#0745 Over priesterlijke kleding gesproken
01/12/2022

#0745 Over priesterlijke kleding gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 132 -15-

1 Een pelgrimslied.
HEERE, denk aan David,
aan al zijn lijden,

2 hoe hij de HEERE gezworen heeft,
de Machtige Jakobs deze gelofte deed:

3 Nee, ik ga mijn tent, mijn huis, niet binnen,
ik leg mij op de rustbank, mijn bed, niet neer;

4 ik gun mijn ogen geen slaap,
mijn oogleden geen sluimer,

5 totdat ik voor de HEERE een plaats gevonden heb,
een woning voor de Machtige Jakobs!

6 Zie, wij hebben van de ark gehoord in Efratha,
hem gevonden in de velden van Jaär.

7 Laten wij Zijn woning binnengaan,
ons neerbuigen voor de voetbank van Zijn voeten.

8 Sta op, HEERE, ga naar Uw rustplaats,
U en de ark van Uw macht.

9Laat Uw priesters bekleed worden met gerechtigheid,
laat Uw gunstelingen juichen.

10Wijs het gebed Letterlijk: het gezicht. van Uw gezalfde niet af,
omwille van David, Uw dienaar.

#0745 Over priesterlijke kleding gesproken
De priesters die dienst doen bij de ark, moeten “bekleed worden met gerechtigheid” (vers 9). Maar wat betekende en betekent dat nu eigenlijk in de praktijk van alle dag. Misschien kunnen we dat terugvinden in de kleding van de zonen van Aaron, de priesters in het eerste testament.

De heilige kleding van de priesters, die regelmatig worden aangeduid als ‘de zonen van Aäron’, bestond volgens Exodus 28:40-43; 29:8-9 en 39:27-28 uit vier onderdelen:

1. Een onderkleed van fijn linnen.
2. Een linnen gordel.
3. Een sierlijke hoofddoek van fijn linnen.
4. Een linnen onderbroek.

Het fijne linnen spreekt van de rechtvaardige daden van de heiligen. We lezen in Openbaringen 19 vers 8: En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.

Praktische gerechtigheid zou ons leven als gelovigen in Christus moeten stempelen. Recht doen en gerechtigheid oefenen.

De gordel is het symbool van de dienstbaarheid van de priesters. Zo mogen ook u en ik een dienende taak hebben, vooral en als eerste ten opzichte van de Heere God, en vandaaruit ten opzichte van de mensen om ons heen. Voorbeelden vinden we hiervan in Deuteronomium 10 vers 8 waar we lezen:

in die tijd zonderde de HEERE de stam Levi af om de ark van het verbond van de HEERE te dragen, om voor het aangezicht van de HEERE te staan, om Hem te dienen en om in Zijn Naam te zegenen, tot op deze dag.

En in Deuteronomium 33 vers 10 horen we de oude Mozes de twaalf stammen zegenen en spreekt hij de volgende woorden over de stam van Levi spreken:

Uw Tummim en Uw Urim zijn bij deze man, Uw gunsteling;

U stelde hem op de proef in Massa,
U riep hem ter verantwoording bij de wateren van Meriba.

Hij zei over zijn vader en moeder:
Ik zie hen niet.
Hij herkende zijn broers niet,
en zijn zonen kende hij niet.
Zij hielden namelijk Uw woord,
en namen Uw verbond in acht.

En dan vervolgt het dienende karakter van de Priesters ten opzichte van de mensen om hen heen:

Zij zullen Jakob Uw bepalingen leren
en Israël Uw wet,
zij zullen reukwerk voor Uw neus leggen,
en een offer dat geheel verteerd wordt op Uw altaar.

Ziet u, mogen ook u en ik een dienende taak hebben, vooral en als eerste ten opzichte van de Heere God, en vandaaruit ten opzichte van de mensen om ons heen.

De hoofdbedekking is typerend voor het Eerste Testament, toen de heerlijkheid van God veelal nog bedekt was (vgl. Jes. 6:2 en 2 Kor. 3:13-18). De sierlijke hoofddoek symboliseert de eerbied die wij verschuldigd zijn, maar ook onze waardigheid als priesters. Dit onderdeel van de priesterkleding was speciaal tot heerlijkheid en sieraad, evenals de kleding van de hogepriester zelf (Ex. 28:2, 40). In het Tweede Testament is er echter geen bedekking meer.

De linnen onderbroeken, waarover nogal wordt uitgeweid, dienden ertoe om de schaamdelen te bedekken en op die manier immoraliteit tegen te gaan en heidense cultuspraktijken te voorkomen (vgl. Ex. 20:26). Inderdaad, daar waar de schaamte, de zonde in het eerste testament werd bedekt is deze onder het nieuwe verbond weggenomen.

Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.

Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

Als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=T0dIWJ4t4Jg

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב