#0653 Over Shalom gesproken (1)
01/07/2022

#0653 Over Shalom gesproken (1)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Vrede voor Jeruzalem

1Een pelgrimslied, van David.
Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen:
Wij zullen naar het huis van de HEERE gaan!

2Onze voeten staan
binnen uw poorten, Jeruzalem!

3Jeruzalem is gebouwd als een stad
die hecht samengevoegd is Letterlijk: die samen met haar één geheel vormt.

4Daarheen trekken de stammen op,
de stammen van de HEERE,
naar de ark van de getuigenis van Israël,
om de Naam van de HEERE te loven.

5Want daar staan de zetels van het recht,
de zetels van het huis van David.

6Bid om vrede voor Jeruzalem,
laat het goed gaan met hen die u liefhebben.

7Laat vrede binnen uw vestingwal zijn,
rust in uw burchten.

8Omwille van mijn broeders en mijn vrienden
spreek ik nu: Vrede zij in u!

9Omwille van het huis van de HEERE, onze God,
zal ik het goede voor u zoeken.

#0653 Over Shalom gesproken (1)
Daar gaan de stammen omhoog,
de stammen van Adonai
— als een getuigenis voor Israël —
om de Naam van Adonai te loven.
Want daar zijn tronen voor het gericht opgericht,
de tronen van het huis van David.
Bid voor Mogen degenen die van u houden in vrede zijn!
Moge er sjalom zijn binnen uw muren -
rust binnen uw paleizen."

Zeggen de woorden in de Hebreeuwse Bijbel in Psalm 122:4-7.

Naar aanleiding van het laatste vers dat we gelezen hebben, denken we vandaag nar over het overbekende woord Shalom.

Shalom betekent, zoals we weten, "vrede". Maar als we wat verder graven naar de oorsprong van het woord, dan ontdekken we dat de wortel van het woord ook "compleet" betekent. Het brengt een begrip van welzijn, van welbevinden over en bevat ook het woord "betaald". De naam juis de in de naam Jeruzalem vinden we alle grondletters van het woord Shalom. De grondletters - compleet, betaald, vrede. Ik heb het al meerdere keren in dit programma gezegd: Hoe rijk is het woord van God al gewoon in het Nederlands, mar wanneer we het Bijbels Hebreeuws leren kennen, ontdekken we een rijkdom die nog veel dieper gaat. Geweldig om deze geweldige rijkdommen steeds maar weer opnieuw te ontdekken!

Het is geen toeval dat het in Jeruzalem was dat Jezus voor onze zonden betaalde en ons vrede met God bracht. Want juist Jeruzalem was de stad om deze aarde waar Hij, Jezus voor uw en mijn zonde compleet, volledig betaald heeft en vrede gebracht. Want: De straf die ons, uw, jouw en mijn vrede aanbrengt was op Hem! Amen?

In vers 6 staat dat we moeten bidden voor de vrede van Jeruzalem. We verlangen naar rust, afwezigheid van strijd, welzijn, welbevinden… maar daarnaast kunnen we vragen dat Jeruzalem compleet, heel, verenigd zou zijn, zoals we vinden in het Hebreeuwse woord Jerusalem.

Er zijn een aantal verschillende woorden in het Hebreeuws voor vrede - shalom zoals in onze tekst van Psalm 122 gebruikt. Er worden verschillende woorden gebruikt om het thema te versterken en om ons aan te moedigen verschillende soorten vrede, verschillende betekenissen van vrede te zien: innerlijke vrede, vrede met God en vrede met elkaar als contrast met verdeeldheid en oorlog.

In het Hebreeuws gaan woorden verder dan een gesproken woord, maar omvatten ze eveneens emotie, intentie en gevoel. Dat is de reden waarom in verschillende passages van de Bijbel het woord sjalom, wat vrede betekent, verlangen naar het welzijn tussen mensen, het verlangen naar vrede, welzijn welbevinden tussen volken, maar boven dit alles het verlangen naar vrede, welzijn en welbevinden, tussen God en mens. Weet u nog, de betekenis van Shalom: compleet, betaald, vrede. Dat we met God werkelijk kompleet ijn, want de schuld is kompleet betaald en het is kompleet vrede. Rust.

Als dat geen zegen is.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב