#0742 Over Gods rustplaats gesproken -1-
28/11/2022

#0742 Over Gods rustplaats gesproken -1-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 132 -12-

1 Een pelgrimslied.
HEERE, denk aan David,
aan al zijn lijden,

2 hoe hij de HEERE gezworen heeft,
de Machtige Jakobs deze gelofte deed:

3 Nee, ik ga mijn tent, mijn huis, niet binnen,
ik leg mij op de rustbank, mijn bed, niet neer;

4 ik gun mijn ogen geen slaap,
mijn oogleden geen sluimer,

5 totdat ik voor de HEERE een plaats gevonden heb,
een woning voor de Machtige Jakobs!

6 Zie, wij hebben van de ark gehoord in Efratha,
hem gevonden in de velden van Jaär.

7 Laten wij Zijn woning binnengaan,
ons neerbuigen voor de voetbank van Zijn voeten.

8 Sta op, HEERE, ga naar Uw rustplaats,
U en de ark van Uw macht.

9Laat Uw priesters bekleed worden met gerechtigheid,
laat Uw gunstelingen juichen.

10Wijs het gebed Letterlijk: het gezicht. van Uw gezalfde niet af,
omwille van David, Uw dienaar.

#0742 Over Gods rustplaats gesproken
In de verzen 8 tot en met 10 vinden we een ander perikoopje van Psalm 132 en je zou kunnen zeggen dat we hier toehoorders zijn van het gebed van Gods Gezalfde. In eerste instantie kunnen we hier denken aan de schrijver van de Psalm David, de geliefde die zichzelf Gods dienaar noemt.

Zullen we nog eens luisteren naar zijn woorden?

Sta op, HEERE, [ga] naar Uw rustplaats,
U en de ark van Uw macht.
Laat Uw priesters bekleed worden met gerechtigheid,
laat Uw gunstelingen juichen.
Wijs het gebed van Uw gezalfde niet af,
omwille van David, Uw dienaar.

Maar zoals we weten, openbaart de Messias Zich in heel zijn Woord. Zo ook in Psalm 132, want door de woorden van David, de man naar Gods hart horen we de woorden van de meerdere David, de Geliefde, de Man naar Gods hart, met een hoofdletter. De verzen spreken namelijk over de Gezalfde, over de Geliefde en over de Dienaar en die titels zouden we allemaal met een hoofdletter kunnen schrijven want het zijn allemaal titels die de Messias, Jezus uit Nazareth draagt. En daarmee zijn we bij wijze van spreken op heilige grond gekomen en past ons ontzag omdat we bij wijze van spreker toehoorder zijn van het gebed van de Messias tot Zijn Vader in de hemel.

Sta op, HEERE, [ga] naar Uw rustplaats,
U en de ark van Uw macht.
Laat Uw priesters bekleed worden met gerechtigheid,
laat Uw gunstelingen juichen.
Wijs het gebed van Uw gezalfde niet af,
omwille van David, Uw dienaar.

En wat denk u. Zou dit gebed van de Messias door Vader worden verhoort? De vraag stellen is het antwoord geven toch?

Vers 8 is de enige vermelding van “de ark” in Psalmen. Dat gebeurt in verbinding met het toekomstige herstel van de tempel in Jeruzalem, de plaats die de HEERE heeft uitgekozen om daar Zijn Naam te vestigen. Daardoor zal de nieuwe naam van Jeruzalem voortaan Jahweh Shammah zijn, dat betekent ‘de HEERE is aldaar’ (Ezechiël 48 vers 35b).

De ark spreekt van de tegenwoordigheid van de HEERE. De HEERE, de Aanwezige  Zelf zal in Sion wonen, en daarom zal de ark niet meer nodig zijn. Want we lezen in Jeremia 3 vers 16 een rijke belofte:

En het zal gebeuren in die dagen, wanneer u zich vermeerdert en vruchtbaar wordt in het land, spreekt de HEERE, dan zal men niet meer zeggen: de ark van het verbond van de HEERE. Zij zal niet meer in het hart opkomen. Men zal er niet meer aan denken en niet meer naar haar omzien. Zij zal niet opnieuw gemaakt worden.

In die tijd zal men Jeruzalem de Troon van de HEERE noemen. Alle heidenvolken zullen er samenstromen, tot de Naam van de HEERE, tot Jeruzalem. Zij zullen niet meer hun verharde, boosaardige hart3:17 hun verharde … hart - Letterlijk: de verharding van hun … hart. achternagaan.

In die dagen zal het huis van Juda naar het huis van Israël gaan. Tezamen zullen zij komen uit het land in het noorden naar het land dat Ik uw vaderen in erfelijk bezit heb gegeven.

Als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=Pc5TFKEooto

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב