#0743 Over Gods rustplaats gesproken -2-
29/11/2022

#0743 Over Gods rustplaats gesproken -2-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 132 -13-

1 Een pelgrimslied.
HEERE, denk aan David,
aan al zijn lijden,

2 hoe hij de HEERE gezworen heeft,
de Machtige Jakobs deze gelofte deed:

3 Nee, ik ga mijn tent, mijn huis, niet binnen,
ik leg mij op de rustbank, mijn bed, niet neer;

4 ik gun mijn ogen geen slaap,
mijn oogleden geen sluimer,

5 totdat ik voor de HEERE een plaats gevonden heb,
een woning voor de Machtige Jakobs!

6 Zie, wij hebben van de ark gehoord in Efratha,
hem gevonden in de velden van Jaär.

7 Laten wij Zijn woning binnengaan,
ons neerbuigen voor de voetbank van Zijn voeten.

8 Sta op, HEERE, ga naar Uw rustplaats,
U en de ark van Uw macht.

9Laat Uw priesters bekleed worden met gerechtigheid,
laat Uw gunstelingen juichen.

10Wijs het gebed Letterlijk: het gezicht. van Uw gezalfde niet af,
omwille van David, Uw dienaar.

#0743 Over Gods rustplaats gesproken
In de voorgaande aflevering hebben we gezien dat onder andere de woorden van vers 8 tot en met 10 we niet alleen de woorden van David, de man naar Gods hart horen, maar door zijn woorden eveneens we de woorden van de meerdere David, de Geliefde, de Man naar Gods hart, met een hoofdletter horen.

En we vroegen ons af
En wat denk u. Zou dit gebed van de Messias door Vader worden verhoord? Laten we eens op zoek gaan naar de antwoorden op deze vraag.

Nu de woonplaats voor de ark is gevonden, zoals we in vers zes lezen: Zie, wij hebben van de ark gehoord in Efratha, hem gevonden in de velden van Jaär, wil David de ark erheen brengen en hem weer tot middelpunt van de dienst aan de HEERE maken. Dat doet hij biddend. Zijn gebed betreft drie verzoeken. Het eerste verzoek is in vers 8 en betreft de rustplaats voor de HEERE en Zijn ark. Dit wordt verhoord in vers 14, waar we lezen:

Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd.
Het tweede verzoek is in vers 9 en betreft de priesters: 9Laat Uw priesters bekleed worden met gerechtigheid, laat Uw gunstelingen juichen.

Dit wordt verhoord in vers 16: Haar priesters zal Ik kleden met heil, haar gunstelingen zullen uitbundig juichen.

En het derde verzoek ten slotte is in vers 10 en betreft de Zoon van David. Wijs het gebed het gebed - Letterlijk: het gezicht. van Uw gezalfde niet af, omwille van David, Uw dienaar.

Dit wordt verhoord in de verzen 17-18: Daar zal Ik voor David een hoorn doen opkomen en voor Mijn gezalfde een lamp gereedmaken. Ik zal zijn vijanden met schaamte kleden, maar op hem zal zijn diadeem schitteren.

David maakt in vers 8 in zijn gebed gebruik van woorden die Mozes heeft gesproken in Numeri 10 vers 35: En het was bij het opbreken van de ark dat Mozes zei: Sta op, HEERE, laat Uw vijanden overal verspreid worden en hen die U haten, van Uw aangezicht vluchten!

Mozes heeft dat gedaan met het oog op het optrekken van de ark, want als de HEERE met hen gaat, worden alle hindernissen weggenomen en alle vijanden verslagen (vgl. Ps 68:2). De dichter van Psalm 132 vraagt hier aan de HEERE om op te staan en naar Zijn rustplaats te gaan.

De woorden van dit gebed worden ook door Salomo uitgesproken bij de inwijding van de tempel in 2 Kronieken 6 vers 41-42:
Welnu, HEERE God, (JHWH Elohim) sta op, trek naar Uw rustplaats, U en de ark van Uw macht. Laten Uw priesters, HEERE God, (JHWH Elohim) met heil bekleed worden, en laten Uw gunstelingen verblijd zijn over het goede. HEERE God, (JHWH Elohim) wijs het gebed (Letterlijk: het gezicht) van Uw gezalfde niet af. Denk aan Uw blijken van goedertierenheid aan David, Uw dienaar.

Wat mij altijd weer opvalt is dat het Woord van God een geheel is. In dit geval worden de woorden van Psalm 132 vers 8 eveneens uitgesproken door Mozes in Numeri, maar eveneens door Salomo. Dat kan door geen mensenhand gesmeed zijn, maar daar heeft Hij Zijn Hand in.

Welnu, laat het ook vandaag, in navolging van de eeuwenoude schrijvers, ook ons gebed vandaag zijn: Welnu, HEERE God, (JHWH Elohim) sta op, trek naar Uw rustplaats, U en de ark van Uw macht. Laten Uw priesters, HEERE God, (JHWH Elohim) met heil bekleed worden, en laten Uw gunstelingen verblijd zijn over het goede. HEERE God.

Want als dat geen zegen is.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

https://www.youtube.com/watch?v=FZjcqrx-s74

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב