#0759 Over eenheid in de Messias gesproken -1-
03/01/2023

#0759 Over eenheid in de Messias gesproken -1-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 133 -3-

Broederlijke liefde

1 Een pelgrimslied, van David.
Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het
dat broeders ook eensgezind samenwonen.

2 Het is als de kostelijke olie op het hoofd,
die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron,
die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed.

3 Het is als de dauw van de Hermon
die neerdaalt op de bergen van Sion.
Want daar gebiedt de HEERE de zegen
en het leven tot in eeuwigheid.

#0759 Over eenheid in de Messias gesproken -1-
Ik wil nog even met u terug maar de oorsprong, het ontstaan van de Psalm
Psalm 133 is een van de vijftien Songs of Ascents ( Shir Ha-ma'alot ), en een van de drie Songs of Ascents bestaande uit slechts drie verzen (131; 134). Het is niet bekend wanneer David deze psalm schreef, maar sommigen suggereren dat het werd geschreven ter gelegenheid van zijn zalving als koning ter viering van de eenwording van het volk onder zijn regering.

We lezen daarvan in 2 Samuel 5 waarin we de eenheid van het volk van God lezen in de geschiedenis, maar door de woorden ook de profetische woorden horen van de dagen die komen gaan wanneer de Messias, de meerdere David, de Geliefde met een hoofdletter Koning zal zijn over alle broeders van Israel. Luister maar:

1 Toen kwamen alle stammen van Israël naar David in Hebron en zeiden: Zie, wij zijn uw beenderen en uw vlees.

2 Al eerder, Letterlijk: zowel gisteren als eergisteren. toen Saul koning over ons was, was ú het die Israël liet uitgaan en ingaan. Ook heeft de HEERE tegen u gezegd: Ú zult Mijn volk Israël weiden en ú zult tot vorst zijn over Israël.

3 Zo kwamen alle oudsten van Israël bij de koning in Hebron. En koning David sloot met hen in Hebron een verbond voor het aangezicht van de HEERE, en zij zalfden David tot koning over Israël.

Mooie geschiedenis, toch? Maar wat is het geweldig wanneer we deze woorden ook profetisch mogen zien. Wat een rijkdom, alleen al in het eerste vers: Toen kwamen alle stammen van Israël naar David in Hebron en zeiden: Zie, wij zijn uw beenderen en uw vlees! Wat een geweldige en zegenrijke tijd en getuigenis zal dat zijn, voor Israel en de wereld!

Maar we moeten verder. Anderen suggereren dat Psalm 133 werd geschreven na de het onderdrukken van Absaloms opstand, toen de stammen van Israël streden om de eer om David terug te brengen naar zijn rechtmatige plaats in Jeruzalem (2 Sam. 19:9).

We lezen er van in 2 Samuel 19 vers 9:

Intussen was Israël gevlucht, ieder naar zijn tenten.

9 En onder heel het volk, alle stammen van Israël, was er tweedracht. Men zei: De koning heeft ons gered uit de hand van onze vijanden en hij heeft ons bevrijd uit de hand van de Filistijnen, en nu is hij het land uit gevlucht voor Absalom!

10 En Absalom, die wij tot koning over ons gezalfd hadden, is in de strijd gestorven. Nu dan, waarom laat u na om de koning terug te halen?

11Toen stuurde koning David de priesters Zadok en Abjathar een bode om te zeggen: Spreek tot de oudsten van Juda: Waarom zou u de laatsten zijn om de koning terug te halen naar zijn huis? (De woorden van heel Israël hadden namelijk de koning bereikt in zijn huis.)

12U bent mijn broeders, u bent mijn beenderen en mijn vlees; waarom zou u dan de laatsten zijn om de koning terug te halen?

13En tegen Amasa moet u zeggen: Bent u niet mijn beenderen en mijn vlees? God mag zó en nog veel erger met mij doen, als u niet alle dagen voor mij legerbevelhebber zult zijn in plaats van Joab.

14Zo won hij het hart van alle mannen van Juda als één man, en zij stuurden een bode naar de koning om te zeggen: Keer terug, u en al uw dienaren.

15Toen keerde de koning terug en kwam bij de Jordaan. En Juda was naar Gilgal gekomen om de koning tegemoet te gaan, om de koning de Jordaan te helpen oversteken.

Ook in deze geschiedenis wordt de eenheid van het volk en haar koning, David beschreven en treffend vergeleken met dezelfde woorden uit 2 Samuel 2 wat we zojuist gelezen hebben:

U bent mijn broeders, u bent mijn beenderen en mijn vlees

Weer anderen maken een meer algemene veronderstelling dat David de Psalm schreef terwijl hij zag hoe Israël bijeenkwam voor een van de Regaliym/Aliyot, een van de Feesten zoals bijvoorbeeld Pesach, Yom Kippur, Soekot.

Sommige Joodse commentatoren zien deze psalm als profetisch over de tijden van de Messias in de toekomst, en beschouwen het als een voorspelling van de vrede die zal bestaan tussen de Koning Messias en de Hogepriester van Israël. Daarover willen we de volgende keer met elkaar nadenken.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

#0759 Psalm 133 -3- 2023-01-04

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב