#0703 Over zegeningen gesproken (6)
04/10/2022

#0703 Over zegeningen gesproken (6)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Dinsdag 4 oktober 2022

Zegen voor het gezin

1Een pelgrimslied.
Welzalig is. eenieder die de HEERE vreest,
die in Zijn wegen gaat

2Want u zult eten van de inspanning van uw handen;
welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan.

3Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok
binnen in uw huis,
uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen
rondom uw tafel.

4Zie, zo zal zeker de man gezegend worden
die de HEERE vreest.

5De HEERE zal u zegenen vanuit Sion;
u zult het goede van Jeruzalem zien,
al de dagen van uw leven.

6U zult de kinderen van uw kinderen zien.
Vrede over Israël!

#0703 Over zegeningen gesproken (6)
In vervolg op de voorgaande uitzendingen denken we verder na over de zegeningen die God gedurende Zijn Rijk van vrede, Zijn Messiaanse rijk hier op aarde zal schenken.

In de voorgaande afleveringen spraken we over gerechtigheid. Vrede en vreugde, de heiligheid van Zijn land en volk en de kennis van God, de kenmerken van Zijn Vrederijk.

Een ander kenmerk van het komende koninkrijk op aarde, dat samenhangt met het regeren van de Heere in gerechtigheid, is de bevrijding van alle vormen van onderdrukking. Sociale, politieke of religieuze onderdrukking zullen niet worden getolereerd:

We lezen in Jesaja 42 vers 6 en 7: Ík, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken, om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten.

En in Jesaja 49 vers 8 en 9 horen we eveneens de Profeet Jesaja profeteren:
8 Zo zegt de HEERE: In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil heb Ik U geholpen. Ik zal U beschermen en U geven tot een Verbond voor het volk, om de aarde weer op te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen, om te zeggen tegen de gevangenen: Ga uit!, tegen hen die in duisternis verkeren: Kom tevoorschijn! Op de wegen zullen zij weiden, op alle kale hoogten zullen hun weidegronden zijn.

En als laatste wil ik met u lezen Psalm 72 vers 4 waar we lezen:
Hij zal de ellendigen van het volk recht doen, Hij zal de kinderen van de arme verlossen en de onderdrukker verbrijzelen.

Beste mensen, kan het nog duidelijker zijn? Hij zal zeggen tegen de gevangenen: Ga uit! En Hij zal de onderdrukker, en we weten allemaal wie er aan het hoofd van de onderdrukkers in deze wereld staat, maar Hij zal de onderdrukker verbrijzelen. Ik zou hier al bijna de woorden zoals we deze uitzending altijd afsluiten willen gebruiken: Als dat geen zegen is.

Maar weet u, ik begrijp dat mensen die het Woord van God niet kennen, hier geen enkele weet van hebben en al zouden ze er weet van hebben, waarschijnlijk ons voor gek verklaren.

Maar dan moet toch ook gezegd worden dat er talloze mensen zijn die bij wijze van spreken een kerkbank versleten hebben en wanneer zij dit horen staan te kijken alsof zij water zien branden.

Maar ik kan u verzekeren dat er geen Woord van gelogen is wanneer de Profeet Jesaja, geïnspireerd door de Geest zijn Woord richt tot het volk Israel: Ik zal U beschermen en U geven tot een Verbond voor het volk, om de aarde weer op te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen, om te zeggen tegen de gevangenen: Ga uit!, Want weet u waarom ik dat zo zeker weet? God is namelijk geen God dat Hij liegen kan. En wanneer we vraagtekens achter Zijn Woord plaatsen, maken we Hem tot een leugenaar. Scherp gezegd? Ja inderdaad, maar dat moet dan ook maar eens. Lieve mensen, laat uw vooroordelen en wat u geleerd is eens los en vertrouw op Zijn Woord, want Zijn Woord is de Waarheid. Het enige Woord waar je vandaag de dag op kunt vertrouwen.

Wanneer satan gedurende duizend jaar gebonden en in gevangenschap is, zodat hij de volken niet kan verleiden, zal een belangrijke belemmering voor het vestigen en in stand houden van het koninkrijk, door God zijn verwijderd. En dat is niet omdat ik het zeg en dat is niet een bepaalde theologische richting die ik vertegenwoordig, maar het getrouwe Woord van God. Luister maar wat Hij zegt:

En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.

Lees maar na in Openbaring 20 vers 1 tot en met 3.

Feitelijk is het moeilijk voor te stellen hoe de aardse omstandigheden zullen zijn zonder de onheilspellende macht van wie genoemd wordt 'de god van deze eeuw' (2 Kor. 4:4). Hij heeft de gedachten van alle ongelovigen, maar ik moet ook zeggen van talloze gelovigen zolang verblind en deze huidige wereld aangezet tot verschrikkelijke opstand tegen God en Zijn verlossingsplan.

Maar let op en wees wakker, want Zijn voetstappen worden reeds gehoord. Laten we ons daarom verheugen en blij zijn!

Als dat geen zegen is.

Dit is de tijd van Elia
Die 't woord van de Heer tot ons spreekt
En dit is de tijd van Zijn dienstknecht Mozes
Die 't juk van het onrecht verbreekt
En dit is de tijd van verzoeking
Van duisternis, net als weleer
Maar in de woestijn klinkt een stem, die uitroept
'Bereid nu de weg van de Heer!'

Voorwaar Hij komt, Koning van 't heelal
Stralend als de zon met bazuingeschal
Roep het uit, dit is het jubeljaar
Uit Sion komt het heil; uw God is daar

En dit is de tijd van Ezechiël
Waar beenderen worden bekleed
En dit is de tijd van uw dienstknecht David
Wij maken de tempel gereed
En dit is de tijd om te oogsten
De velden zijn wit als weleer
En wij zijn de arbeiders in Uw wijngaard
Die staan op het woord van de Heer

Voorwaar Hij komt, Koning van 't heelal
Stralend als de zon met bazuingeschal
Roep het uit, dit is het jubeljaar
Uit Sion komt het heil; uw God is daar

Er is geen God als Jahweh

We gaan luisteren naar het lied, Opwekking 570.

https://www.youtube.com/watch?v=0o9-LpQVqsY

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב