, wonen, blijven, blijven
achiym                   broeders en zusters
gam -yachad            nogmaals, ook, verenigd, in eenheid, gelijk, als één!

Een andere manier om dit te lezen zou zijn: Een lied over de opkomst van David: Kijk nu, wat is dit goed en wat is dit lieflijk; het zijn broeders en zusters die ook in eenheid bij elkaar zitten. de broeders en zusters niet alleen dicht bij elkaar zitten, maar dat ze zitten en verenigd zijn.

De komende tijd willen w de tekst van de Psalm bij wijze van spreken op de voet volgen om op die manier bij wijze van spreken een poging te doen wat de diepe en rijke betekenis is van de woorden van deze rijke psalm.

We hebben zojuist de openingszin met elkaar gelezen in het Hebreeuws:

Shir ha-ma'alot David Hineih          mah tov umah-nayim  shevet achiym gam -yachad

De Psalm opent met de woorden Shir ha-ma'alot: Dat van dat wat omhoog gaat, dat wat in je opkomt, toegeschreven aan David.

De openingszin kan, zeggen de Joodse geleerden, op meer manieren worden opgevat, zowel geestelijk als letterlijk. De geestelijke uitleg zou dan volgens de Joodse traditie als volgt zijn: Een lied over de gedachten (bv. 'opwaarts' denken naar de dingen van God). Misschien is het geestelijk denken te illustreren met de woorden uit 1 Korinthe 2 vers 13, waar we lezen: Dewelke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.

Een lied gezongen door degenen die opklimmen, in verlossende of geestelijke zin, geschreven door David.

En de letterlijk invulling zou dan volgens de Joodse uitleg luiden: Een lied gesproken toen iemand (een priester) letterlijk de trap opliep naar de tempel in Jeruzalem, voor die gelegenheid geschreven en aangesteld door koning David.

We kunnen volgens dezelfde Joodse uitleg in eigen woorden vertalen voor iedereen die gelooft:
We hebben allemaal een lied dat we aan de Vader opdragen, een lied dat in ons opkomt als we in geestelijk opzicht worden opgetrokken door het verlossende werk van de Koning Messias, een lied dat getuigt van Zijn liefde, bezongen door de geliefde van God.

Echter, de tekst verwijst naar de beklimming van de Tempelberg in Jeruzalem, in het land Israël en in relatie tot het Joodse volk.

Als dat geen zegen is.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב